YouTube Facebook fotogalerie
reklama
miasto Międzyrzec Podlaski

Burmistrz chwali, opozycja krytykuje

2 stycznia 2012 18:00:45
Miasto ma budżet. Jaki jest? To zależy od punktu widzenia. Burmistrz mówi, że cechuje go kontynuacja i rozwój. Opozycja twierdzi, że jest mierny.

Dochody budżetu miasta zaplanowano na 49,5 mln zł, natomiast wydatki na kwotę 52,9 mln zł. Deficyt budżetowy wynosi 3,3 mln i należy się spodziewać, że w celu jego pokrycia zaciągane będą nowe kredyty. Jest to tym bardziej prawdopodobne, bo radni zwiększyli uprawnienia burmistrza do ich zaciągania.

Na inwestycje miasto przeznaczy 10,8 mln zł czyli nieco ponad 20 % budżetowych wydatków. Mają powstać projekty budowlane przebudowy (wraz z kanalizacją deszczową) ulic Konopnickiej, Mickiewicza i Słowackiego oraz projekt budowy ulicy Brzozowej (także z odwodnieniem). Miasto zleci opracowanie projektu przebudowy ulicy Wierzbowej oraz wykupi grunty pod układ trzech dróg przy ulicy Berezowskiej. W planach jest także wykup gruntów pod dalsza budowę ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem nad Krzną.

Dwie główne inwestycje to kontynuacja projektów „Międzyrzeckie jeziorka” oraz „Przygotowanie terenu nowoczesnych usług i produkcji”.

W pierwszym przypadku chodzi o zagospodarowanie terenu przy ulicy Zahajkowskiej w celach rekreacyjno-turystycznych. Znajdzie się na nim stok narciarski o nawierzchni igielitowej z wyciągiem talerzykowym, naturalny tor saneczkowy, plac z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, zaplecze sanitarno-magazynowe, ciągi pieszo-rowerowe i parking.

Z kolei tereny pod nowoczesne usługi i produkcję to 7,6 ha pomiędzy ulicami Brzeską i Drohicką, z ulicami o długości 1,5 km, oświetleniem, kanalizacją sanitarną i deszczową oraz siecią wodociągową.

Jedyną nowością na liście inwestycji (oprócz opracowania projektów budowlanych ulic) jest rozpoczęcie budowy miejskiego targowiska przy ulicy Wyszyńskiego. W planie jest utwardzenie terenu, zadaszenie stoisk sprzedaży, oświetlenie i odwodnienie. Projekt ma być dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Burmistrz zaplanował także w budżecie zakup samochodu dostawczego oraz samobieżnej maszyny do pielęgnacji lodu na Białym Orliku.

Jedynie dwóch radnych – Bogdan Ślósarski i Mirosław Jung – było przeciwnych przyjęciu budżetu w takiej wersji. Ewenementem był fakt, że przyjęciu budżetu nie towarzyszyła żadna dyskusja.

Opinie o budżecie

Burmistrz Artur Grzyb: Jest to typowy budżet kontynuacji i rozwoju. Przyjęliśmy strategię działania pięć lat temu i staramy się ją realizować. Jest niewiele nowych inwestycji, natomiast kontynuujemy te rozpoczęte w poprzednich latach, ewentualnie partycypujemy w inwestycjach Zarządu Dróg Wojewódzkich na ulicy Zahajkowskiej i Zarządu Dróg Powiatowych na ulicy Drohickiej. Najważniejsze są dla mnie inwestycje, które w tym roku trzeba zakończyć czyli przygotowanie terenu pod strefę nowoczesnych usług i rozwoju oraz Międzyrzeckie jeziorka. Mam nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie na drugi etap tej inwestycji. Jesteśmy blisko na liście na rezerwowej, z kolejki wydają kolejne projekty i przesuwamy się coraz wyżej. Liczę także, że ruszymy w końcu z informatyzacją miasta w ramach dużego projektu prowadzonego przez cztery powiaty oraz dostaniemy ponad 8 mln zł na inny projekt. Chodzi o rewitalizację Skweru Armii Krajowej, zrobienie małego parku przy promenadzie oraz remont spichlerza w parku, w którym znajdzie się galeria, muzeum i kawiarenka. Za pierwszym razem nam się nie udało, jednak wniosek jest bardzo dobry i mam nadzieję, że tym razem już te pieniądze zdobędziemy.

Radny Bogdan Ślósarski: Budżet jest mierny. Nie ma nowych inwestycji. Realizuje się tylko te już rozpoczęte ze środków unijnych. Tworzy się nowe projekty budowlane przebudowy ulic, zupełnie niepotrzebnie, bo są już istniejące, które były wcześniej przez radę miasta pozytywnie zaopiniowane i właśnie je należałoby w pierwszej kolejności realizować. Są także inwestycje już rozpoczęte, których się nie kontynuuje. Przykładem jest ulica Kościuszki. Rozpoczęto jej przebudowę i nie dokończono. Od trzech lat nic się tam nie robi. Poza tym uważam, że w tegorocznym budżecie przyjęto zbyt duży deficyt – 3,3 mln zł. Tym bardziej, że w minionym roku deficyt był planowany w wysokości 1 mln zł, a urósł do ok. 3mln zł. W związku z tym podejrzewam, że bez kredytów się nie obejdzie. Tym bardziej, że w tym roku daje się burmistrzowi zbyt duże uprawnienia do zaciągania kredytów. Uważam, że to jest duże niebezpieczeństwo, ponieważ zadłużenie miasta ciągle rośnie.

 

Projekty realizowane przez miasto przy udziale środków z Unii Europejskiej w 2012 roku

Nazwa projektu

Dotacja z budżetu państwa

Środki z Unii Europejskiej

Środki z budżetu miasta Data zakończenia projektu
"Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jeziorka"   2 224 200 zł 2 398 000 zł 31.10.2012
"Kulturalne randez-vous" 5 851 zł 198 020 zł 11 049 zł 30.09.2012
"Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji"   3 010 562 zł 1 040 600 zł 30.09.2012
"Szansa" 14 511 zł 82 228 zł 23 000 30.06.2012
"Współpraca Szczytna, Łomży i Międzyrzeca Podlaskiego na rzecz turystyki miejskiej w Polsce Wschodniej"   84 879 zł 9 431 zł 2013

 
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male