YouTube Facebook fotogalerie
reklama
Region

Nowe środki z BLGD

22 grudnia 2017 09:53:05 | autor: Redakcja
W związku z planowanymi nowymi naborami wniosków grantowych Bialska Lokalna Grupa Działania, spotkaniem w Międzyrzecu rozpoczęła cykl paneli szkoleniowych.

Szkolenie zostało zorganizowane 18 grudnia w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski. Dotyczyło warunków przyznania pomocy w zakresie projektu grantowego oraz pozostałych działań konkursowych podejmowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, parafie i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe i instytucje kultury.

Bialska Lokalna Grupa Działania, jak sama nazwa mówi działa na terenie powiatu bialskiego i powstała w odpowiedzi na stworzony system redystrybucji środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które są zarządzane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Zapisy PROW zakładają możliwość kierowania środków unijnych na dany obszar za pośrednictwem lokalnych grup działania (LGD). LGD według definicji mają formę  partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich.

LGD jest również Bialska Lokalna Grupa Działania, której główne cele działalności to:
I. Ograniczenie ubóstwa i wzrost gospodarczy poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa stanu środowiska na obszarze objętym LSR.
II. Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru objętego LSR.
III. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój aktywności społecznej mieszkańców
IV. Poprawa stanu przestrzeni publicznej obszaru objętego LSR.

Szczegółowe zasady, którymi kieruje się BLGD są zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania.

Najbliższa tura naboru wniosków, która odbywać się będzie już w dniach 5-19 stycznia 2018 r. kierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tej tury dofinansowane (otrzymają grant) zostaną projekty dotyczące:
a) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
b) zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru objętego LSR (Lokalną Strategią Rozwoju)
c) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych z wyłączeniem grantów dotyczących organizacji wydarzeń cyklicznych

Planowana wysokość wparcia w ramach jednego grantu wynosi od 5 do 50 tys. zł. Limit pomocy na jednego grantobiorcę wynosi 100 tys. zł w okresie realizacji Programu. Pomoc na realizację grantu w ramach projektu grantowego przyznawana jest do wysokości określonej w LSR i wynosi 90% kosztów kwalifikowanych grantu. Suma kwot na granty udzielone jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego realizowanego przez BLGD nie może przekraczać 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Kto może ubiegać się ośrodki:
- osoby prawne (np. organizacja pozarządowa, związek stowarzyszeń, spółdzielnia, koło łowieckie, kółko rolnicze), jeżeli jej siedziba lub jej oddział znajduje się na obszarze objętym LSR;
- jednostki sektora finansów publicznych;
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, np. parafie, związki wyznaniowe (tylko osoby prawne).

Należy pamiętać, że wnioskodawca nie może prowadzić działalności gospodarczej wynikającej z Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat najbliższego naboru można uzyskać w biurze BLGD w Białej Podlaskiej, przy ul. Sapieżyńskiej 2/15. Biuro działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Kontakt do biura: biuro@blgd.eu, 83 343 39 97, www.blgd.eu.

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    (27 grudnia 2017 07:36:42) ten wania prowadzi rankingi autor: gość
    (23 grudnia 2017 19:04:10) Łysy ja myślałem, że Kostka to twój kolega. Ale ty zdaje się teraz front zmieniłeś. Jeszcze niedawno zajadle atakowałeś kandydata na burmistrza Jurkowskiego. Plułeś na Skólimowskiego i wszystko co związane z PiS. A teraz widzę łysa pało, że jesteś pierwszy pisowiec w mieście. Popatrzcie ludzie jak to punkt widzenia się zmienia w zależności od punktu siedzenia. autor: gość
    logo male