YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Międzyrzec Podlaski

XXII sesja Rady Gminy Drelów

3 października 2017 21:51:59 | autor: Redakcja
29 września 2017 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbyła się XXII sesja Rady Gminy Drelów.

XXII sesja Rady Gminy Drelów (fot. miedzyrzec.info)

XXII sesja rady poświęcona była głównie bieżącej działalności gminy Drelów od ostatniej sesji oraz informacji o stopniu przygotowania szkół do roku szkolnego 2017/2018.

Sprawozdanie wójta Piotra Kazimierskiego zdominowały tematy inwestycji, a w szczególności stopień realizacji bądź przygotowania do realizacji inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w tym m.in. budowy wodociągów oraz instalacji OZE (solary, ekologiczne kotły, pompy ciepła). Ponad 23 mln złotych, to wartość wszystkich projektów, na których realizację gmina ma aktualnie podpisane umowy. - Jest to największy program inwestycyjny w nowożytnej historii gminy – stwierdził wójt Piotr Kazimierski. – To rzeczywiście kwota, prawie nierealna, ale jednak jest – dodał.

W swoim sprawozdaniu wójt poruszył również problemy związane z ASF. Stwierdził, że ze względu na przepisy, występuje ogromny problem z sanitarnym odstrzałem dzików na terenie gminy. A tylko radykalna redukcja pogłowia dzików jest warunkiem niezbędnym, aby skutecznie wykluczyć środowiskowe źródło choroby. W związku z tym gmina szuka innych sposobów by wesprzeć rolników. - Dzięki zaangażowaniu pracownika gminy Adama Bahonko urząd stał się pośrednikiem w handlu wieprzowiną. Tworzone są listy rolników zainteresowanych sprzedażą, a gmina szuka kupca na żywiec i negocjuje z nim warunki. Jednocześnie powiadamiany jest powiatowy lekarz weterynarii, który wykonuje badania we wszystkich hodowlach  – bez tego zakład nie będzie zainteresowany zakupem świń. Jeszcze tylko nie targujemy ceny. Ale wszystko inne już robimy – informuje wójt. Włodarz poprosił radnych i sołtysów, by poinformowali rolników na swoim terenie, że gmina zbiera listę chętnych na nowy skup. - Potrzeba zebrać ofertę minimum 50-70 sztuk świń. Inaczej rzeźnie nie wyrażą zainteresowania zakupem– dodał wójt.

Ważną sprawą, jaką poruszył włodarz gminy Drelów, była kwestia podziału środków z funduszu soleckiego w poszczególnych miejscowościach.  W niektórych przypadkach jest problem z zaangażowaniem mieszkańców. – Im większe sołectwo, tym mniejsza frekwencja, (chodź nie zawsze)... i jest problem z sensownym podziałem tych środków. Czasami się zastanawiam - i nie ukrywam tego - czy nie skończyć już z funduszem sołeckim. Bo rzeczywiście, jeżeli dzieli się go na siedem części i zastanawia się na co to, te pieniądze dać, to i efektów nie ma, i nikt nie jest zadowolony - stwierdza wójt. Poprosił również o rozsądne dzielenie pieniędzy z funduszu sołeckiego.

Na koniec  poinformował zebranych o finalizowaniu procesu reorganizacji szkół na terenie gminy Drelów, w związku z wdrażaniem nowej reformy oświaty. Temu też tematowi poświęcona była większość podjętych na sesji uchwał.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

1) zatwierdzenia taryf Gminnego Zespołu Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 4 listopada 2017 roku do dnia 3 listopada 2018 roku,
2) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sokule, stanowiącej własność Gminy Drelów,
3) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łózki, stanowiącej własność Gminy Drelów,
4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Drelowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im unitów Drelowskich w Drelowie,
5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Żerocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Legionów Polskich w Żerocinie,
6)  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce,
7) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dołdze w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Dołdze,
8)  zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
9)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Z porządku obrad usunięta została uchwała w sprawie: nadania imienia Unitów Drelowskich Szkole Podstawowej w Drelowie. Radni postanowili podjąć tą uchwałę na następnej sesji po formalnym zatwierdzeniu przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Drelowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową.

Niezaplanowanym punktem sesji było wystąpienie Janusza Świerka, mieszkańców gminy Drelów, który złożył na ręce przewodniczącej rady gminy Anny Ciesielskiej oraz wójta Piotra Kazimierskiego podziękowania za wsparcie akcji zbiórki funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

Przypomnijmy - pan Janusz w pierwszej połowie roku zwrócił się na sesji rady o wsparcie akacji zbiórki funduszy na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego dla obłożnie chorej na kręgosłup mieszkanki Zahajek. Dzięki ofiarności radnych oraz obecnych sołtysów i pracowników samorządowych zebrano blisko 1000 zł. W sposób istotny przyczyniło się to do zakupu ww. sprzętu, którego koszt zakupu wyniósł ponad 9 tys. zł. Pan Janusz dziękując radnym i wójtowi pochwalił się efektami zbiórki prezentując zdjęcie  zamontowanego urządzenia. Jednocześnie zwrócił się do obecnych z prośbą o możliwość organizacji podobnego typu akcji, jeżeli zajdzie taka potrzeba.


 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male