YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Międzyrzec Podlaski

Patriotyczna wieczornica

14 listopada 2016 23:01:40 | autor: redakcja / Urząd Gminy
W Święto Niepodległości w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krzewicy odbył się Wieczór z Patriotyzmem.

Gminne obchody 11 listopada w Krzewicy (fot. W. Pepa)

Wieczornicę zorganizowali: dyrekcja oraz grono pedagogiczne gimnazjum w Krzewicy, wójt Krzysztof Adamowicz oraz Gminny Ośrodek Kultury. Podczas uroczystości wręczono tytuły Honorowego Obywatela Gminy Międzyrzec Podlaski oraz Zasłużonego dla Gminy Międzyrzec Podlaski. Ten pierwszy tytuł nadano pośmiertnie dla por. Franciszka Michaluka ps. „Polny”. W jego imieniu statuetkę odebrała rodzina. Do grona Zasłużonych dla Gminy w tym roku dołączyli: Elżbieta Baj, Urszula Chmiel, Zofia Banasiuk, Teresa Kuraszyk, Franciszka Mikiciuk, Edward Komińczyk, Zdzisław Krzymowski, Stanisław Kurenda, Leszek Nowosielski, Józef Okliński, Stanisława Stefaniuk, Czesław Jan Tymoszuk. Wręczono również tytuł Zasłużony dla Rolnictwa. Otrzymała go Bożena Jędruchniewicz.

Gimnazjaliści z Krzewicy przygotowali inscenizacją nawiązującą do historii Polski. Dla zgromadzonych zagrał również zespół Kartel.

Honorowy Obywatel Gminy Międzyrzec Podlaski

Franciszek Michaluk, ps. Polny, porucznik. Miejsce zamieszkania: Warszawa, Tłuściec. Wnioskodawcy: Edward Kopron / komisja rewizyjna rady gminy.

Franciszek Michaluk ps. „Polny” urodził się w 1917 r. w Tłuśćcu w wielodzietnej, patriotycznej rodzinie chłopskiej. Ukończył miejscową szkołę powszechną, a później Średnią Szkołę Zawodową w Brześciu nad Bugiem. 9 września 1939 r. podporucznik Michaluk został ciężko ranny w walkach w okolicach Jeżowa. Trafił do niemieckiego obozu jenieckiego. Po zwolnieniu wrócił w rodzinne strony i zaangażował się w działalność konspiracyjną. W 1944 roku broni nie złożył. Był m.in. komendantem radzyńskiego obwodu WiN. 1 czerwca 1945 r. został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami za wyróżniające się prace dla dobra Polski.

Polny był jednym z dowódców podczas owianej legendą akcji „Mitropa” 3 października 1946 r. w Szaniawach. Został ranny i schwytany w późniejszej bitwie pod Kiełbaskami. Skazano go na łączną karę 12 lat więzienia. Później wyrok zmniejszono w ramach amnestii, jednak w późniejszych latach Franciszek Michaluk i jego rodzina byli prześladowani i szykanowani. Polny zmarł 7 września 2001 r. w szpitalu w Otwocku. Pochowano go w rodzinnym grobie w Międzyrzecu Podlaskim. Jest upamiętniony na patriotycznym muralu, który znajduje się przy zbiegu ul. Kościelnej i Warszawskiej.

Zasłużeni dla Gminy Międzyrzec Podlaski

Stanisław Kurenda z Rzeczycy - wniosek Wójta Gminy

Uzasadnienie: Pan Stanisław Kurenda jest osobą o nieposzlakowanej opinii. Przez okres swej pracy zawodowej jak i obecnie, gdy jest już emerytem niestrudzenie działa na rzecz społeczności lokalnej oraz dobra regionu. Pan Stanisław posiada szerokie zaufanie społeczne czego dowodem jest dokonany przez mieszkańców w. 2015 r. wybór na kolejną już kadencję sołtysa wsi Rzeczyca (pierwsza kadencja w latach 2010-2014). Na polu działalności zawodowej Pan Stanisław przez 14 lat pracował w Państwowej Straży Pożarnej  jako plutonowy w CPN Lublin z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim. Ponadto od 52 lat Kandydat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy, gdzie pełni funkcję prezesa. Jednostka OSP z Rzeczycy jest jednostką wpisaną do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – w dużej mierze dzięki staraniom Pana Stanisława. Kandydat w czynie społecznym angażował się w budowę remizy i garażu dla jednostki OSP. W swej codziennej służbie Kandydat jest gotów nieść pomoc mieszkańcom nie tylko naszej gminy, ale wszystkim poszkodowanym - ratując ich życie, zdrowie oraz mienie. Dokonania Kandydata znalazły wyraz w licznych przyznanych mu wyróżnieniach: Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Złoty oraz Srebrny i Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Medal Zasłużony dla Powiatu Bialskiego.

Józef Okliński z Rzeczycy – wniosek Komisji Rady Gminy / Adam Jowik

Uzasadnienie: Pan Józef Okliński rodowity mieszkaniec Gminy Międzyrzec Podlaski w latach 1994-2010 pełnił funkcje Radnego Rady Gminy. W 1998-2002 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy a 2006-2010 Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pan Józef dołożył wszelkich starań na zwodociągowanie gminy, zabiegał o wybudowanie szkół na terenie gminy gdzie jest przykładem: szkoła w Jelnicy, Tłuśćcu, Tuliłowie, Rudnikach, Krzewicy i Kożuszkach, kapitalny remont szkoły w Rzeczycy gdzie w następnych latach powstała hala sportowa. Hale powstały także w Halasach, Misiach. Pan Józef zabiegał także o wybudowanie świetlic wiejskich gdzie później przeznaczono pomieszczenia na chłodnie, które wynegocjował wspólnie z radą od inwestora obwodnicy Międzyrzeca, w ramach odstąpienia koncesji na wydobycie kruszywa. Pan Józef włożył wiele starań na wybudowanie i oświetlenie dróg. Pan Józef był inicjatorem wielu inwestycji takich jak: przydomowe oczyszczalnie, wprowadzenie Rzeczycy do systemu KSRG. Pan Józef Okliński nawet nie pełniąc funkcji radnego służy pomocą i dobrą radą.

Teresa Kuraszyk z Rzeczycy - wniosek mieszkańców

Uzasadnienie: Pani Teresa Kuraszyk jest rodowitą mieszkanką wsi Rzeczyca. Jako nauczycielka włożyła dużo pracy w edukację i wychowanie młodzieży. Zajmuje się ludźmi starszymi, którzy potrzebują opieki ze strony środowiska. Pani Kuraszyk jest kobietą społecznikiem, kosztem swego czasu, a nawet finansów. Założyła Klub Seniora, pozyskując środki finansowe na jego działalność od sponsorów. Jej wkład pracy widoczny był przy organizacji gminnych dożynek. Pod jej kierownictwem zmieniło się życie kulturalne wsi, dlatego należy się jej to odznaczenie.

Edward Komińczyk z Kożuszek - wniosek mieszkańców / Teresa Kokoszkiewicz

Uzasadnienie: Wieloletni gospodarz, pracowity, sumienny, pomocny, radny Rady Parafialnej, budowniczy, życzliwy ludziom, dobry mąż, wspaniały dziadek.

Zdzisław Krzymowski z Łuniewa - wniosek komisji Rady Gminy / Wiesław Domański

Uzasadnienie: Radny Gminy Międzyrzec Podlaski od 2002 roku do chwili obecnej. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuniewie od 1992 r. do roku 2015. Obecnie Prezes Honorowy. Aktywnie wspierał starania o budowę i remonty dróg. Dzięki staraniom została rozbudowana i wyremontowana świetlica wiejska.

Zofia Marjanna Banasiuk z Łuniewa - wniosek Komisji Rady Gminy / Wiesław Domański

Uzasadnienie: Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich od 1968 r, Radna Gminy w latach 1984-88. Animatorka życia kulturalnego wsi.

Czesław Jan Tymoszuk z Rogoźnicy - wniosek mieszkańców / Marian Kusznieruk

Uzasadnienie: Jest jednym z założycieli jednostki OSP Rogoźnica. Czynnie uczestniczył w działalności OSP. Pełnił funkcje w zarządzie. Brał udział w organizacji życia kulturalnego poprzez udział w spektaklach teatralnych (komedyjkach. Był radnym gminy, członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego.

Elżbieta Baj z Tłuśćca - wniosek Mieszkańców / Czesław Węgrzyniak

Uzasadnienie: W/wym. od 30 lat jest pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej i jako bibliotekarka towarzyszy już drugiemu pokoleniu czytelników tłuścieckiej filii. Jej działalność bibliotekarska często wykracza poza powszechnie przyjęte standardy tej pracy i jest jedną z wielu płaszczyzn działalności Pani Baj, na rzecz lokalnego środowiska. Nominowana aktywnie funkcjonuje w miejscowym KGW, SILT a także zespole „Sami Swoi” oraz na forum wsi. Kandydatka jest niezastąpionym inicjatorem i animatorem życia kulturalnego; niezwykle lubiana przez dzieci, szanowana przez młodzież i doceniana przez dorosłych. Posiada niezwykłe zdolności jednoczenia ludzi różnych środowisk i poglądów.

Stanisław Stefaniuk z Zasiadek - wniosek komisji Rady Gminy / Henryk Semeniuk

Uzasadnienie: Pan Stanisław Stefaniuk dobrze prowadził swoje gospodarstwo. Brał aktywny udział w życiu społecznym: zakładał OSP Zasiadki, udzielał się społecznie przybudowie remizy, budowie dróg, elektryfikacji wsi, zabiegał o wodociąg i w wielu innych pracach społecznych. Wniosek o nadanie Tytułu „Zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski” poparło jednogłośnie Zebranie Wiejskie wsi Zasiadki w dn. 19.09.2016 r.

Urszula Chmiel z Rogoźnicy - wniosek mieszkańców / Marian Kusznieruk

Uzasadnienie: Od 30 lat pracuje w Ośrodku Zdrowia w Rogoźnicy. Sumiennie wykonuje swoją pracę jako pielęgniarka. Jest oddana ludziom którymi się opiekuje. Życzliwa, wyrozumiała dla chorych. W trudnych sytuacjach umie ludziom przekazać dobrą energię.

Franciszka Mikiciuk z Wysokiego - wniosek mieszkańców / Monika Stefaniuk

Uzasadnienie: Pani Franciszka Mikiciuk od 1957 r. zalatorka w kółku różańcowym. Zawsze miła, uśmiechnięta, pełna energii. Lubiana wśród mieszkańców. Osoba o niezwykle pogodnym usposobieniu i dużym poczuciu humoru. Zawsze chętna do pomocy.

Leszek Marian Nowosielski z Międzyrzeca Podlaskiego - wniosek mieszkańców / Jarosław Czapski

Uzasadnienie: Pan Leszek Nowosielski przyczynił się do budowy szkoły w Rudnikach. Od 10 lat pełnił tam funkcję dyrektora. Człowiek lubiany i szanowany zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców.

REKLAMA
reklama


 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male