YouTube Facebook fotogalerie
reklama
Region

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej

4 września 2018 15:59:17 | autor: Konrad Filipowski
W Polsce zawieranych jest co roku między 195, a 205 tysięcy związków małżeńskich. Podobny trend utrzymuje się od kilku lat. W porównaniu do lat dziewięćdziesiątych jest to o około 70 tysięcy związków małżeńskich mniej. Ponad 60 procent są to tak zwane związki wyznaniowe. Pozostała część to małżeństwa zawierane w formie cywilnej. Taka forma uregulowania zawarcia małżeństwa została uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w artykule 7 przedmiotowej ustawy.

Gdy małżeństwo jest zawierane przed urzędnikiem – kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia osób chcących zawrzeć związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Urzędnik odbiera od osób chcących zawrzeć małżeństwo w formie cywilnej oświadczenia, pytając czy chcą zawrzeć ze sobą małżeństwo. Gdy oboje odpowiedzą przysłowiowe „tak”, czyli odpowiedzą twierdząco na pytanie, kierownik urzędu stanu cywilnego wzywa małżonków do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz deklaracji w sprawie przyjmowanych przez nich nazwisk oraz nazwisk ich dzieci.

Oświadczenia małżonków o wstąpieniu w związek małżeński składane są poprzez powtarzanie z kierownikiem urzędu stanu cywilnego treści oświadczenia lub odczytywanie na głos oświadczenia o następującej treści: ,,Świadomy/Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię i nazwisko drugiej z osób wstępujących w związek małżeński) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”.

Jeśli, któryś z małżonków lub obydwoje są osobami niemogącymi mówić, oświadczenie składane jest poprzez podpisanie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Gdy oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały już przez obie strony złożone kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron małżeństwo zostało zawarte. W ten sposób na gruncie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawiera się w Polsce małżeństwo w formie cywilnej.

W ostatnich latach ilość zawieranych związków małżeńskich zaczyna powoli wzrastać. Jednak ilość zawieranych związków małżeńskich winna być obiektywnie oceniania przez pryzmat ilości rozwodów. Statystki pokazują, iż małżonkowie w Polsce bardzo często się rozwodzą. W 2017 roku liczba rozwodów wahała się na granicy 70 tysięcy. Znacznie częściej rozwodzą się osoby mieszkające w mieście, jest to około 44 procent, podczas gdy na wsi wynosi niecałe 23 procent. W najnowszych raportach nie ma dużej różnicy między Polską północą czy południową, także czy będzie to rozwód gdynia czy też rozwód w Rzeszowie, nie będzie dużego rozdźwięku w statystkach.

Dodać należy, że również wiek, w którym strony zawierają swój pierwszy związek małżeński, znacząco różni się od lat minionych i obecnie wynosi dla mężczyzny statystycznie 29 lat a dla kobiety 28 lat.
 

REKLAMA
reklama

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    (5 września 2018 15:58:27) Intercyza Intercyza to podstawa autor: Ziutek
    logo male