YouTube Facebook fotogalerie
reklama
miasto Międzyrzec Podlaski

Ostatni dzwonek na zapisy do szkoły muzycznej

29 maja 2019 10:47:30 | autor: Redakcja
29 maja to ostatni dzień zapisów do Szkoły Muzycznej im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Jeżeli Twoje dziecko marzy o karierze muzycznej - nie zwlekaj.

Do szkoły muzycznej I stopnia przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat (6 lat po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz nie więcej, niż 16 lat. Nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie muzyczne. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Szkoła muzyczna I stopnia realizuje podstawowy cykl kształcenia w zakresie praktycznej nauki gry na instrumencie oraz przedmiotów teoretycznych w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim i czteroletnim.

Cykl sześcioletni. O przyjęcie może sie ubiegać kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat (6 lat po uzyskaniu opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej) oraz nie więcej, niż 10 lat.

Cykl czteroletni. O przyjęcie może sie ubiegać kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat  oraz nie więcej, niż 16 lat.

O zakwalifikowaniu do danego cyklu kandydata w wieku 8-10 lat decydują jego warunki psychofizyczne oraz potrzeby organizacyjne szkoły.

Podstawę do zakwalifikowania kandydata stanowi pozytywny wynik badania przydatności, polegający na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Badanie jest indywidualne dla każdego kandydata i przeprowadzane jest przez komisję rekrutacyjną w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły (maj-czerwiec). Decyzję o zakwalifikowaniu i przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje się na podstawie ilości uzyskanych punktów.

Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci z braku miejsc lub predyspozycji fizycznych, może być zaproponowany inny instrument.

Przed badaniem przydatności (maj), organizowane są w szkole zajęcia przygotowawcze (1 raz w tygodniu), podczas których kandydaci mogą zapoznać się ze szkołą oraz dowiedzieć się, w jaki sposób będzie przebiegało badanie. Takie spotkania pozwalają również w większym stopniu ocenić predyspozycje i uzdolnienia kandydata, mogą również pomóc przy dokonaniu wyboru instrumentu.

Kandydaci w terminie od 1 marca do 29 maja 2019 r. składają w sekretariacie szkoły komplet dokumentów zawierający:

  •     Wniosek o przyjęcie kandydata - prosimy wydrukować obustronnie (druk pobierz tutaj),
  •     Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (druk pobierz tutaj),
  •     Załącznik potwierdzający spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - dotyczy tylko kandydatów, którzy spełniają wymienione kryteria (druk pobierz tutaj).

Informacje dotyczące rekrutacji w bieżącym roku szkolnym zawarte są na stronie szkoły oraz udzielane są w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8:00 – 15:00 pod numerem tel. (83) 371-21-15.

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male