YouTube Facebook fotogalerie
reklama
Region

Można wybrać "Lepsze jutro"

5 grudnia 2017 11:59:47 | autor: Redakcja
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do udziału w projekcie "Lepsze jutro" organizowanym przez Fundację Polskiej Akademii Nauk.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 16 lat będące wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopieczni jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez OHP. Uczestnicy projektu muszą mieszkać na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Projekt skierowany jest w szczególności do:
- młodzieży po 16 roku życia, szczególnie osób pozostających bez zatrudnienia, w tym biernych zawodowo
- osób bezrobotnych (wyłącznie należących do Trzeciej grupy osób sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy)
- osób o niskich kwalifikacjach
- osób z niepełnosprawnościami

Wsparcie oferowane uczestnikom w ramach projektu:
- opracowanie indywidualnego planu działania (IPD) wspólnie z doradcą zawodowym
- grupowe poradnictwo zawodowe
- indywidualne poradnictwo psychologiczne
- pośrednictwo pracy
- warsztat praktycznego radzenia sobie ze złością/agresją
- warsztat przeciwdziałanie trudności
- warsztat racjonalnego gospodarowania budżetem domowym
- szkolenia zawodowe: a) Spawacz MAG, b) Pracownik obsługi biurowej z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze, c) Przedstawiciel handlowy/techniki sprzedaży, d) Opiekun osoby starszej
- staże zawodowe: 3 miesiące - 2200 brutto (netto ok. 1700 zł)

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapisy i szczegółowe informacje  w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Piłsudskiego 6 (poniedziałek - piątek 7.45- 15.45)

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. „Aktywne włączenie”.

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male