YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Międzyrzec Podlaski

Gmina dofinansuje instalacje OZE

27 kwietnia 2019 18:25:57 | autor: Anna Ostapiuk
Mieszkańcy gminy Międzyrzec Podlaski mogą składać wnioski o dofinansowanie kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaicznych. Oferowana pomoc może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych.

W związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020 Gmina Międzyrzec Podlaski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE (kolektory słoneczne, kotły na biomasę (pellet), instalacje fotowoltaiczne). Oferowane dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto).

Ogólne informacje i wytyczne w zakresie naboru wniosków jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do projektu:
1. Wniosek o dofinansowanie do instalacji OZE należy złożyć na odpowiednim formularzuudostępnionym przez Urząd Gminy wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do 24.05.2019r. Miejsce przyjmowania wniosków: pokój nr 17 i 12 w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20; 21-560 Międzyrzec Podlaski.
2. Wnioskodawca musi być mieszkańcem gminy i musi spełniać następujące kryteria:
a) być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);
b) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.12.2019r.;
3. c) nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, odbiór odpadów komunalnych itd.;
4. Wniosek zostanie przyjęty jeżeli mieszkaniec dostarczy łącznie z wnioskiem aktualne pozytywne badanie techniczne instalacji elektrycznej. Wyjątek – w przypadku budynków będących w trakcie budowy badanie techniczne instalacji elektrycznej może być dostarczone najpóźniej do 31.12.2019r.
5. Koszty podatku VAT nie stanowią wartości dofinansowania i będą pokryte przez mieszkańca. Stawka podatku VAT będzie wynosiła 8% w przypadku instalacji montowanych wewnątrz lub na budynku mieszkalnym oraz 23% poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, garażu, budynku gospodarczym itd.).

Szczegółowe warunki wzięcia udziału w projekcie z podziałem na poszczególne źródła energii znajdują się poniżej w załącznikach dostępnych na stronie gminy Międzyrzec Podlaski.
 

REKLAMA
reklama

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male