YouTube Facebook fotogalerie
reklama
Region

Unijna kasa dla gminnych szkół

30 września 2017 18:59:17 | autor: Redakcja
Gmina Drelów oraz gmina Międzyrzec Podlaski z sukcesem aplikowały o środki na infrastrukturę szkolną w ramach tegorocznej puli środków unijnych zarządzanych przez instytucje Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Drelowie (fot. UG Drelów)

21 września Zarząd Województwa lubelskiego zatwierdził listę wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymają dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury szkolnej. Wniosek „Wyższa jakość kształcenia w szkołach Gminy Międzyrzec Podlaski” uzyskał 96% wymaganych punktów w ramach oceny merytorycznej i znalazł się na 11 miejscu listy rankingowej. Planowana wartość projektu to 1 271 228,30 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 1 080 544,05 zł.

Projekt gminy Drelów "Nowoczesna Szkoła w Gminie Drelów" również uzyskał 96% punktów, plasując się na 15 miejscu listy rankingowej. Ogólnej wartość projektu wynosi 895 895,00 zł, a dofinansowanie to 591 910,25 zł.

Aktualny wykaz projektów realizowanych lub planowanych do realizacji w szkołach gminy Drelów przy udziale środków zewnętrznych:

1. „Nowoczesna Szkoła w Gminie Drelów” - w ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie gwarantujące wysoką jakość kształcenia. Celem jest pobudzanie właściwych postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Projekt realizowany będzie w roku 2017 i 2018.

2. „Wesoła Szkoła w Gminie Drelów” - celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), poprzez organizację dodatkowych bezpłatnych zajęć w Szkołach Podstawowych. Wniosek został pozytywnie oceniony i skierowany do negocjacji. Planowana wartość projektu to 252 115,62 zł, z czego 234 355,62 zł pochodzić będzie z RPO WL, w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne. Projekt realizowany będzie w roku 2017 i 2018.

Aktualny wykaz projektów realizowanych lub planowanych do realizacji w placówkach edukacyjnych gminy Międzyrzec Podlaski:

1. Projekt Wyższa jakość kształcenia w szkołach Gminy Międzyrzec Podlaski obejmie wszystkie szkoły administrowane przez gminę. W ramach zaplanowanych działań zmodernizowana zostanie infrastruktura sieciowa IT gminnych szkół. Placówki zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - zwiększona zostanie dostępność samych budynków oraz toalet. Ponadto doposażone zostaną pracownie przyrodnicze oraz informatyczne. Planowana realizacja projektu to lata 2017-2018.

2. Idziemy do przedszkola - prowadzenie zajęć w przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Rzeczycy oraz wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne. Koszt: 805 131,02 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 684 361,36 zł z RPO, w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna. Projekt jest w trakcie oceny.

3. Młodzi, aktywni, ciekawi świata 2 – w ramach projektu zaplanowano zajęcia dla uczniów oraz zakup pomocy dla gimnazjów. Ponadto w ramach projektu realizowane są szkolenia dla nauczycieli oraz doposażone zostały pracownie komputerowe. Wartość projektu - 936 855,12 zł. Kwota dofinansowania - 890 010,12 zł z RPO WL w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne. Projekt jest w trakcie realizacji.

4. Szkoła rozwoju – celem projektu jest zwiększenie jakości oferty edukacyjnej w siedmiu szkołach podstawowych, stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizacji pracy. Koszt projektu - 2 730 578,08 zł, z czego 2 564 818,08 zł pochodzić będzie z RPO WL w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne. Projekt jest w trakcie oceny.

REKLAMA
reklama

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male