YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Międzyrzec Podlaski

Zgłoś kandydata do gminnych odznaczeń

4 sierpnia 2020 11:03:01 | autor: Anna Ostapiuk
Gmina Międzyrzec zachęca do zgłaszania kandydatur do gminnych odznaczeń.

Wręczenie odznaczeń Zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski podczas Wieczoru z Patriotyzmem w Krzewicy

Zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski:
Tytuł jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz Gminy Międzyrzec Podlaski we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tytuł nadawany jest przez Radę Gminy Międzyrzec Podlaski. Zasłużonym dla Gminy Międzyrzec Podlaski może zostać osoba fizyczna lub inny podmiot szczególnie zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski oraz inne wybitne osoby i podmioty. Tytuł można nadać osobie żyjącej, za jej zgodą. Tytuł może również zostać nadany pośmiertnie.

Honorowe obywatelstwo Gminy Międzyrzec Podlaski:
Tytuł jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz Gminy Międzyrzec Podlaski we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tytuł nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Międzyrzec Podlaski oraz innym wybitnym osobom, przez Radę Gminy Międzyrzec Podlaski. Tytuł można nadać osobie żyjącej za jej zgodą oraz pośmiertnie.

Dla obu powyższych odznaczeń z wnioskiem o ich nadanie mogą występować:
1. Stowarzyszenia, organizacje społeczno-polityczne i wyznaniowe oraz grupa mieszkańców składająca się co najmniej z 20 osób – za pośrednictwem Wójta Gminy. W przypadku, jeżeli wniosek składają stowarzyszenia, organizacje społeczno-polityczne i wyznaniowe – wniosek taki powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawców. Do wniosku należy dołączyć uchwały odpowiednich organów wnioskujących. W przypadku, jeżeli wniosek składa grupa mieszkańców – do wniosku należy dołączyć listę grupy mieszkańców z podaniem adresu, nr PESEL i podpisem. Grupa mieszkańców powinna posiadać czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Przewodniczący Rady Gminy.
3. Komisje Rady Gminy.
4. Wójt Gminy.

Wnioski należy składać do 11 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Gminy ⇒ ODZNACZENIA

W 2019 r. uroczystość wręczenia odnzaczeń odbyła się w Krzewicy. Zachęcamy do wspomnienia tego wydarzenia ⇒ Wieczór Patriotyczny w Krzewicy

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male