YouTube Facebook fotogalerie
reklama
miasto Międzyrzec Podlaski

Kto zostanie Międzyrzeczaninem 2012 Roku?

5 lutego 2013 20:41:49 | autor: JJ
Mamy już laureatów Międzyrzeckich Muz i Międzyrzeckich Wawrzynów, nagrodzonych Orlikiem, wyróżnionych tytułem Zasłużony dla Miasta i Honorowych Obywateli Międzyrzeca. Teraz dostaniemy także Międzyrzeczanina Roku.

Przy projektowaniu statuetki proponujemy korzystać ze sprawdzonych wzorców.

Na oficjalnej stronie urzędu miasta burmistrz Artur Grzyb zaprosił właśnie „do zgłaszania nominacji do honorowego tytułu „Międzyrzeczanin Roku”. Do tego, obok, pojawiło się zaproszenie do udziału w konkursie na projekt statuetki przyznawanej nagrodzonym tytułem (można nawet wygrać 1000 zł).

W związku z tak niecodzienną inicjatywą warto przytoczyć w całości treść ogłoszenia:

Honorowy tytuł „Międzyrzeczanin Roku” jest przyznawany osobom, które wyróżniły się szczególną aktywnością społeczną lub zawodową i przyczyniły się do kształtowania pozytywnego wizerunku miasta. Tytuł nadawany jest każdego roku i dotyczy każdorazowo roku poprzedniego.

Zasady zgłaszania nominowanych do honorowego tytułu „Międzyrzeczanin Roku”

1. Nominowanych do tytułu mogą zgłaszać:

a) Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski,
b) Radni Miasta Międzyrzec Podlaski,
c) Młodzieżowa Rada Miasta,
d) Międzyrzecka Rada Seniorów,
e) pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie miasta Międzyrzec Podlaski; zgłoszenia dokonywane przez te osoby dodatkowo powinny zawierać listę osób popierających kandydaturę, w ilości 25 osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski (na liście osób popierających kandydaturę powinno być wskazane imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, oraz własnoręczny podpis popierającego kandydaturę)
f) osoby prawne, organizacje społeczne, biznesowe, środowiska twórcze, instytucje kultury, stowarzyszenia i instytucje działające na terenie miasta Międzyrzec Podlaski.

2. Każdy może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

3. Tytuł nadawany jest osobie.

4. Tytuł jest przyznawany osobie, która w roku poprzednim do roku, w którym składany jest wniosek, wyróżniła się swoją postawą lub działalnością w jakiejkolwiek dziedzinie życia, szczególną aktywnością społeczną lub zawodową, wspiera rozwój i promocję Międzyrzeca Podlaskiego i przyczyniła się do kształtowania pozytywnego wizerunku miasta oraz ma nieposzlakowaną opinię i cieszy się zaufaniem oraz szacunkiem otoczenia.

5. Nominowani do tytułu mogą reprezentować różne dziedziny, dyscypliny i specjalizacje zawodowe i różne środowiska – twórcze, naukowe, biznesowe, społeczne, sportowe.

6. Nominowany kandydat winien w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano „Międzyrzeczanina Roku”.

7. Nominowanymi do tytułu mogą być wyłącznie mieszkańcy miasta Międzyrzec Podlaski.

8. Zgłoszenie nominowanego do tytułu powinno spełniać wymogi formalne – każde z pól formularza zgłoszeniowego powinno być wypełnione, zgodnie ze stanem faktycznym. Lista osób popierających powinna zawierać wskazane dane.

9. Zgłoszeń dokonuje się poprzez złożenie wypełnionego kompletnie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 10, w Urzędzie Miasta ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski osobiście, drogą pocztową, za pośrednictwem faxu Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski lub poprzez oficjalny adres poczty elektronicznej Miasta Międzyrzec Podlaski: miasto@miedzyrzec.pl. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta lub data dostarczenia e–maila na serwer Organizatora. Lista osób popierającym nominowanego powinna być dostarczona w oryginale.

10. Do udziału w Plebiscycie zostaną zakwalifikowane wyłącznie te zgłoszenia, które zostaną przesłane ww. w sposób i terminie.

11. Zgłoszenia nominowanych do tytułu za rok poprzedni przyjmowane są do 31 marca każdego roku.

 

Czy Ty, Nasz Czytelniku, masz już swoją kandydaturę na Międzyrzeczanina Roku?

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
 • captcha
 • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
  (6 lutego 2013 17:24:08) Czyli jest szansa że nagroda nie trafi w byle jakie ręce autor: gość
  (6 lutego 2013 16:21:08) Trener Marcin Śliwa jest mieszkańcem Międzyrzeca Podlaskiego)) autor: gość
  (6 lutego 2013 15:29:13) Akurat w Międzyrzecu łatwiej pokazac jest pozytywne działania. Są jak wyspy na morzu głupoty i beznadziei. I problem sie robi z tymi wszystkimi nagrodami i tytułami. To już nie jest tak, że jak jest człowiek to i paragraf sie znajdzie. Tu jest masa paragrafów a ludzi nie widać. autor: gość
  (6 lutego 2013 14:18:56) Tak absurd roku. Jak łatwo wskazać i pokazać czyjeś niedoskonałości i porażki. Docenić pozytywne działania ludzi już trudniej. autor: gość
  (6 lutego 2013 14:08:18) Trenejro owszem zasłużył na uznanie ale czy mieszka w Międzyrzecu? Jak nie to odpada. Ale szacuneczek sie należy. W Białej nam zazdroszczą że pracuje tu a nie tam. A co do tych nagród to może redakcja ogłosiłaby swój konkurs na Absurd Roku ;) autor: gość
  (6 lutego 2013 13:38:23) Marcin Śliwa autor: gość
  (6 lutego 2013 11:53:38) Panowie bez żartów, na razie wymieniacie tych, którzy na pewno nie wygrają, a teraz proszę o poważne, wyważone i przemyślane propozycje. Póżniej będziemy wybierali Międzyrzeczankę Roku, Seniora Roku, Wydarzenie Roku, Sportowca Roku, Trenera Roku, Samorządowca Roku, Proboszcza Roku, Ucznia Roku, Nauczyciela Roku, Policjanta Roku, Pracownika Roku, Radnego Roku itd, itd, itd. Igrzyska, igrzyska, igrzyska a chleba dalej nie ma. autor: gość
  (6 lutego 2013 09:57:58) Ksiądz Infułat owszem tak gdyby wybirano Międzyrzeczanina XX wieku. Ale chodzi o 2012 więc dla mnie odpada. A Grzyba to chyba nie mozna uwzględniać bo jest wymóg - dana osoba musi mieszkać w Międzyrzecu, a Tuliłów nie jest jeszcze dzielnicą M-ca. Mam inną propozycję. Uwaga fanfary proszę tamtararam. Tadeusz Ługowski! autor: gość
  (6 lutego 2013 07:35:49) Towarzysz Korszniewicz! autor: .
  (5 lutego 2013 23:28:31) Artur Grzyb autor: gość
  logo male