YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Międzyrzec Podlaski

Gmina będzie wyróżniać i czeka na kandydatury

21 sierpnia 2018 09:16:44 | autor: bk
Do 28 września będzie trwało zgłaszanie kandydatur do honorowych gminnych odznaczeń – Zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski oraz Honorowe Obywatelstwo Gminy Międzyrzec Podlaski.

Gminne obchody 11 listopada w Krzewicy (fot. UG Międzyrzec Podlaski)

Oba tytuły są wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz Gminy Międzyrzec Podlaski we wszystkich dziedzinach życia społecznego.
Są nadawane przez Radę Gminy Międzyrzec Podlaski. Wyróżniają osoby fizyczne lub podmioty szczególnie zasłużone dla Gminy Międzyrzec Podlaski oraz inne wybitne osoby i podmioty. Tytuły można nadać osobie żyjącej, za jej zgodą; mogą być również nadane pośmiertnie.

Chodzi o kandydatury osób bądź podmiotów, które poprzez swoje działania zasługują na uhonorowanie jednym z dwóch najważniejszych odznaczeń gminnych.
Swoje wnioski mogą zgłaszać: stowarzyszenia, organizacje społeczno-polityczne i wyznaniowe oraz grupy mieszkańców, które składają się co najmniej z 20 osób – za pośrednictwem Wójta Gminy.

W przypadku, jeżeli wniosek składają stowarzyszenia, organizacje społeczno-polityczne i wyznaniowe – wniosek taki powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawców. Do wniosku należy dołączyć uchwały odpowiednich organów wnioskujących. Jeżeli wniosek składa grupa mieszkańców – do wniosku należy dołączyć listę grupy mieszkańców z podaniem adresu, nr PESEL i podpisem. Grupa mieszkańców powinna posiadać czynne i bierne prawo wyborcze. Prawo typowania kandydatów do tytułów mają również Przewodniczący Rady Gminy, Komisje Rady Gminy oraz Wójt Gminy.
 

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male