YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Drelów

90 lat OSP Żerocin

14 listopada 2017 22:06:44 | autor: Redakcja / źródło: Starostwo Powiatowe
12 listopada jubileusz 90-lecia powstania obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerocinie.

90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerocinie (fot. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej)

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kaplicy p.w. Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem ks. kanonika Romana Sawczuka. Po niej nastąpił przemarsz pododdziałów na plac szkolny. Tam poświęcono i oficjalnie przekazano jednostce nowy średni wóz bojowy. To już trzeci samochód, który będą mieli do dyspozycji strażacy z Żerocina.

Ważnym punktem ceremonii było wręczenie odznaczeń strażackich. Strażaków ochotnikow dekorowali m.in. starosta bialski Mariusz Filipiuk, wójt Piotr Kazimierski oraz zastępca Komendanta Miejskiego PSP Marek Chwalczuk.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. strażacy z zaprzyjaźnionego niemieckiego powiatu Oberhavel. Zebrani mogli wysłuchać opowieści o historii Żerocina i miejscowej OSP. Obejrzeli również pokazy sprzętu strażackiego oraz występy artystyczne przygotowane specjalnie na tę okazję.

ODZNACZENIA

Odznaczenia przyznane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Lubelskiego
Złoty medal Za zasługi dla Pożarnictwa: Adam Wysocki, Bogdan Aranin, Ryszard Jaszczuk, Dariusz Kulik, Ireneusz Miszczuk, Dariusz Woch, Roman Szafrański, Marek Hajczuk, Dariusz Kortoniuk, Krzysztof Michalczuk, Marian Aranin
Srebrny medal Za zasługi dla Pożarnictwa: Tadeusz Kurowski, Artur Zieniuk
Brązowy medal Za zasługi dla Pożarnictwa: Krzysztof Bieniek, Paweł Michalczuk, Irosław Szafraniec, Sebastian Jaszczuk

Odznaka Strażak Wzorowy: Damian Kowalczyk, Daniel Bieniek, Marcin Kwoczko, Michał Szafrański, Marcin Szafrański, Adrian Płochacki, Wojciech Kortoniuk, Mateusz Płochacki, Adam Kwoczko, Radosław Waszczuk, Tomasz Jaszczuk

Odznaki „Za Wysługę Lat” przyznane przez Zarząd Gminny ZOSP RP w Drelowie: Henryk Truba – członek honorowy (70 lat w straży), Kazimierz Borowik – członek honorowy (55 lat), Piotr Goś – członek honorowy (55 lat), Zygmunt Nikończuk – członek honorowy (50 lat), Ryszard Aranin – członek (50 lat), Marian Aranin – członek (40 lat), Eugeniusz Hajczuk – członek (40 lat),
Krzysztof Michalczuk – członek (35 lat), Bogdan Aranin – członek (35 lat), Waldemar Kiryluk – członek (35 lat), Ireneusz Miszczuk – członek (35 lat), Tomasz Bieniek – prezes (30 lat), Ryszard Jaszczuk – członek Komisji Rewizyjnej (30 lat), Ryszard Szafrański – wiceprezes-naczelnik i gospodarz (25 lat), Dariusz Woch – członek (25 lat), Roman Szafrański – członek (25 lat), Marek Hajczuk – członek (20 lat), Dariusz Kortoniuk – członek Komisji Rewizyjnej (20 lat), Dariusz Kulik – członek (20 lat), Irosław Szafraniec – członek (15 lat), Tadeusz Kurowski – skarbnik (15 lat), Artur Zieniuk – członek (10 lat), Krzysztof Bieniek – członek (10 lat), Sławomir Semeniuk – członek (10 lat), Paweł Michalczuk – członek (10 lat), Adrian Dżyg – członek (10 lat), Adam Wysocki – członek honorowy (10 lat), Radosław Panasiuk – członek (10 lat), Karol Bieniek – członek (5 lat), Arkadiusz Kiryluk – członek (5 lat), Henryk Panasiuk – członek (5 lat), Damian Kowalczyk – członek Zarządu (5 lat), Marcin Kwoczko – członek Komisji Rewizyjnej (5 lat), Daniel Bieniek – członek (5 lat), Adrian Płochacki – członek (5 lat), Sebastian Jaszczuk – członek (5 lat), Marcin Szafrański – członek (5 lat), Michał Szafrański – członek (5 lat), Adam Kwoczko – członek (5 lat)

HISTORIA
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻEROCINIE

    20 stycznia 1927 roku z inicjatywy mieszkańców Żerocina nauczyciel miejscowej Szkoły Podstawowej Józef Szwed i jeden z mieszkańców wsi Bolesław Górski założyli Ochotniczą Straż Pożarną. W skład pierwszego zarządu OSP weszli:

Prezes – Józef Sidorowicz
Naczelnik – Józef Szwed
Wiceprezes – Józef Kortoniuk
Skarbnik – Teodor Łaźko
Sekretarz – Czesław Wołodko.
Jednostka liczyła 24 członków.

    Do 1939 roku straż aktywnie uczestniczyła w życiu miejscowości. W 1939 roku wybudowano drewnianą strażnicę o wymiarach 5 x 12 m. Budynek został przykryty blachą.
    Lata 1939-45 to okres wojny, wielu strażaków walczyło z okupantem, w 1941 roku zginął Jan Płochacki – członek OSP Żerocin.
    Po 1945 roku rozpoczął się czas ciężkiej pracy i starań, by odbudować strażnicę, pozyskać samochód i potrzebny sprzęt.
    W latach powojennych druhowie z OSP wchodzili w skład ośmioosobowego zespołu artystycznego, który przygotowywał przedstawienia o różnorodnej tematyce.
    W 1960 roku zebrano pierwsze składki na budowę remizy, przewidywany wówczas koszt budowy wynosił 100 000 zł. W 1961 roku wybrano nowy Zarząd OSP. Jego skład:

Prezes – Henryk Truba
Wiceprezes – Antoni Kulik
Wiceprezes - Kazimierz Borowik
Sekretarz – Władysława Hajczuk
Skarbnik – Józef Kozłowiec
Gospodarz – Józef Korolczuk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Franciszek Nikończuk.

Jednostka OSP Żerocin liczyła 26 strażaków.

    W 1963 roku wyposażenie jednostki składało się z: jednej sikawki ręcznej, jednego wozu bojowego, 90 metrów węży gaśniczych, 16 hełmów, dwóch pasów bojowych, trzech kombinezonów, jednej syreny ręcznej.

    W 1964 roku zmienił się skład zarządu jednostki. Prezesem został Józef Litwiniuk, wiceprezesem Kazimierz Olesiejuk.

    Kontynuowano budowę strażnicy i Domu Ludowego, komitetem budowy kierował Mikołaj Sidorowicz.

    W 1965 roku jednostka OSP otrzymała jedną motopompę. Do użytku oddano nowy Dom Ludowy z remizą. Zmieniono skład zarządu: Prezesem OSP został Mieczysław Semeniuk, wiceprezesem – Jan Michalczuk.

    W 1966 roku Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim przekazała jednostce w Żerocinie nową motopompę Polonia M-800. W tym samym roku zamontowano pierwszą elektryczną syrenę strażacką. Nastąpiła też zmiana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, funkcję tę objął Mikołaj Sidorowicz.

    Rok 1969 przyniósł kolejne zmiany w Zarządzie OSP. Prezesem został wybrany Józef Karski, funkcję naczelnika objął Tadeusz Kozłowiec. Zarząd Jednostki w tym składzie pracował do 1974 roku.

    Pierwszy samochód strażacki jednostka OSP w Żerocinie otrzymała w 1968 roku, jego kierowcą został Józef Hajczuk i pełnił tę funkcję do 1972 roku, kiedy to na tym stanowisku zastąpił go Henryk Majczyna.  

    W 1973 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku kierowcy, funkcję tę objął Tadeusz Kozłowiec, który obowiązki kierowcy samochodu strażackiego pełnił przez dwadzieścia lat, do 1993 roku. Jego zastępcą był Ryszard Aranin.

    W 1974 roku prezesem OSP został Józef Litwiniuk, naczelnikiem Mieczysław Hajczuk, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Ryszard Aranin.

W latach 1976-1980 druh OSP Żerocin Józef Hajczuk pełnił funkcję Komendanta Gminnego OSP.

Rok 1979 przyniósł kolejne zmiany w Zarządzie OSP. Prezesem został wybrany Eugeniusz Hajczuk, naczelnikiem Franciszek Szafrański.

W 1984 roku naczelnika Franciszka Szafrańskiego zastąpił Krzysztof Michalczuk.

W 1987 roku prezesem OSP Żerocin został Henryk Truba, naczelnikiem Ireneusz Miszczuk.

Kolejnych zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonano w 1991 roku. Prezesem OSP Żerocin został wybrany Zbigniew Grysiewicz, pełnił tę funkcję do 1995 roku, kiedy to został skreślony z listy członków OSP. Funkcję naczelnika objął Ryszard Szafrański i pełni ją do dnia dzisiejszego. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Franciszka Olesiejuka.

W 1992 roku podjęto bardzo ważne decyzje o charakterze prawnym – zatwierdzono Statut jednostki oraz dokonano rejestracji OSP w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Działająca od 1992 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarowa Chłopców, której opiekunem był Marek Basara, w 1995 roku zajęła I miejsce, w 1996 roku – II miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych drużyn młodzieżowych.  

    W 1993 roku kierowcą samochodu strażackiego został Ryszard Szafrański, pełni on obowiązki kierowcy wozu pożarniczego do dnia dzisiejszego, od wielu lat jest też naczelnikiem OSP Żerocin.

    W 1995 roku na stanowisko prezesa OSP Żerocin wybrano Tomasza Bieńka, który tę funkcje pełni do chwili obecnej. Nowy Prezes rozpoczął starania o wymianę wozu strażackiego, jego wysiłki zakończyły się sukcesem. W 1997 roku w 70. rocznicę założenia OSP Żerocin jednostka otrzymała samochód po karosażu. Pojazd odebrano w Osinach k/Częstochowy. Jednostka otrzymała też sztandar.

    W 1997 roku uroczyście świętowano jubileusz 70 rocznicy powstania jednostki. Ksiądz proboszcz parafii Drelów Marek Szlanta odprawił uroczystą mszę świętą w intencji strażaków, poświęcił nowy sztandar i wóz strażacki. Podczas uroczystości przekazano strażakom Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, przyznany uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie.

    W 1998 roku Prezes OSP Tomasz Bieniek został radnym gminy Drelów, pełnił tę funkcję do 2002 roku.

    W 1999 roku siedmiu strażaków z OSP Żerocin brało udział w zabezpieczaniu wizyty Papieża Jana Pawła II w Siedlcach.

    Z inicjatywy Wójta Gminy Drelów Adama Szulika i radnego Tomasza Bieńka w czerwcu 2000 roku strażacy rozpoczęli prace rekonstrukcyjne kopca upamiętniającego pobyt Legionistów Piłsudskiego w Żerocinie. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się w sierpniu 2000 roku.

    Dzięki dużemu wsparciu i zaangażowaniu strażaków i mieszkańców wsi kontynuowano prace przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej, nowy obiekt został oddany do użytku w grudniu 2000 roku. Rok później w nowym budynku szkolnym odbył się Gminny Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Drelowie.  

    Jednostka z własnych środków finansowych, pozyskanych dzięki organizacji zabaw tanecznych, przeprowadziła modernizację strażnicy. W 2001 roku w budynku zostało założone centralne ogrzewanie, doprowadzono bieżącą wodę, wykopano piwnicę z przeznaczeniem na kotłownię i hydrofornię.

    Jednocześnie trwały starania o pozyskanie lekkiego samochodu strażackiego. Z Komendy Głównej Policji jednostka pozyskała samochód marki Żuk (najmłodszy w gminie). Równocześnie jednostka otrzymała zlecenie na zakup samochodu marki Lublin 3. Na zakup tego samochodu została zaciągnięta w Banku Spółdzielczym w Drelowie pożyczka w kwocie 20 000 zł. Pożyczkobiorcami byli Krzysztof Korolczuk i Tomasz Bieniek, pozostali strażacy stali się poręczycielami. Samochód Żuk jednostka OSP Żerocin sprzedała OSP Kwasówka, pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczono na spłatę kredytu bankowego. Strażacy w czynie społecznym wybudowali garaż na pozyskany samochód, do budowy wykorzystano materiały pochodzące z rozbiórki starej szkoły.

    Równolegle Zarząd OSP Żerocin prowadził starania o włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Działania wspierali Wójt Gminy Drelów Adam Szulik i Adam Wysocki – honorowy druh OSP Żerocin. Celem istnienia KSRG jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne).

Rok 2002 przyniósł zmiany władz samorządowych. Wójtem Gminy Drelów został wybrany Piotr Kazimierski, który jednocześnie został prezesem Zarządu Gminnego OSP. Pan Wójt a zarazem prezes ZG OSP wspierał starania OSP Żerocin o wejście w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zabiegi zakończyły się sukcesem, w 2003 roku jednostka została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakupiono selektywny wywoływacz.

    Członkowie naszej jednostki od lat z sukcesami biorą aktywny udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez członków Ligi Obrony Kraju. Najwyższe lokaty zajmuje Tadeusz Kurowski.

    Przez wiele lat w naszej gminie działała Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Psami. Pies Bero i jego przewodnik Tomasz Bieniek odbyli mnóstwo szkoleń, zdali wiele egzaminów.

    Ze środków MSWiA dokonano pierwszych specjalistycznych zakupów wyposażenia strażackiego – nabyto ubrania koszarowe, buty i ubrania specjalne.

    W 2006 roku jednostka otrzymała, przekazany nieodpłatnie przez Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żerocinie, Barbarę Michalczuk, komputer z oprogramowaniem. W tym też roku nasza jednostka zajęła siódme miejsce w powiecie bialskim pod względem ilości wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych. W ramach wojewódzkiej dotacji zostały zakupione płytki do wozowni i dyżurki, ułożono je w czynie społecznym.

    W 2007 roku OSP Żerocin świętowało 80. rocznicę założenia jednostki. W tym roku przeprowadzono modernizację Domu Ludowego: wymieniono podłogę w sali widowiskowej, dokończono instalację sieci centralnego ogrzewania, wymieniono drzwi garażowe. Ze środków dotacyjnych MSWiA zakupiono drabinę o długości 10 m oraz ubrania ochronne.

    5 stycznia 2008 roku Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza z Psami odnalazła zaginionego Tomasza Antoniuka z Wólki Łózeckiej. W dniach 14-18 kwietnia 2008 r. Tomasz Bieniek uczestniczył w warsztatach przewodników psów ratowników w Nowym Sączu. Pies Bero i przewodnik Tomasz Bieniek uczestniczyli w plebiscycie „Pomóżmy Razem” ogłoszonym przez Telewizję Polską. Zajęli w nim II miejsce. 12 listopada grupa wystąpiła w programie „Pytanie na śniadanie”. Tomasz Bieniek, Mariusz Filipiuk i Zygmunt Szabaciuk o pracy przewodników psów z Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej opowiadali w Polskim Radiu.

    15 listopada 2008 roku w drodze powrotnej z egzaminów samochód strażacki uczestniczył w wypadku. Tomasz Bieniek został ranny, przewieziono Go najpierw do szpitala w Grójcu, następnie do Radomia.

    W 2009 roku sfinalizowano starania Prezesa o zainstalowanie w pomieszczeniach strażnicy Wioski Internetowej, 13 maja przywieziono meble, 5 czerwca komputery i osprzęt.

    26 kwietnia 2009 roku w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim drużyna OSP Żerocin zajęła II miejsce w gminie Drelów.

    30 kwietnia ustawiono na placu szkolnym wykonany przez Jana Lewczuka krzyż, który zastąpił zniszczony, drewniany, stojący w tym miejscu od lat.

22 maja wykonano stabilizację drogi prowadzącej przez Starowieś, strażacy zadbali o jej utwardzenie poprzez polewanie wodą.

Prowadzone były prace remontowo-budowlane przy strażnicy; 30 maja w czynie społecznym strażacy zaleli fundamenty pod budynek przyszłej kuchni i łazienek, w kolejnych miesiącach kontynuowano rozbudowę. 29 sierpnia dobudowany fragment remizy został przykryty dachem wykonanym z blachy. Prace dekarskie prowadzili: Ryszard Szafrański, Tomasz Bieniek, Karol Bieniek, Tomasz Walczuk, Marcin Turyk.

    W 2009 roku w ramach zakupów dotowanych KSRG zakupiono pilarkę spalinową, prądownicę turbo, pompę pływającą, zaś w 2010 roku aparat prądotwórczy, pompę szlamową, kurtynę wodną, buty specjalne, maszt oświetleniowy.

    Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 20 lutego 2011 roku, wybrano zarząd OSP w składzie:
Prezes – Tomasz Bieniek
Naczelnik – Ryszard Szafrański
Zastępca naczelnika – Karol Bieniek
Sekretarz – Damian Kowalczyk
Skarbnik – Tadeusz Kurowski
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Roman Szafrański, Ryszard Jaszczuk, Dariusz Kortoniuk.

    21 sierpnia 2011 roku w Żerocinie odbyły się Dożynki Gminne. W organizację dożynek włączyli się wszyscy mieszkańcy wsi, główny ciężar prac organizacyjnych spadł na druhów z OSP oraz panie z KGW. Starościną dożynek była Renata Jaszczuk, starostą Krzysztof Semeniuk.

    W cyklicznie organizowanych Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim w 2012 roku drużyna OSP Żerocin zajęła II miejsce w gminie.
Zarząd OSP Żerocin podjął decyzję o doposażeniu pomieszczeń Domu Ludowego w nowe stoły i ławki.  Z lasów, stanowiących zasoby Skarbu Państwa, pozyskano drewno na wykonanie tych mebli.

    Wiosną 2012 roku Zarząd OSP rozpoczął starania o budowę nowej remizy strażackiej.  W sierpniu powstały pierwsze dokumenty dotyczące budowy.

    8 lipca 2012 roku w dziesięciolecie powstania Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej z Psami przewodnik psa Bero – Tomasz Bieniek otrzymał medal honorowy Bolesława Chomicza – odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

    2 października 2013 roku jednostka OSP Żerocin została włączona do Grupy Ratownictwa Technicznego Powiatu Bialskiego. Czterech druhów skończyło kurs LPR (Lotniczego Pogotowia Ratunkowego). 25 grudnia przeprowadzono szybką i sprawną akcję gaszenia pożaru, dzięki temu uratowano dom państwa Kwoczków.

Podczas zawodów strzeleckich, które odbyły się 2 marca 2014 roku, I miejsce zajął Mateusz Płochacki, drugie Ryszard Szafrański.  Podczas zorganizowanych w maju Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyna OSP Żerocin zajęła II miejsce.

W marcu 2014 roku druhowie dbali o bezpieczeństwo uczestników bardzo ważnego dla gminy i parafii Drelów wydarzenia – Wielkiej Rekonstrukcji Męczeństwa Unitów Drelowskich, w maju prowadzili działania zabezpieczające mieszkańców Kępy Gosteckiej przed powodzią.

Dzięki życzliwości Wójta Gminy Drelów Piotra Kazimierskiego zakupiono dla jednostki drabiny aluminiowe składane, zaś z funduszu dotacyjnego KSRG nabyto narzędzia hydrauliczne.

30 grudnia sfinalizowano w Urzędzie Gminy zakup działki należącej dotychczas do Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek w Radzyniu Podlaskim. Obok działki powstanie nowy budynek remizy strażackiej. Kontynuowano prace nad przygotowaniem planów rozbudowy Domu Ludowego i nowej remizy strażackiej.

8 sierpnia 2014 roku na zawsze odszedł pies Bero.

Rok 2015 rozpoczął się tragicznie, w styczniu podczas prac leśnych zginął druh Krzysztof Korolczuk.

13 kwietnia zakupiono basen pożarniczy – zakup zasponsorowało Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski. Pomocy przy zakupie udzielił starszy kapitan Paweł Jakubowicz.

23 lipca 2015 roku do Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Lublinie złożono wniosek o przyznanie nowego średniego samochodu bojowego. Jednostka OSP Żerocin jest jedną z trzech w powiecie bialskim, które taki samochód w 2017 roku otrzymały.

23 sierpnia Żerocin był gospodarzem Gminnych Dożynek. Prace przy organizowaniu tej uroczystości koordynowali wspólnie strażacy z OSP i gospodynie z KGW. Ogromny wkład pracy włożyli: Janina Waszczuk – radna wsi Żerocin i przewodnicząca KGW oraz Tomasz Bieniek – sołtys wsi. Starostami dożynek byli Katarzyna i Zdzisław Jaszczukowie.

Jesienią jednostka wzbogaciła się o nowe sprzęty. Z dotacji KSRG zakupiono poduszki pneumatyczne z osprzętem. Dzięki życzliwości Komendanta PSP w Białej Podlaskiej Zbigniewa Łaziuka pozyskano 10 tysięcy zł na zakup sprzętu do OSP.

7 stycznia 2016 roku druhowie z OSP Żerocin odebrali kluczyki do samochodu marki volkswagen, podarowanego przez strażaków niemieckich za symboliczne 1 euro. Ogromną pomocą przy pozyskaniu auta służył były starosta bialski Tadeusz Łazowski.

13 lutego 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Zmieniono skład Komisji Rewizyjnej, w jej skład weszli: Ryszard Jaszczuk, Dariusz Kortoniuk, Marcin Kwoczko.  Nowym sekretarzem wybrano Radosława Waszczuka. 

17 marca przekazano samochód lublin 3 (LBI 998) dla druhów z OSP Przechodzisko. W kwietniu, dzięki wsparciu starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, sfinalizowano zakup przyczepki niezbędnej do przewożenia osprzętu.

21 kwietnia 2016 roku nadleśniczy Nadleśnictwa Miedzyrzec Podlaski przekazał darowiznę w kwocie 2 000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu.
23 lipca 2016 roku druhowie brali udział w zabezpieczeniu uroczystości, związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, organizowanych przez parafię Drelów.

W dniach 10-11 września Zarząd OSP i KGW Żerocin wyjechał do Lichenia. Kobiety z KGW brały udział w konkursie ogłoszonym przez dwumiesięcznik „Gospodyni” oraz „Tygodnik Poradnik Rolniczy” na najlepsze koło gospodyń. Panie znalazły się w gronie 16 najlepszych kół gospodyń działających w Polsce, zajęły pierwsze miejsce w województwie lubelskim. W Licheniu nastąpiło rozstrzygnięcie tego konkursu.

Z funduszu KSRG zakupiono rozpieracz ramienny z końcówkami.

29 listopada 2016 r. w Białej Podlaskiej odbył się Zjazd Powiatowy OSP RP, druh Tomasz Bieniek został wybrany do Komisji Rewizyjnej Zarządu Powiatowego OSP RP.

Podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu 2017 roku wykorzystano basen pożarowy, znajdujący się na wyposażeniu OSP Żerocin. Basen ustawiono na Placu Wolności w Białej Podlaskiej, członkowie Bialskiego Klubu Morsa pokazywali, na czym polega morsowanie, czyli zimowa kąpiel na świeżym powietrzu.

W lutym 2017 r. ruszyła liga strzelecka. Strażaków z Żerocina reprezentowali Ryszard Szafrański, Tadeusz Kurowski, Mateusz Płochacki, Tomasz Bieniek, Wojciech Kuźmiuk, Marcin Kwoczko. Drużyna OSP w składzie Mateusz Płochacki, Ryszard Szafrański, Tadeusz Kurowski zajęła pierwsze miejsce.

18 marca wytyczono w terenie zarys budynku nowej remizy strażackiej w Żerocinie. Następnie dokonano wykopów pod fundamenty i przygotowano fundamenty. Prace murarskie prowadzili Leszek Płochacki i Jarosław Płochacki. 4 lipca ruszyły dalsze prace budowlane przy wznoszeniu pomieszczeń garażowych na samochody strażackie. Prace są prowadzone przez firmę Michała Mościckiego.

W październiku 2017 r. kronika OSP Żerocin została wysłana na Ogólnopolski Przegląd Kronik OSP.

W ramach wykorzystania funduszy KSRG zakupiono radiotelefon cyfrowy.

Rys historyczny OSP Żerocin przekazany przez Halinę Kurowską
25 października 2017 roku z kieleckiej firmy MOTOTRUCK odebrano nowy średni samochód pożarniczy IVECO.


90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerocinie


 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    (14 listopada 2017 22:23:30) medal A dla Darka medal autor: ja
    logo male