YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Międzyrzec Podlaski

Plany na zagospodarowanie terenu gminy

29 października 2018 07:47:26 | autor: Redakcja / JM
Każdy mieszkaniec ma możliwość wyrazić swoją opinię, uwagę czy pomysł na temat zagospodarowania przestrzennego gminy. Aby to zrobić należy osobiście udać się do gminy lub wypełnić wniosek przez stronę internetową.

Podczas otwartego spotkania w Wysokim, które odbyło się w czwartek, 25 października, mieszkańcy gminy mieli okazję podjąć dyskusję na temat  projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzec Podlaski. Wszystko to dzięki projektowi, który realizuje gmina, pt. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Wyznaczamy dla terenu gminy pewne strefy pod działalność gospodarczą, przemysłową, rolniczą, jak również turystyczną. Nie możemy każdej działalności prowadzić w środku wsi czy na gruntach rolnych, ale wyznaczając odległości, wyznaczając przestrzeń pod tę działalność zdecydowanie poprawia się komfort życia mieszkańców - mówi wójt Krzysztof Adamowicz. - Z drugiej strony potencjalni inwestorzy wiedzą gdzie i na jakich zasadach mogą lokować. Zdecydowanie plany miejscowe i studium uwarunkowań wspomagają, a nie przeszkadzają.

Podczas konsulatcji przedstawiono m.in. propozycje lokalizacji hodowli kur czy trzody chlewnej. Rozmawiano również o uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych w gminie, uwzględniając uciążliwości, związane z powstawaniem nowych zakładów. Przy okazji wywiązała się dyskusja pomiędzy przeciwnikami hodowli kur i trzody chlewnej, którzy skarżą się na odór oraz hodowcami, którzy chętnie powiększyliby swoje zakłady. Celem studium jest rozwiązywanie takich właśnie problemów i ustalenie "złotego środka". Istotnym jest umieszczanie uciążliwych przedsiębirstw z dala od zabudowań mieszkalnych.

- Należy wyznaczyć tereny dla szczególnie uciążliwych zabudowań aby nie ogranczać możliwości produkcji rolnej. Aby duże fermy przemysłowe nie były uciążliwe dla mieszkańców, w związku z tym po to są wyznaczane te strefy aby w sposób uczciwy inwestor mógł wiedzieć, że może prowadzić tego typu działalność. Musimy mieć świadomość, że chów przemysłowy coraz bardziej przypomina linię produkcyjną, a nie faktyczną hodowlę - informuje Krzysztof Adamowicz. - W planach, w studium o którym dzisiaj mówimy wskazujemy tereny pod działalność gospodarczą nie wielkich zakładów przemysłowych ale tych średnich i drobnych. To wynika z potencjału jakim ten teren dysponuje. Przypomnę, że budujący się zakład Wipaszu szuka pracowników i nie może znaleźć wystarczającej liczby rąk do pracy. W związku z tym my musimy mieć świadomość tego, że na wsiach w gminie po klęsce ASF, po drastycznych i katastroficznych cenach owoców miękkich, z których wielu naszych mieszkańców żyje, ta produkcja rolna na wsiach tak naprawdę ogranicza się do kilkunastu rolników. Wszyscy pozostali to osoby pracujące w miejscach okołorolniczych albo wspierających rozwój przemysłu. Takie strefy są wyznaczane i my chcemy być aktywni na tym polu, chcemy takich inwestorów przyciągać, a położenie gmina ma dobre.

Każdy mieszkaniec gminy, który chciałby złośyć wniosek w sprawie zmiany ustaleń w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Międzyrzec Podlaski może złożyć go osobiście w urzędzie gminy lub poprzez stronę internetową urzędu w zakładce "Dla interesanta". Terminy składania wniosków zostaną podane w najbliższym czasie.

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male