YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Międzyrzec Podlaski

Zgłoś kandydata do gminnego odznaczenia

13 sierpnia 2019 23:19:32 | autor: Anna Ostapiuk
Znasz osobę, która szczególnie zasłużyła się dla gminy Międzyrzec Podlaski? A może to Ty od lat działasz na rzecz społeczeństwa i wspólnego dobra? Zgłoś swoje kandydatury do gminnych odznaczeń.

Zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski:

Tytuł jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz Gminy Międzyrzec Podlaski we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tytuł nadawany jest przez Radę Gminy Międzyrzec Podlaski. Zasłużonym dla Gminy Międzyrzec Podlaski może zostać osoba fizyczna lub inny podmiot szczególnie zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski oraz inne wybitne osoby i podmioty. Tytuł można nadać osobie żyjącej, za jej zgodą. Tytuł może również zostać nadany pośmiertnie.

Honorowe obywatelstwo Gminy Międzyrzec Podlaski:
Tytuł jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz Gminy Międzyrzec Podlaski we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tytuł nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Międzyrzec Podlaski oraz innym wybitnym osobom, przez Radę Gminy Międzyrzec Podlaski. Tytuł można nadać osobie żyjącej za jej zgodą oraz pośmiertnie.

Do zgłaszania wniosków o nadanie odznaczeń uprawnione są takie podmioty jak:
- stowarzyszenia, organizacje społeczno-polityczne i wyznaniowe (wniosek taki powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawców; do wniosku należy dołączyć uchwały odpowiednich organów wnioskujących),
- grupy mieszkańców składające się co najmniej z 20 osób (do wniosku należy dołączyć listę grupy mieszkańców z podaniem adresu, nr PESEL i podpisem; gupa mieszkańców powinna posiadać czynne i bierne prawo wyborcze),
- Przewodniczący Rady Gminy,
- Komisje Rady Gminy,
- Wójt Gminy

Wnioski można składać do 27 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski, pokój nr 10. Formularze do pobrania tutaj.

 
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male