YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Międzyrzec Podlaski

Wczoraj - Dziś - Jutro. Weź udział w konkursie

21 października 2019 00:30:19 | autor: Anna Ostapiuk
Gmina Międzyrzec Podlaski zachęca uczniów klas IV-VIII do udziału w XVII Edycji Konkursu "Gmina Międzyrzec Podlaski WCZORAJ-DZISIAJ-JUTRO”.

XVII EDYCJA KONKURSU GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI „WCZORAJ — DZISIAJ — JUTRO"
Rok 2019 Rokiem Kultury Ludowej w Powiecie Bialskim

I. Celem konkursu jest:

1) Znajomość historii Gminy Międzyrzee Podlaski:
— zabytków
— sztuki ludowej
— obrzędów ludowych
— wydarzeń historycznych

2) Znajomość środowiska przyrodniczego:
— pomników przyrody, roślinności
— terenów o wysokich walorach przyrodniczych
— ochrony przyrody

3) Dzieli dzisiejszy, perspektywy rozwoju:
— władze gminy
— znani ludzie
— sołectwa w gminie
— pomysły na promocję
— ciekawe miejsca
— oświata
— ochrona przeciwpożarowa

2. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkole Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach.

3. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz, Towarzystwo Przyjaciół Naukw Międzyrzecu Podlaskim oraz Gminny Ośrodek Kultury.

4. W ramach konkursu wyodrębniono dwie kategorie uczestników:
1) uczniowie szkoły podstawowej klas IV, V, VI - konkurs plastyczny Ilustracja do wybranej baśni ze zbioru „Czarna Róża",
2) uczniowie szkoty podstawowej klas VII, VIII — konkurs historyczny.

Konkurs plastyczny

1. Ilustracja do wybranej baśni ze zbioru „Czarna Róża" przeznaczony jest dla uczniów klas IV,V, VI. Format pracy A3. Technika dowolna. Prace (3 z każdej szkoty) dostarczamy do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Krysińskiego w Rudnikach do dnia 29.10.2019 r. lub do Referatu Oświaty do dnia 27.10.2019 r. (do szufladki szkoty). Prac konkursowych nie zwracamy.

2. Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin oraz zapewniają,
a) oddana praca jest ich autorstwa,
b) nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

3. Do każdej pracy należy dołączyć opis zawierający: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna.

4. Prace będą prezentowane na wystawie zorganizowanej przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Karola Krysińskiego w Rudnikach w ustalonym przez nią terminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji.

6. Laureaci konkursu plastycznego otrzymają nagrody.

Konkurs historyczny

1. W konkursie historycznym finałowym biorą udział uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Międzyrzec (3 uczniów z każdej szkoły). Uczestnicy rozwiązują test przygotowany przez Organizatora. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają Roczniki Międzyrzeckie.

Literatura:
- Krystyna i Ryszard Kornaccy „Czarna Róża. Baśnie i opowieści z Podlasia" Międzyrzec Podlaski 2005: „Czarna Róża", „Cudowne podarki", „Gdzieżeś się podział czarny baranie", „O złotym, srebrnym i brązowym Żwirku".
- bieżące informacje o gminie Międzyrzec Podlaski

2. Finał gminny odbędzie się w dniu 29.10.2019 r. o godzinie 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Krysińskiego w Rudnikach.

Postanowienia końcowe

Konkurs historyczny
1. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest dołączenie załącznika nr 1: formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na udział w konkursie, klauzulą informacyjną oraz udostępnianie wizerunku, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów.

Literatura:
- Krystyna i Ryszard Kornaccy „Czarna Róża. Baśnie i opowieści z Podlasia" Międzyrzec Podlaski 2005: „Czarna Róża", „Cudowne podarki", „Gdzieżeś się podział czarny baranie", „O złotym, srebrnym i brązowym Żwirku".
- bieżące informacje o gminie Międzyrzec Podlaski

Konkurs plastyczny
2. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest dołączenie załącznika nr 2: formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na udział w konkursie, klauzulą informacyjną oraz udostępnianie wizerunku, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów.

3. Uzupełnienie i dołączenie oświadczenia.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zgłoszenia finalistów do konkursu historycznego - tel. 83 379 39 82 do dnia 21.10.2019 r.

Serdecznie zapraszamy.

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male