YouTube Facebook fotogalerie
reklama
miasto Międzyrzec Podlaski

Ostrożnie planujemy wydatki

24 grudnia 2019 14:33:40 | autor: redakcja
O problemach budżetowych, inwestycjach i rozwoju miasta rozmawialiśmy z burmistrzem Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniewem Kotem.

Burmistrz Zbigniew Kot

Mija pierwszy rok nowej kadencji. Jak pan go podsumuje?

Był to rok, w którym przede wszystkim kontynuowaliśmy działania wynikające z umów podpisanych z Urzędem Marszałkowskim. Zajęci byliśmy także przygotowaniem nowych projektów, bardziej w oparciu o fundusze rządowe niż unijne, bo konkursów ogłaszanych przez marszałka było zdecydowanie mniej. Przygotowane wnioski dotyczyły m.in. dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii. Zabiegaliśmy z sukcesem o pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje w ulicach Adamki i Pułaskiego.
Jak wiadomo jesteśmy w trakcie realizacji dużej inwestycji na międzyrzeckich jeziorkach. Z własnych środków budujemy kolektory burzowe w południowej części miasta, po to by odwodnić przestrzenie, na których powstają nowy parking, drogi i place zabaw. Udało nam się także uzgodnić z PGE przebudowę linii średniego napięcia na obszarze rekreacyjnym. Trudno się bawić pod liniami energetycznymi, a dofinansowanie z funduszy unijnych tych zadań nie obejmowało. To tylko kilka przykładów. Pracy nam nie brakowało.

Ważnym wydarzeniem mijającego roku było uruchomienie dużego zakładu drobiarskiego firmy Wipasz. Czy w 2020 roku możemy się spodziewać rozpoczęcia kolejnych inwestycji na terenie miasta?

Rok 2019 był ważny pod względem inwestycyjnym dla naszych przedsiębiorców. Jako samorząd wspieraliśmy rozbudowę Wipaszu i przygotowania do kolejnych inwestycji, m.in. rozpoczęcia budowy nowej siedziby Nadleśnictwa Międzyrzec w strefie nowoczesnych usług i produkcji przy ulicy Kaczyńskiego. Rozpoczęcie swoich inwestycji na tym obszarze planują dwaj kolejni inwestorzy. Wipasz rozpoczął procedury związane z rozbudową wytwórni pasz na terenach wykupionych od Zremb-u. Z kolei Zremb otrzymał spore środki unijne na modernizację swojego zakładu i nie ma zamiaru wycofywać się z Międzyrzeca. Sedar również chce inwestować. Przedsiębiorcy międzyrzeccy nie stoją w miejscu tylko chcą się rozwijać.

Jak wyglądają postępy z budową sieci gazowej?

Konsekwentnie staramy się koordynować działania spółki i organizujemy kolejne spotkania z mieszkańcami. Celem tych działań jest rozbudowa sieci gazowej, która umożliwi rozpoczęcie prac nad przygotowaniem programu wsparcia mieszkańców w zakresie wymiany pieców na mniej smogowe. Staraliśmy się zbierać całe pakiety wniosków mieszkańców o podłączenie do sieci gazowej w różnych rejonach miasta. Te działania są możliwe dzięki kontraktom, które podpisali nasi przedsiębiorcy. Główna linia doprowadzona jest przez ulicę 3 Maja do Radzyńskiej i Lubelskiej. Są już pozwolenia na jej rozbudowę w kierunku Placu Jana Pawła II. Jest projekt i uzgodnienia dotyczące drugiego kierunku czyli ulic Partyzantów, Kościuszki, Siteńskiej i Grzybowej. Także na ulicy Zadwornej są umowy. Rozbudowa obejmie także nitki gazowe z ulic Łukowskiej i Czystej w kierunku ulicy Pocztowej, Warszawskiej w kierunku centrum oraz ulicy Brzeskiej w kierunku Garbarskiej.

W wielu tegorocznych wypowiedziach podkreślał pan, że o rozwoju miasta najlepiej świadczą inwestycje mieszkaniowe.

Cieszę się ogromnie, że miasto się rozwija. Przybywa mieszkań, więc mam nadzieje, że także i mieszkańców. Mamy inwestycje zarówno indywidualne jak i wielorodzinne, na własne potrzeby i pod wynajem. Jest już nawet wniosek dewelopera o zwiększenie wysokości zabudowy. Na razie mówimy o piątej kondygnacji, ale jest też wniosek do studium warunków zabudowy o zwiększenie tych możliwości do siedmiu kondygnacji. Deweloper wykupił już nieruchomości pod nowe budynki. Byłby to wyższy standard z windami i garażami podziemnymi. Mobilizujemy się, żeby zdążyć na tych terenach z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Energetycy przebudowują linie średniego napięcia. W 2004 roku, gdy uchwalaliśmy plan zagospodarowania przestrzennego, przy ich oporze wpisaliśmy, że na terenie miasta nie można stawiać nowych linii napowietrznych średniego i wysokiego napięcia. Takie linie energetycy muszą prowadzić pod ziemią. Dzięki temu nie będą szpeciły naszego krajobrazu.

Jakie jeszcze powody do satysfakcji miał w tym roku burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego?

Planując tegoroczny budżet nie mieliśmy pewności, w jakim zakresie uda nam się kontynuować prace na ulicach Adamki czy Pułaskiego. Po zakwalifikowaniu tych inwestycji do dofinansowania mogliśmy je prognozować do realizacji w przestrzeni 2-letniej. Wybraliśmy dobrego wykonawcę w przetargu i staramy się nie zostawiać mieszkańców z rozgrzebanymi ulicami. W efekcie na ulicy Adamki nawierzchnia jest już gotowa i widzę mobilizację firmy, aby prace na drugiej z tych ulic zakończyć jak najszybciej. Szereg działań realizujemy na bieżąco. Tak jest m.in. z termomodernizacją MOPS. Nie czekając na ocenę naszego wniosku konkursowego o dotację unijną rozpoczęliśmy tę inwestycję od wymiany pokrycia dachowego. Podobnie postąpiliśmy w przypadku sali ćwiczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W pałacu Potockich zabezpieczamy taras i ściany budynku. Zakupiliśmy nowy samochód dla SOSW. Są to drobne inwestycje, ale w sumie kosztowne i wymagające szybkich działań.

Kiedy możemy się spodziewać oddania do użytku nowej siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ulicy Zahajkowskiej?

Chcemy to zrobić jeszcze w grudniu. Podpisaliśmy porozumienie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Podlaskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i będziemy poszerzać ofertę WTZ. Będą tam również tzw. mieszkania treningowe przygotowujące osoby niepełnosprawne do samodzielnego życia.

W kampanii wyborczej dużo dyskutowano o takich inwestycjach jak modernizacja kina czy budowa hali widowisko-sportowej przy ZPO nr 1 i przedszkola przy ulicy Wyszyńskiego. Mija wprawdzie dopiero pierwszy rok 5-letniej kadencji, ale mieszkańców z pewnością interesuje jakie są plany dotyczące tych przedsięwzięć.

Te projekty będziemy przygotowywać na takiej zasadzie jak zrobiliśmy to z MOPS. Owszem, aplikowaliśmy o termomodernizację tego obiektu, ale nie czekając na dofinansowanie z zewnątrz rozpoczęliśmy inwestycję. Jak się okazało, była to dobra decyzja, bo otrzymaliśmy pieniądze pozwalające ją zakończyć. W przypadku hali widowiskowo-sportowej oraz sali widowiskowo-kinowej też takie decyzje zapadły.
Przez ostatnie lata w kinie przeprowadzano małe remonty. W porównaniu z remontem generalnym, który przygotowaliśmy na przykład na pływalni to były to drobne zabiegi.  W 2020 roku rozpoczniemy prace związane z przygotowaniem modernizacji kina za nasze pieniądze. Jednocześnie przygotowujemy wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Jeżeli przejdzie on procedury konkursowe i dostaniemy pieniądze, to poprowadzimy remont w taki sposób, aby nasze wydatki zostały uznane i zrefundowane w oparciu o wniosek. W ten sam sposób  przygotowujemy budowę hali widowiskowo-sportowej.
Trochę inaczej wygląda sprawa nowego przedszkola. To, czy rozpoczniemy tę inwestycję w tej kadencji zależy tylko i wyłącznie od naszych dochodów. Jeżeli podejście państwa w zakresie finansów publicznych się nie zmieni, to możemy nie znaleźć pieniędzy na budowę. Obecnie nie ma w Międzyrzecu problemu z brakiem miejsc w przedszkolach. Możemy natomiast w tym przypadku mówić o znacznym podniesieniu komfortu edukacji przedszkolnej.

Samorządowcy bardzo skarżą się na sytuację finansową i zapowiadają ograniczanie inwestycji. Jak to wygląda w Międzyrzecu?

Na pewno negatywnie odczujemy zaprzestanie poboru podatku dochodowego od osób do 26 roku życia. Poza tym doszło do zmian w wielu innych obszarach, które mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie dochodów samorządów. Trudno jest planować i realizować inwestycje jeżeli otoczenie jest nieprzewidywalne na przestrzeni kadencji. Każdy raczej zamrozi inwestycje niż ograniczy wydatki na oświetlenie i utrzymanie dróg. Z doniesień medialnych wiemy, że wszystkie samorządy obecnie zachowują dużą ostrożność planując wydatki.
Od lat powtarzamy, że ogromnym wyzwaniem jest dla nas finansowanie oświaty. Subwencja oświatowa na przyszły rok w przypadku Międzyrzeca jest w wysokości około 14,4 mln zł, a my do utrzymania szkół musimy dołożyć 13,5 mln zł, czyli prawie drugie tyle. Te proporcje z roku na rok zmieniają się na naszą niekorzyść i coraz więcej musimy dokładać. Nie możemy co roku podwyższać mieszkańcom podatków, po to żeby inwestować. Utrzymanie oświaty jest zadaniem gminy ale subwencja miała to pokrywać. To dla nas dramat inwestycyjny. Wszyscy szukamy oszczędności. Każdy wójt, burmistrz czy prezydent siadając do projektu budżetu ze skarbnikiem najpierw szuka z czego tu by ściąć. I tniemy. To wszystko oznacza, że będzie mniej pieniędzy na dodatkowe zajęcia edukacyjne, sportowe i kulturalne. Będzie mniej wydarzeń. Będziemy też mniej inwestować. 2020 rok jest dla nas ogromnym wyzwaniem.

Jak więc będzie wyglądał przyszłoroczny budżet?

Rytm inwestycyjny wyznaczać będą umowy o dofinansowanie. Czeka nas zakończenie wielomilionowych inwestycji i będziemy starali się zdobyć fundusze na nowe projekty. Będą też nowe wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, jesteśmy w tej kwestii gotowi do współpracy z wojewodą i powiatem. Przygotujemy procedury przetargowe na remont sali widowiskowej. Jeżeli finanse będą przewidywalne, to rozpoczniemy budowę hali sportowo-widowiskowej. Wszystko zależy od skuteczności naszych wniosków o dofinansowanie i dochodów. Może zwiększona skala najniższego wynagrodzenia będzie się pozytywnie przekładać na nasze dochody. Na ścianie wschodniej wiele osób otrzymuje najniższe wynagrodzenia i zapowiedziane ich podniesienie może spowodować wzrost naszych dochodów. Ciężar inwestycyjny trzeba rozłożyć na 5 lat. Musimy się zmierzyć z tymi najkosztowniejszymi inwestycjami kubaturowymi, ale nie możemy też zapominać o mieszkańcach, którzy oczekują na drogę albo chodnik. Poprawa infrastruktury drogowej i oświetlenia musi następować, bo mieszkańcy myślą nie tylko o kinie, koncertach, spektaklach teatralnych czy sporcie. Wszystkie potrzeby musimy równoważyć, więc będziemy podchodzić do tego ostrożnie. O ile powinniśmy wyremontować kino, to zakończenie budowy hali w tej kadencji to wątpliwa sprawa, bo to wyzwanie rzędu 10-12 milionów złotych. Należy pamiętać, że to co robimy wymaga również późniejszego utrzymania. Nowe kilometry dróg, nowe oświetlenie, to większe koszty oczyszczania i odśnieżania. Gdy w przyszłym roku oddamy tereny rekreacyjne na jeziorkach, to wzrosną też koszty utrzymania miejskiej infrastruktury. Podobnie będzie z halą.

Kilka miesięcy temu wystosował pan publiczny apel w sprawie budowy wschodniej obwodnicy miasta. Czy był jakiś odzew i jakie są perspektywy budowy tej trasy?

Niedawno mieliśmy wybory a ich konsekwencją są zmiany na wielu stanowiskach. Dużo się pozmieniało chociażby we władzach województwa. Bardzo się cieszę, że na nasz apel był odzew ze strony Ministerstwa Infrastruktury, pana senatora Grzegorza Biereckiego i zarządu województwa lubelskiego. Są propozycje i deklaracje, więc czekamy tylko na ustabilizowanie się sytuacji politycznej i podjęcie tematów, które nam przekazano.
Zarząd województwa chce ująć tę inwestycję na liście projektów priorytetowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lat 2021-2027.  Może się wydawać, że to daleka perspektywa ale przypomnijmy ile już czekamy na budowę naszego odcinka autostrady A2. Będę namawiał pana marszałka na szybkie podjęcie decyzji i przygotowanie dokumentacji budowlanej, bo to pozwoli przyspieszyć tempo wykonania obwodnicy. Mając projekt budowlany nie musielibyśmy czekać na rozpoczęcie inwestycji do 2027 roku, tylko wystartować wcześniej. Budowa mogłaby się rozpocząć na koniec tej kadencji samorządu i pięknie wpisać w politykę rozwojową samorządu województwa. Otwarci jesteśmy również na ofertę senatora Biereckiego dotyczącą funduszu budowy 100 obwodnic. Będziemy obserwować jak będzie nabierał kształtu ten nowy rządowy program. Poprosimy pana senatora, aby spoglądał na ten program i jeżeli będzie taka możliwość, to będziemy chcieli z niego skorzystać.

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
 • captcha
 • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
  (24 stycznia 2020 16:53:22) przedwyborcza lipa Jeżeli siatkarze spadną do III ligi, a wszystko na to wskazuje, piłka siatkowa w takim formacie jak obecnie, przestanie istnieć. Takie od początku było, założenie obecnych władz Huraganu i burmistrza Kota, budowa hali sportowej to była przedwyborcza LIPA autor: Gość
  (23 stycznia 2020 23:35:34) A co ty gościu masz do gadania?????? Mała tam wszystkim rządzi. autor: chłe chłe
  (20 stycznia 2020 13:03:51) Same sukcesy Lipa. Niekończące się pasmo sukcesów. Brawo! Oby jak najdłużej!! autor: Janusz
  (29 grudnia 2019 16:45:33) Polak potrafi Panie burmistrzu Szczęśliwego Nowego Roku. A hala, kiedyś będzie bo miasto potrzebuje takiego obiektu. Żal tylko że trzeba czekać i czekać!! autor: Międzyrzec mój
  (29 grudnia 2019 12:50:18) ... Hala za 10 - 12 mln. zł.? Nieźle. Takowe budowane są za ok. 6-8 mln. autor: GRD
  (29 grudnia 2019 10:58:32) A przejeździe, rozkorkowaniu miasta-cisza. O ścieżkach rowerowych? O jeziorkach cisza- bo chyba nie chodzi o to by grac w bikini w tenisa. No ale czego mozna było sie spodziewac? autor: gość
  (29 grudnia 2019 10:02:11) .... Może i życie miasta nie sprowadzę się do hali ale jej brak w prawie 20 tys. miasteczku to trochę wstyd. W moim rodzinnym, niewiele większym miasteczku każda szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna takową posiada. Być może dzięki temu, że jest tam powiat i mimo wszystko pisowski burmistrz potrafił dogadać się z peeselowskim starostą. Przez lata pozyskują dofinansowania unijne (ostatnio ponad 40 mln. zł). Do tego dochodzi nieco inna świadomość społeczna mieszkanców od tutejszej. autor: GRD
  (28 grudnia 2019 22:38:52) Jeżeli życie miasta sprowadza się do hali sportowej to współczuję komentatorom piszącym na ten temat i proponuję po "serfować" po stronie um i kilku ministerstw. Nie sportem samym to miasto żyje! Mniej kija więcej marchewki :) autor: gość
  (28 grudnia 2019 19:23:58) Ładnie napisane "zwykły mieszkaniec"!!! autor: gość
  (27 grudnia 2019 23:52:47) HALA Jaki jest nadzór Pani dyrektor sprowadzonej do naszego miasta z Białej Podlaskiej?Pan dyrektor M. Kot różnie oceniany, ale miał chociaż wyniki sportowe, czyli mozna.Gratuluję radnym,że w kolejnej kadencji nic na tym polu nie zrobią. Blisko jest Rogoźnica i Radzyń z nowymi halami, i do tego TANIMI! autor: gość
  (27 grudnia 2019 23:51:16) HALA Od wielu lat słyszę o budowie hali sportowej na Warszawskiej. Oczywista oczywistość ,że taka hala jest potrzebna na zajęcia wychowania fizycznego, bo jest tragedia.Potrzebna jest też dla siatkarzy którzy --zostali praktycznie wyrzuceni z SP3-kto wie to wie, myślę,że trzeba media powiadomić, nawet wc jest zamknięte. Teraz już wiem- nowej hali nie będzie, mimo tego,że kandydaci na radnych i burmistrz to wszem obiecywali.Po cichu likwiduje się siatkówkę w naszym mieście. Ograniczenia dotacji znaczne, dostęp do wspólnej hali bardzo ograniczonyl,Sliwa wygonił z wspólnych do tej pory pomieszczeń.Kim on jest? Ważniejszy niz Pan Burmistrz? kibice ,którzy przychodzą na mecze podpisują petycję w tej sprawie.Może trzeba grać w nowej hali w Rogoźnicy, którą w rok wybudował wójt gminy Adamowicz?Dało się?I do tego nie ma żadnych sukcesów grup młodzieżowych, bo ich zwyczajnie w UKS Trojka już nie ma.Gdzie ;panie Bernat są kadeci i juniorzy?Jak można kontynuować szkolenie , kiedy nie ma zawodników grup młodzieżowych?i dlaczego nauczyciele tej szkoły, niby specjaliści od siatkówki nie przychodzą na mecze, i nie uczą sie od najlepszych?Panie Burmistrzu,może dość płatnych urlopów ,nauczycielskich a wystarczy solidna praca?Czy Pan Burmistrz zna wyniki testów gimnazjalnych szkoły nr.3?Nie dość ,że najsłabsze, do tego wiele byłych uczennic nie ćwiczy na wf w szkołach ponadgimazjalnych. Dlaczego? Bo nie miały w programie nauczanie gimnazjum obowiązkowej podstawy programowej.Skok przez skrzynię czy kozła jest wyzwaniem, a prosta gimnastyka tez. Proszę zapytać nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu i Białej Podlaskiej. I jeszcze jedno- czy nauczyciele wf mogą prowadzić zajęcia zdalnie i do tego bez stroju sportowego w butach wyjściowych? autor: zwykły mieszkaniec
  (27 grudnia 2019 22:20:59) Prawo nakazów zakończyło się w epoce gierka. Ale Ty się tam zatrzymałes autor: gość
  (27 grudnia 2019 18:29:50) .... Ale mnie nie obchodzi, co mnie obchodzi, czy prywatne czy nie, on/i są opiekunami, zatwierdza działania lu nie, a po drugie jest "właścicielem" miasta czyż nie? No... to masz odpowiedź. Dajcie mi zasiąść na stołku, w pierwszej kolejności estetyka taka by lśniła, dopiero w drugiej zajął bym się ludźmi, a on to się zajmuje ludźmi ale na samym końcu...którego na dodatek jeszcze nie widać... ...no i co najważniejsze.. precz z P.O autor: GRD2
  (27 grudnia 2019 10:23:59) Pensjonat ??? autor: gość
  (26 grudnia 2019 21:56:30) O które kamienice Ci chodzi? Prywatne? Masz odpowiedź autor: gość
  (26 grudnia 2019 20:05:06) Burmistrzowi i jego "Radzie" brakuje pieniędzy na wszystko, ale na budowę parkingu i drogi dojazdowej do pensjonatu Kostki,już nie. autor: Gość
  (26 grudnia 2019 19:57:47) Kostce wolno więcej ? A po jaką cholerę burmistrz Kot, buduje wielki parking, na wprost willi, czy pensjonatu, którego właścicielem jest niejaki Kostka? Druga sprawa, to wielkość tej budowli.Zgodnie z planem zabudowy na miedzyrzeckich jeziorach, miały one być do ściśle określonej wysokości. autor: Gość
  (26 grudnia 2019 15:46:31) .... GRD - Ten "burmistrz" nie ma uczuć, więc się nie dziwie że nie patrzy na ludzi, to tym bardziej na jakieś takie sprawy, dajmy na to stare niewyremontowane kamienice na głównej ulicy. autor: GRD2
  (24 grudnia 2019 23:00:09) .... Z całym szacunkiem Panie Burmistrzu ale proponuje ogarnąć ten syf w mieście (promenada i okolice) i starać się o większe fundusze unijne bo jak na razie wygląda to marnie. Miasto dziadzieje. Do tego Straż miejska potrzebna chyba do lansu jej funkcjonariuszy na FB, drenująca budżet i kilka innych kwestii jak brak bezkolizyjnego przejazdu kolejowego, korkujący się wiecznie wyjazd z ul. Partyzantów itp. autor: GRD
  logo male