YouTube Facebook fotogalerie
reklama
miasto Międzyrzec Podlaski

Czekają na literackie talenty

26 kwietnia 2016 19:51:27 | autor: redakcja
Startuje XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy czekają na prace młodych literatów do 30 czerwca.

Organizatorami konkursu są Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne oraz Miejski Ośrodek Kultury. Główny cel to przede wszystkim popularyzowanie twórczości literackiej, odkrywanie i inspirowanie młodych talentów oraz stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości. Ponadto, pielęgnowanie historii, tradycji, dnia dzisiejszego oraz przyszłości Lubelszczyzny, Podlasia i innych regionów, z uwzględnieniem kultury, przyrody, człowieka i stosunków międzyludzkich. Popularyzowanie tzw. „małych ojczyzn”, małych miejscowości, miasteczek, gmin, wsi, domu rodzinnego itp. Pobudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego i literatury polskiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zestawu utworów w języku polskim - 3 wierszy lub opowiadania. Utwory te nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Prace w czterech egzemplarzach (wydruk komputerowy) należy przesłać do 30 czerwca 2016 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37 z dopiskiem „KONKURS”. O ważności decyduje data stempla pocztowego.

Przesłane utwory należy opatrzyć godłem (pseudonimem), zaś dane o autorze (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, klasa, adres szkoły oraz krótka notka biograficzna autora) umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej takim samym godłem jak prace konkursowe. Brak pełnych danych o autorze dyskwalifikuje pracę konkursową. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika. Nagrody i wyróżnienia, które nie zostaną odebrane w czasie podsumowania przechodzą automatycznie do puli nagród w kolejnej edycji konkursu.

Prace konkursowe oceni powołane przez organizatora profesjonalne jury złożone z poetów, krytyków i nauczycieli. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez honorariów. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Część najlepszych utworów ukaże się w planowanej jednodniówce „Pióro Wyobraźni”.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi podczas uroczystego finału podsumowującego XXI edycję konkursu w dniu 24 września 2016 r. (sobota, godz. 11) w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury (tel. 83 371 39 65, fax 83 371 23 79).

REKLAMA
reklama

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male