YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Drelów

Wernisaż wystawy "Bagnosze.Pokolenia"

11 października 2019 00:17:08 | autor: Anna Ostapiuk
Poszanowanie i pielęgnowanie tradycji to myśl przewodnia projektu i klimatycznej sesji fotograficznej, którą uwieńczyła wystawa w GCK w Drelowie. Uroczystość poprzedził występ Zespołu Pieśni i Tańca "Podlasie".

Wystawa "Bagnosze.Pokolenia" w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie (fot. Miedzyrzec.info)

W Gminnym Centrum Kultury w Drelowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Bagnosze.Pokolenia" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, w którego skład weszła sesja fotograficzna, warsztaty upowszechniania tradycji i wystawa fotografii.

Na wernisaż w dniu 10 października przybyli uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Drelowie, partnera projektowego. - Cieszę się, że jesteście uwrażliwieni na punkcie waszych korzeni, waszych tradycji, bo to jest coś, co nas definiuje - powitał zgromadzonych dyrektor GCK Michał Olesiejuk - Nasza kultura ludowa nie musi być passe. Nie wstydźmy się tego, skąd jesteśmy, skąd pochodzimy, możemy być z tego tylko dumni. To może nas tylko nakręcać do działania. 

Wystawę tworzy 21 fotografii wykonanych 21 września przez fotografa projektu Kamila Szewczyka, studenta Akademii Fotografii w Warszawie. Spośród ponad 200 zdjęć, wykonanych podczas sesji fotograficznej na posesji państwa Marczuk w Drelowie i państwa Olesiejuk w Pereszczówce, wyłoniono te, które w sposób najbardziej obrazowy ukazują naszą tradycję i jej punkty styczne ze współczesnością. - Możemy obejrzeć fotografie, które w sposób klimatyczny i specyficzny oddają naszą tutejszość i wyjątkowość wynikającą z faktu, że jesteśmy w sposób szczególny przywiązani do tej ziemi i tradycji - mówił w trakcie uroczystości wójt gminy Drelów Piotr Kazimierski - Mamy w historii bohaterów, którzy za wartości uniwersalne: prawo do wyznawania własnej religii i prawo do wolności, oddali życie. Jesteśmy w sposób nieustanny sukcesorami tych wielkich wartości, które powinny przyświecać funkcjonowaniu naszego państwa i naszej społeczności. Chcemy pokazać, że Drelów jest atrakcyjnym miejscem do spokojnego życia. Drelów to historia, którą jesteśmy w stanie umiejętnie połączyć ze współczesnością. Chcemy podkreślić swoją wielokulturowość, tolerancję, otwartość, serdeczność i sympatię do wszystkiego, co nowe, w połączeniu z mocnym tkwieniem w historii.

W sesji zdjęciowej wzięło udział 25 uczestników z siedmiu rodzin. Uczestniczyli oni również w warsztatach dotyczących upowszechniania i pielęgnowania tradycji, które w dniu 26 września poprowadził stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paweł Grochocki, psycholog i śpiewak tradycyjny z Lublina.

28 października wystawa zostanie zaprezentowana na Targach Edukacji Kulturalnej w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, w późniejszym terminie również w Warszawie.

Inspiracją do napisania projektu "Bagnosze.Pokolenia" stała się stara fotografia w rodzinnym albumie Angeliki Magier, pracownika GCK w Drelowie. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych pozwoliło zainteresować inicjatywą młodzież szkolną i ich rodziców. - Bagnoszami interesuję się od zawsze i zawsze poszukiwałam naszej lokalnej tożsamości. Skoro wartościowa jest kultura Górali i Kurpiów, to dlaczego nasza nie?  Trzeba dokonywać pewnej pracy u podstaw i odtwarzać pewne rzeczy, edukować lokalną społeczność, żeby uwrażliwić ją na znaczenie kultury lokalnej i dziedzictwa. Dobrze jest z niego korzystać i czerpać, a na pewno mieć o nim wiedzę - mówi o swoim projekcie Angelika - Wyjątkowością projektu i tej wystawy jest bardzo pozytywny bagaż emocjonalny i rodzinny. Portrety rodzinne mają dla uczestników ogromne znaczenie, zwłaszcza w kontekście korzeni, przyszłości, czy tego, że wszystko jest w życiu ulotne: jednego dnia jesteśmy, następnego dnia nas nie ma. Cieszę się, że te osoby zostały utrwalone w danym miejscu i czasie.

Mianem Bagnoszy określa się 17 wsi: Szóstkę, Worsy, Wólkę Łózecką, Łózki, Kwasówkę, Przechodzisko, Drelów, Pereszczówkę, Utrówkę, Berezę, Zahajki, Żerocin, Szachy, Rudniki, Sitno, Dołhę i Puchacze (obecnie tereny gminy Drelów i Międzyrzec Podlaski). Bagnosze terytorialnie należą do obszaru Międzyrzecczyzny (Międzyrzec Podlaski nad Krzną). Owa część Podlasia, położona w dorzeczu Krzny, była miejscem ścierania się wpływów Mazowsza, Rusi i Litwy. Kolonizację tych terenów prowadzili dziedzice niniejszych dóbr, m.in. Jan Nasutowicz (starosta brzeski), Jan Zabrzeziński syn Jana (wojewoda nowogrodzki, marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego) oraz książę Stefan Zbaraski. Osadnikami byli tu chłopi i szlachta z Mazowsza oraz Rusini i Litwini. Po Unii Lubelskiej w 1569 roku ziemie te zostały wyłączone z granic Wielkiego Księstwa Litewskiego i wcielone do Korony. Data Unii Lubelskiej wyznacza nazewnictwo dla trzech podgrup etnicznych: Rekunów, Litwaków i właśnie Bagnoszy. (def. wg. Feliksa Olesiejuka)

Tuż przed uroczystym otwarciem wystawy w GCK, w siedzibie Szkoły Podstawowej w Drelowie miał miejsce występ Zespołu Pieśni i Tańca "Podlasie". Tancerze zaprezentowali tańce i zabawy z naszego regionu w ramach Festiwalu Tradycyjnych Tańców i Zabaw Podlaskich "Korobeczka", realizowanego w programie "EtnoPolska 2019".


 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male