YouTube Facebook fotogalerie
reklama

Wieści z lasu

6 lutego 2014 16:24:26 | autor: red.
Od tego roku nadzór nad lasami, które nie są własnością Skarbu Państwa, sprawuje bialskie Starostwo Powiatowe. Lasy (państwowe i prywatne) w powiecie bialskim zajmują ponad 75 tys. hektarów.

Nadzór nad lasami

Zatrudnieni przez starostwo leśnicy będą dyżurować w urzędach gmin. W ich gestii będzie prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną, w tym także przyjmowanie wniosków o cechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna. Leśnicy będą legalizować pozyskane drewno w terenie poprzez odpowiednie oznakowanie i nadanie numeracji. W każdy czwartek (w godz. 10-12) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Międzyrzecu dyżur będzie pełnił leśniczy Dariusz Adamowicz. W poniedziałki będzie dyżurował w urzędzie gminy w Drelowie.

Lasy w powiecie bialskim

W latach 2011–2012 w powiecie bialskim przybyło 150 ha nowych lasów. Jedna z najbardziej zalesionych gmin jest Drelów - ponad 38 proc. powierzchni gminy to tereny zalesione.
Zwiększenie lesistości w powiecie w latach 2011-2012 było wynikiem zalesień gruntów porolnych i nieużytków. W lasach przeprowadzano inwentaryzacje przyrodnicze dotyczące gatunków i siedlisk objętych ochroną w ramach programu NATURA 2000.
Powierzchnia lasów w powiecie bialskim:
2011 – 75 520 ha / 2012 – 75 671 ha
Powierzchnia lasów prywatnych:
2011 – 33 632 ha / 2012 – 33 840 ha
Lesistość powiatu:
2011 – 27,1 % powierzchni / 2012 – 27,2 % powierzchni
Lesistość w województwie – 23%, lesistość w kraju – 29%.

źródło: Starostwo Powiatowe

Lasy w Polsce

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju została zwiększona z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości”, zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

źródło: Lasy Państwowe

Polityka w lesie

Senatorowie PiS ostro skrytykowali przyjętą w ekspresowym tempie przez Sejm ustawę o lasach państwowych.

- Dochodzi do rzeczy niebywałej, obrabowuje się przedsiębiorstwo państwowe z zasobów gromadzonych przez wiele lat – mówił podczas konferencji prasowej Grzegorz Bierecki, senator z południowego Podlasia.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że Lasy Państwowe w latach 2014-2015 wpłacą do budżetu po 800 milionów złotych rocznie. Od 2016 roku mają odprowadzać do państwowej kasy 2 procent przychodów uzyskanych ze sprzedaży drewna, bez względu na to czy osiągną zysk, czy zanotują stratę.

Opozycji określa to jako skok na kasę, dzięki któremu PO-PSL chce łatać dziurę budżetową i zapewnić sobie pieniądze przez wyborami.

- To sygnał dla wszystkich, którzy prowadzą działalność w Polsce, sygnał ostrzegawczy od rządu Tuska, żeby nie gospodarowali prawidłowo, żeby nie byli gospodarni, żeby nie odkładali pieniędzy, bo jak odłożą te pieniądze, to się tymi pieniędzmi rząd Tuska zainteresuje – – stwierdził senator Bierecki.

źródło: wpolityce.pl

REKLAMA
reklama

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    (17 lutego 2014 16:19:16) Senator Bierecki Senator Bierecki jest z Gdyni a nie z Podlasia. Głosy wyborców z Podlasia służą mu wyłącznie jako przepustka do Senatu. autor: Gość
    logo male