YouTube Facebook fotogalerie
reklama
Region

Jak uzyskać kredyt studencki?

7 marca 2019 12:24:28 | autor: Porada eksperta
Kredyt studencki to produkt bankowy, który mogą zaciągnąć studenci bądź doktoranci uczelni i jednostek administracyjnych. W przypadku studiów I i II stopnia, kredyt jest przyznawany na okres 6 lat. Doktoranci mogą otrzymać go na okres 4 lat. Aby uzyskać kredyt studencki, należy przedstawić w banku kilka niezbędnych dokumentów. Co się do nich zalicza?

Czym jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to produkt bankowy oferowany studentom i doktorantom uczelni oraz jednostek administracyjnych. Ten rodzaj kredytu wiąże się z niskim oprocentowaniem ze względu na fakt, iż budżet państwa finansuje dopłaty do kredytu studenckiego. Niskie oprocentowanie posiada również pożyczka na raty bez oświadczeń oferowana przez AsKredyt. Spłata kredytu studenckiego odbywa się dopiero po ukończeniu studiów, kiedy to kredytobiorca będzie posiadał stałe źródło dochodu. Regulowanie tego produktu finansowego można rozpocząć nawet 2 lata po ukończeniu tego etapu nauki.

Kredyt studencki może zostać przyznany maksymalnie na czas trwania studiów pierwszego i drugiego stopnia, czyli na 6 lat. W przypadku studiów doktoranckich, ten rodzaj zobowiązania finansowego można otrzymać na 4 lata. Student bądź doktorant otrzymuje “wynagrodzenie” przez 10 miesięcy roku akademickiego (od września do czerwca).

Ile wynosi oprocentowanie kredytu dla studenta?

W oparciu o statystyki Banku Gospodarstwa Krajowego, szacuje się, iż w roku akademickim 2017/2018, na kredyt studencki zdecydowało się 3747 osób. Ten rodzaj zobowiązania finansowego posiada najniższe oprocentowanie wśród wszystkich rodzajów kredytu. Oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi 0,875 proc. w skali roku, czyli połowę stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego równej 1,75%.

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać kredyt studencki?

Kredyt studencki jest produktem, o który nie może wnioskować każdy student czy doktorant. Należy spełnić określone warunki aby móc ubiegać się o ten rodzaj zobowiązania finansowego. Na otrzymanie kredytu studenckiego mają szansę osoby, u których dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 2500 zł netto. O ten rodzaj kredytu mogą starać się osoby, które rozpoczynają studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Procedurę wnioskowania o kredyt studencki mogą również rozpocząć osoby, które biorą udział w procesie rekrutacji na studia. Należy mieć na uwadze fakt, iż kredyt studencki wymaga poręczyciela. Co to oznacza w praktyce? Student lub doktorant będzie zobowiązany do ustalenia poręczycieli. Najczęściej bank wymaga wytypowania dwóch osób. Zwykle poręczycielami mogą zostać najbliższe osoby studenta:

 • rodzice,
 • starsze rodzeństwo,
 • wujkowie,
 • kuzyni.

Osobami poręczającymi nie muszą być najbliżsi studenta bądź doktoranta. Jeżeli student nie jest w stanie wskazać poręczyciela kredytu, ma możliwość ubiegania się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego bądź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W roku akademickim 2018/2019 obowiązują następujące warunki poręczenia kredytów studenckich przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

 • 100 proc. kwoty zobowiązania finansowego, jeśli studenci zostali pozbawieni opieki rodzicielskiej (dochód nie ma znaczenia),
 • 100 proc. kwoty kredytu dla studenta, jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 1500 zł,
 • 90 proc. kwoty kredytu, jeżeli dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 2000 zł miesięcznie.

Studenci mający stały adres zamieszkania na terenie wiejskim mogą ubiegać się o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja może poręczyć nawet do 80 lub 100 proc. kwoty kredytu, którą wykorzystał student w zależności od wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta.

Dokumenty niezbędne do otrzymania kredytu dla studentów i doktorantów

Uzyskanie kredytu studenckiego wiąże się z przedstawieniem w instytucji bankowej kilku niezbędnych dokumentów. Zaliczyć do nich można:

 • zaświadczenie o studiowaniu wystawione przez dziekanat uczelni,
 • udokumentowany dochód,
 • potwierdzenie udziału w rekrutacji naboru na studia,
 • dokument potwierdzający liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 • oświadczenie o dochodach uzyskanych w ubiegłym roku kalendarzowym.

Wyżej wymienione dokumenty wraz z wnioskiem o kredyt studencki należy składać od 15 lipca do 20 października każdego roku w wybranym banku.

Kredyt studencki - umorzenie

Umorzenie kredytu studenckiego to opcja dostępna dla studentów i doktorantów spełniających określone warunki. Określają ją przepisy prawne zawarte w art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich. Zgodnie z powyższą ustawą, ten rodzaj zobowiązania finansowego może zostać umorzony:

 • częściowo,
 • w całości.

Zgodnie z art. 102 ust. 22 wyżej wymienionej ustawy, kredyt studencki może zostać umorzony częściowo, jeśli kredytobiorca ukończył studia z wyróżnieniem bądź znajduje się w szczególnie skomplikowanej sytuacji życiowej. Umorzenie kredytu w całości może nastąpić, jeżeli kredytobiorca utracił zdolność do spłaty zobowiązania bądź zmarł. W oparciu o przepisy prawne zawarte w §13 ust. 1 rozporządzenia na wniosek kredytobiorcy, kredyt studencki może zostać umorzony w następującej części:

*Warunkiem umorzenia kredytu studenckiego w podanych częściach jest ukończenie studiów doktorskich z wynikami znajdującymi się w grupie najwyżej klasyfikowanych doktorantów.

Czy warto zaciągnąć kredyt dla studenta?

Odpowiedź na pytanie Czy warto zaciągnąć kredyt studencki? jest subiektywna. To rodzaj zobowiązania finansowego pozwalający na kontynuowanie nauki osobom, które nie posiadają wystarczającej ilości środków finansowych. Pozwala on na pokrycie bieżących wydatków podczas studiów, kiedy to podjęcie dorywczej pracy przez studenta nie jest możliwe, na przykład ze względu na specyfikę kierunku studiów.

Kredyt studencki jest najtańszym dostępnym produktem bankowym, ponieważ część odsetek pokrywana jest z budżetu państwa. Osoba, która zdecydowała się na zaciągniecie tego rodzaju zobowiązania finansowego, nie ma obowiązku comiesięcznego regulowania rat. Student ma również szansę na otrzymywanie miesięcznych transz kredytu w wysokości:

 • 400 zł,
 • 600 zł,
 • 800 zł,
 • 1000 zł.

Kredyt studencki może okazać się również dobrym rozwiązaniem, jeżeli osoba, która go zaciągnęła, nie wykorzystała otrzymywanych środków podczas trwania studiów, a po ich zakończeniu przeznaczyła pieniądze na inwestycję.

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
 • captcha
 • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
  logo male