YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Międzyrzec Podlaski

Termomodernizacja na szeroką skalę

11 listopada 2019 15:33:08 | autor: Anna Ostapiuk
Realizując projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenów Gminy Międzyrzec Podlaski” o wartości ponad 5 mln złotych gmina Międzyrzec Podlaski dokona termomodernizacji pięciu budynków szkolnych.

Gmina Międzyrzec Podlaski przystąpiła do realizacji projektu termomodernizacji szkół (fot. UG Międzyrzec Podlaski)

Nowo podpisany projekt pt. "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenów gminy Międzyrzec Podlaski” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Głównym jego celem jest poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Międzyrzec Podlaski wpływająca na wzrost jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenie konkurencyjności obszaru.

Celami szczegółowymi projektu są:
1. Zoptymalizowanie działań zwiększających efektywność energetyczną sektora publicznego
2. Łagodzenie zmian klimatu poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
3. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE.

Grupę docelową tworzą użytkownicy budynków PSP w Kożuszkach, Jelnicy, Rzeczycy, Misiach i Halasach, czyli uczniowie i kadra nauczycielska, obsługa budynku, a także mieszkańcy i podmioty funkcjonujące na terenie gminy Międzyrzec Podlaski.

Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynków publicznych o łącznej powierzchni użytkowej 9 816,9 m2. Przewidywane rezultaty to ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1750,16 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 135,39 MWh/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej 748930,54 kWh/rok, szacowany roczny spadek 197,69 tCO2/rok, produkcja energii cieplnej z instalacji wykorzystujących OZE – 130,13 MWht/rok, produkcja energii elektrycznej z OZE – 24,42 MWh/rok, dodatkowa zdolność wytwarzania energii OZE (CI30)-0,38 MW.

Produkty:
- liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 5 szt
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej - 2 szt
- liczba wybudowanych jednostek energii elektrycznej z OZE - 3 szt.

Zakres umowy o dofinansowanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych w 5 szkołach na terenie gminy Międzyrzec Podlaski:
1. PSP w Halasach: wymiana stolarki okiennej, pompa ciepła 150 kW, wymiana oświetlenia, system zarządzania energią
2. PSP w Jelnicy: docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu grzewczego, wymiana istniejącego oświetlenia
3. PSP w Kożuszkach: docieplenie stropu i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pompy ciepła 200kW, wymiana istniejącego oświetlenia na LED, montaż instalacji fotowoltaicznej 5,12kW
4. PSP w Rzeczycy: modernizacja instalacji wentylacji i systemu grzewczego, wymiana istniejącego oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej 11,52kW
5. PSP w Misiach: modernizacja instalacji co., wymiana oświetlenia LED, system zarządzania energią, instalacja fotowoltaiczna 11,52 kW.
Zgodnie z audytami energetycznymi efektywność energetyczna projektu wzrośnie o 61,68%.

Data podpisania umowy: 28.10.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 5 175 903,65 zł
Wydatki kwalifikowalne: 4 208 051,75 zł
Dofinansowanie: 3 725 695,55 zł

Źródło: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    (12 listopada 2019 09:02:51) komentarz budynki zużyją się a inwestycja i tak się nie zwróci...marnotrawienie publicznych pieniędzy autor: głos prawdy
    logo male