YouTube Facebook fotogalerie
reklama
miasto Międzyrzec Podlaski

Pięć kilometrów z przeszkodami

25 sierpnia 2017 09:54:06 | autor: redakcja
Błoto, wodę i ogień będą musieli pokonać uczestnicy II Extremalnego Biegu Międzyrzeckich Jeziorek. Na widowiskowe zawody MOSiR zaprasza w sobotę 26 sierpnia.

Extremalny Bieg Międzyrzeckich Jeziorek (fot. M. Kowalczyk)

 

Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miasto Międzyrzec Podlaski, a głównym sponsorem Dr Gerard. Start i meta tradycyjnie na ul. Zahajkowskiej przy stoku narciarskim. Zawodnicy będą rywalizować w następujących kategoriach: Kobiety Open, Mężczyźni Open oraz drużyny (minimum 4-osobowe). Dla najlepszych przygotowano statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

PROGRAM IMPREZY
8.30-10.30 Rejestracja, odbieranie pakietów startowych, podpisywanie oświadczeń
11.00 Start
12.30 Zamknięcie trasy
13.00 Dekoracja

PRZESZKODY: 1. Spacer z pieskiem - zawodnicy pokonują określoną trasę ciągnąc trelinke (kobiety krótszy dystans z tym samym ciężarem) umocowaną do linki (zadanie wolontariusza – dopilnowanie, aby trelinki wróciły na swoje miejsce) 2. Pajęczyna lub przejście po linie 3. Ścianka 4. Ciemny Tunel – konstrukcja drewniana przykryta plandeką 5. Przeprawa wodna - Stanica 6. Czołganie na zaciszu (pod molem lub na piasku) 7. Ścianka 8. Bale do przeniesienia - trzy korony 9. Opony - zawodnicy przebiegają pod górę po rozłożonych oponach 10. Chaszcze lub inne 11. Przejście pod mostkiem - liny lub kółka 12. Siatka do czołgania 13. Chaszcze 14. Porodówka lub przegląd samochodu od spodu 15. Równoważnia w wodzie 16. „Dmuchaniec do wspinania” 17. Zdobycie szczytu - drabinki lub liny 18. Zasieki z drutu kolczastego 19. Kąpiel z „elektrycznym węgorzem” - kontener wypełniony wodą przykryty siatką 20. Ścianka 21. TYROLKA po trofeum

CEL IMPREZY: Propagowanie aktywności ruchowej. Możliwość sprawdzenia się w wielu aspektach aktywności ruchowych podczas jednego biegu. Promocja walorów Międzyrzeca Podlaskiego. Integracja środowisk związanych z aktywnością ruchową.

ORGANIZATOR: MOSiR Międzyrzec Podlaski i Miasto Międzyrzec Podlaski

SPONSOR główny: Dr Gerard

PARTNERZY: Powiat Bialski, UKS Międzyrzecka Trójka, Aktywni Rowerowy Międzyrzec Podlaski

TERMIN i MIEJSCE BIEGU
26.08.2017 (sobota). Międzyrzec Podlaski - start i meta ul. Zahajkowska (stok narciarski). Biuro zawodów do 25.08.2017 MOSiR Międzyrzec Podlaski tel. 833717808 email. mosir@miedzyrzec.pl

TRASA Na około 5 km pętli utworzonych będzie 20 przeszkód naturalnych i sztucznych, które zweryfikują sprawność fizyczną i psychiczną uczestników, będzie trzeba wykazać się dużą wszechstronnością, a także umiejętnością współdziałania w grupie. Będzie błoto, woda, ogień itp. zabawy. Za omijanie przeszkód (bez ich pokonania) trzeba będzie wykonać karne zadanie - burpees (padnij, powstań, wyskocz) - 15 powtórzeń dla panów i 10 powtórzeń dla pań (za każdą ominiętą przeszkodę). Na trasie biegu przy głównych przeszkodach znajdować się będą wolontariusze, którzy będą weryfikować i informować o sposobie pokonania przeszkód. Wzajemna pomoc uczestników jest wskazana. Trasa biegu w dużej części będzie oznaczona taśmą. Nie wolno przekraczać linii wyznaczonych przez taśmy. Zawodnicy, którzy spowodują zagrożenie dla innych zawodników (podtapianie, deptanie, agresywne przepychanie itp.) zostają zdyskwalifikowani i mogą ponieść konsekwencje prawne swoich czynów.

KLASYFIKACJE - Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
1. Kobiety Open – miejsca I-III statuetki, nagrody rzeczowe od sponsorów
2. Mężczyźni Open – miejsca I-III statuetki, nagrody rzeczowe od sponsorów
3. Klasyfikacja Drużynowa (minimum 4 osoby w drużynie) - klasyfikacja wg sumarycznego czasu czterech najlepszych zawodników

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY
Start biegu w podziale na grupy 30-osobowe zgodnie z przyporządkowanymi numerami. Ilość osób w grupie może ulec zmianie ze względu na ilość zgłoszonych osób. Numery startowe będą nanoszone markerem na ciało zawodnika. Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę imprezy. Każdy zawodnik otrzyma zwrotny chip do pomiaru czasu, który należy przymocować do obuwia. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania zawodów. Trasa podczas zawodów będzie zabezpieczona przez ratowników medycznych oraz obsługę techniczną. Limit czasu na pokonanie trasy dotyczy tylko ostatniej fali i wynosi 60 minut. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu: zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat (dopuszczamy również uczestników w wieku 16-18 lat z pisemną zgodą rodziców) oraz dokonają zgłoszenia poprzez formularz na stronie www.time2go.pl, uiszczą opłatę startową i podpiszą wymagane oświadczenia.

ZASADY ZAPISÓW
Limit uczestników - 100 osób. Aby zapisać się na bieg, należy wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej www.time2go.pl.

OPŁATA STARTOWA
Wysokość wpisowego wynosi 60 zł, którą należy uiścić do 22.08.2017. Po tym terminie można uiścić opłatę w dniu imprezy jednak opłata rośnie do 120 zł. O wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego. Wpisowe należy wpłacać na konto bankowe:
90 2030 0045 1110 0000 0201 6570
BGŻ BNP Paribas SA Oddział w Międzyrzecu Podlaskim
Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika oraz nie można dokonać zamiany danych w zgłoszeniu po opłaceniu wpisowego.

ŚWIADCZENIA
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: możliwość wzięcia udziału w biegu, pakiet startowy (pamiątkowy medal bądź inny upominek poświadczający fakt ukończenia biegu), ciepły posiłek i coś do picia, możliwość skorzystania z pola biwakowego.

BEZPIECZEŃSTWO
Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód. Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje pozostaje po stronie zawodników. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź innej opieki. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach, w butach z kolcami lub nakładkach na butach. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do Uczestnika.

DANE OSOBOWE
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją imprezy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas trwania imprezy. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator oświadcza, że nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z sanitariatów. Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt na czas zawodów. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach marketingowych. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. UWAGA!!! Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia lub przegrzania organizmu pozostaje po stronie zawodników niezależnie od opisanej powyżej odpowiedzialności uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestników w sytuacji, gdy uzna, że stan uczestnika wymaga interwencji medycznej lub innej. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania biegu z ważnych przyczyn.

REKLAMA
reklama

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male