Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania. Klikając "Zgadzam się" wyrażasz zgodę na "Politykę Prywatności" i używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Ogłoszenia
10.8°C
Kontakt
gmina Drelów

Gmina Drelów zakończyła wybory sołtysów i rad sołeckich

25 maja 2023 14:44 | autor: Anna Ostapiuk
Sołtys Drelowa kadencji 2023-2027 Sławomir Gawłowski z żoną Joanną (fot. Sławomir Gawłowski)

Na terenie gminy Drelów zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2023-2027. W czterech sołectwach w wyniku decyzji osobistych bądź wyboru mieszkańców nastąpiła zmiana lidera. W samym Drelowie po 35 latach urzędowania sołtysa Zbigniewa Ciesielskiego na stanowisku zastąpił go wybrany większością głosów Sławomir Gawłowski, który podzielił się z nami swoimi planami na dalszy rozwój miejscowości. Wybory podsumował sekretarz Rafał Kortoniuk, który wyjawił również plany prac prowadzących do zmiany statutów sołectw poprzedzonych konsultacjami społecznymi.

- Wybory sołtysów odbyły się ze względu na upływającą w tym roku czteroletnią kadencję. Podczas marcowej sesji radni gminy zarządzili przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach w terminie trzech miesięcy - wyjaśnia sekretarz Gminy Drelów Rafał Kortoniuk .

W wyniku wyborów przeprowadzonych na terenie gminy Drelów w części miejscowości nastapiły zmiany na stanowiskach sołtysów i rad sołeckich. Obecne składy przedstawiają się następująco:

Aleksandrówka:
sołtys Piotr Grzeszuk
rada sołecka: Dariusz Marczuk, Krzysztof Szczepaniuk, Renata Papińska

Danówka:
sołtys Maria Lekowska
rada sołecka: Grzegorz Jamiuk, Justyna Prokopiuk, Elżbieta Lichograj

Dołha:
sołtys Katarzyna Ochijewicz
rada sołecka: Jakub Karolczuk, Wojciech Ochijewicz, Stanisław Jowik

Drelów:
sołtys Sławomir Gawłowski - poprzedni sołtys Zbigniew Ciesielski pełnił funkcję przez 35 lat
rada sołecka: Krzysztof Semeniuk, Krzysztof Strok, Anna Ciesielska, Sławomir Bogucki, Edyta Filipiuk, Leszek Strok, Radosław Zacharuk

Kwasówka:
sołtys: Elżbieta Woch - poprzednia sołtys Danuta Bartoszuk nie kandydowała w wyborach
rada sołecka: Kamil Ładniak, Krzysztof Skiba, Marcin Marczuk, Danuta Bartoszuk, Daniel Tywoniuk, Zdzisław Grysiewicz

Leszczanka:
sołtys Krystyna Korneluk
rada sołecka: Małgorzata Kozakiewicz, Damian Borowik, Grzegorz Michalczuk, Zenon Wenio, Zofia Grzeszyk

Łózki:
sołtys Henryk Kozłowiec
rada sołecka: Michał Zahajkowiec, Mirosław Grysiewicz, Joanna Zdunek, Anna Kozłowiec, Bogdan Grysiewicz, Anna Stanisławska, Damian Łajtar

Pereszczówka:
sołtys Marcin Nazaruk - poprzedni sołtys Mariusz Bojko nie kandydował
rada sołecka: Karol Siłaczuk, Daniel Siłaczuk, Dariusz Kieczka, Marian Bojko

Przechodzisko:
sołtys Barbara Oleksiuk
rada sołecka: Gabriel Antoniuk, Marta Daciuk, Aldona Bukowska, Wiesław Denisiuk, Marek Jaroszuk, Stanisław Olesiejuk

Sokule:
sołtys Halina Pawłowska
rada sołecka: Anna Cieślikowska, Anna Kowieska, Jarosław Kowieski, Zygmunt Kowieski, Ryszard Grochowski, Kamil Pałczak

Strzyzówka:
sołtys Eugeniusz Kuźmiuk
rada sołecka: Andrzej Martyniuk, Arkadiusz Zacharuk, Daniel Kupidura, Anna Martyniuk, Michał Bachonko

Szachy:
sołtys Edward Juchimiuk
rada sołecka: Krzysztof Chwedoruk, Adam Leszczuk, Krzysztof Saczuk, Marcin Leszczuk, Zbigniew Grądkowski, Bożena Jakubowicz, Teresa Mikiciuk

Szóstka:
sołtys Marek Nekreś
rada sołecka: Przemysław Kalinka, Jolanta Kiewel, Mateusz Magier, Grzegorz Holeszczuk, Beata Nitycz

Witoroż:
sołtys Adam Bahonko
rada sołecka: Krzysztof Kościuczyk, Stanisław Kieczka, Ewelina Hryniewska, Magda Klimek, Jan Hamruk

Worsy:
sołtys Jolanta Kaparuk - Jastrzębska - zastąpiła na stanowisku zmarłego w 2023 r. tatę Jana Kaparuka, który urząd pełnił przez 16 lat
rada sołecka: Krzysztof Daniluk, Ewa Ołtuszyk, Leszek Kanatek, Włodzimierz Bekulard, Mirosław Kocko, Hanna Strakłowiec, Jarosław Matejek

Wólka Łózecka:
sołtys Dariusz Grzeszuk
rada sołecka: Mirosław Kiryluk, Ewelina Struczuk, Dorota Gawryszuk, Agnieszka Jaroszuk

Zahajki:
sołtys Krystyna Kozłowiec
rada sołecka: Katarzyna Semeniuk, Anna Wróbel, Jagoda Jakimiak, Krzysztof Kołkowicz, Grażyna Maksymiuk, Ewa Tarasiuk, Zofia Nazaruk

Żerocin:
sołtys Tomasz Bieniek
rada sołecka: Janina Waszczuk, Agata Filipiuk, Krzysztof Semeniuk, Ryszard Jaszczuk, Tadeusz Kurowski

Samorząd dziękuje i zapewnia o wsparciu

- Mamy czterech nowych sołtysów, zmieniły nam się również składy rad sołeckich, ponieważ kandydatów wybierać można tylko spośród osób obecnych na zebraniu. Niektórych członków rad z poprzednich kadencji nie było na spotkaniach i nie było możliwości ich wyboru na kolejną kadencję. Ogólnie na odbytych zebraniach wiejskich panowała duża zgoda, a na urząd sołtysa przeważnie zgłaszany był jeden kandydat - podsumowuje sekretarz Rafał Kortoniuk . - W imieniu swoim oraz wójta Piotra Kazimierskiego składam serdeczne podziękowania dla ustępujących sołtysów. Dziękujemy za dotychczasową pracę i życzymy powodzenia zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy wyrazili chęć kandydowania i objęli stanowisko sołtysa. Życzymy im powodzenia i dobrych relacji z mieszkańcami sołectw, zrozumienia ze strony mieszkańców i owocnego wsłuchania się w nurtujące wieś problemy. Życzymy także dobrej współpracy z Urzędem Gminy, pracownikami i podległymi instytucjami. Będziemy służyć wsparciem.

Sekretarz zachęca jednocześnie mieszkańców sołectw do aktywnego udziału w przyszłych zebraniah sołeckich i wyrażania własnych uwag oraz potrzeb podczas jesiennego podziału funduszu sołeckiego na kolejny rok. Warto tu podkreślić, że Gmina Drelów konsekwentnie każdego roku wydziela w budżecie środki, którymi sołectwa mogą dysponować według własnych potrzeb. - Decyzją rady gminy i przy wsparciu wójta fundusz sołecki w naszej gminie pozostał, ponieważ uznano, że są to środki, które prawdziwie i w rzeczywisty sposób mieszkańcy mogą wydatkować na cele stricte związane z ich potrzebami i problemami dotykającymi ich miejscowości. Na chwilę obecną fundusz ten nie będzie zlikwidowany, ponieważ stoimy na stanowisku, że musi być zapewniona pewna pula środków, którą mogą dysponować sami mieszkańcy danej miejscowości. Zachęcamy więc, aby frekwencja na zebraniach wiejskich była jak największa, ponieważ wtedy można ująć w funduszu sołeckim wiele zadań i zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców.

Środki funduszu sołeckiego na rok 2023 sołectwa przeznaczyły głównie na remonty i utrzymanie lokalnych dróg, wsparcie dla jednostek OSP oraz działalność KGW i utrzymanie domów ludowych. Niektóre miejscowości zdecydowały się na udzielenie finansowej pomocy miejscowym szkołom podstawowym.

Wielka zmiana w Drelowie

W samym Drelowie zmiana sołtysa dostarczyła wielu emocji, ponieważ nowy kandydat zastąpił swojego poprzednika po 35 latach jego urzędowania. Podczas wyborów otrzymał większość głosów wyborców, którzy uczestniczyli w zebraniu. - Nie planowałem wcześniej kandydować na urząd sołtysa. Jeszcze tydzień przed wyborami nie miałem nawet takich myśli. Ale lubię kontakt z ludźmi, mam tu wielu znajomych, a dodatkowo zmotywowała mnie moja żona Joanna – wspomina nowy sołtys Drelowa Sławomir Gawłowski . – Chcę podziękować wyborcom, którzy na zebraniu oddali na mnie głos, również sąsiadom za wsparcie. Dziękuję całej miejscowości za zaufanie, postaram się wszystkim to wynagrodzić swoją pracą.

Sołtys, choć stanowisko objął zaledwie kilka dni temu, już snuje bliższe i dalsze plany dotyczące swojej pracy i działania na rzecz rozwoju Drelowa. Jako jedną z najważniejszych potrzeb postrzega na chwilę obecną konieczność kontynuowania działań swojego poprzednika i rady sołeckiej w kierunku utwardzania lokalnych dróg i poprawiania komfortu ich użytkowania. – Niektóre ulice należy poprawić, ponieważ mieszkańcy zwracają na to szczególną uwagę. Chodzi głównie o utwardzenie ulicy w kierunku Horodka oraz równanie ulicy Augustówka i Bankowej w stronę państwa Semeniuków. Zbliżają się sianokosy, a wciąż nie ma dobrego dojazdu do tzw. drogi na proręb [ łąka drelowska w pn.-zach. części wsi ]. Ważna jest również droga będąca obecnie w złym stanie w kierunku państwa Karczewskich, boczna od ulicy Łysa Góra - przybliża plany Sławomir Gawłowski.

Gorącym tematem, bardzo bulwersującym dla mieszkańców, jest również sprawa ferm drobiu w Drelowie. - Większość mieszańców jest przeciwna ich budowie. Zapewniam, że będę słuchał ich głosu, bo trzeba tak działać, żeby było dla nich jak najlepiej – zapewnia lider Drelowa. Jak podkreśla, już otrzymuje liczne sygnały od Drelowian z prośbą o skuteczne działanie w kierunku niedopuszczenia do sytuacji, w której z powodu sąsiedztwa kurników tereny stracą na wartości, a potencjalni mieszkańcy nie będą chcieli inwestować w osiedlanie się w tej okolicy. – Mieszkańcy nie bronią budowy ferm, ale proszą, żeby centrum Drelowa zostawić w spokoju. Jeżeli powstanie planowana ferma to zablokuje rozwój południowo-wschodniej części Drelowa. Mieszkańcy mi zaufali, więc będę działał w tym kierunku, który zapewni im zadowolenie z mojej pracy.

W planach konsultacje społeczne i zmiana statutu sołectw

Jak zapowiada sekretarz Rafał Kortoniuk, wkrótce rozpoczną się prace nad opracowaniem nowego statutu sołectw w gminie Drelów, które obejmą przede wszystkim wprowadzenie przemienności kadencji sołtysów i rad sołeckich. - Obecny statut sołectw Gminy Drelów został uchwalony decyzją rady gminy w 1996 r. Chcielibyśmy wpasować ten statut w ramy obecnych czasów, dostosować go do istniejących przepisów i potrzeb danych miejscowości. Projekty statutów poszczególnych sołectw zostaną poddane konsultacjom społecznym, właśnie w związku z tym na marcowej sesji została podjęta przez radę gminy uchwała, która określa zasady prowadzenia takich konsultacji. Mieszkańcy będą mogli wnosić swoje uwagi i poprawki, m.in. co do zasad wyborów sołtysa, zwoływania rad sołeckich i zebrań, gospodarowania mieniem sołeckim i wewnętrznej gospodarki miejscowości. To mieszkańcy muszą złożyć swoje uwagi, pomysły i propozycje do statutów, tak, aby wpasowały się one w ramy funkcjonowania danego sołectwa.

Pomimo zmiany długości kadencji rady gminy i wójta, długość kadencji sołtysów i rad sołeckich pozostaje na niezmienionym czteroletnim poziomie. Zamiarem samorządu jest opracowanie statutu sołectw, który pozwoli na "zazębianie się" poszczególnych kadencji. - Chodzi nam o to, by ciągłość pracy w miejscowościach była zachowana, a współpraca sołtysów z radnymi przeplatała się. Aby pewne zamierzenia i plany obecnej kadencji przeplatały się z tym, co chciałby zrobić nowy sołtys i rada sołecka. Ważna jest kontynuacja i nie zamykanie zadań wraz z końcem obecnej kadencji. Chodzi nam o pewną systematykę i płynność funkcjonowania każdej z miejscowości - argumentuje urzędnik.

Konsultacje społeczne w formie ankiet papierowych oraz online, a także zebrań stacjonarnych, jak również prace nad statutem obejmą przełom tego i przyszłego roku.

REKLAMA
Dodaj swój komentarz:
 • captcha
 • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
  (26 maja 2023 16:55)
  Wszystkiego Najlepszego Pani Joanno. Kobitka nono. Musi być sołtysowa??⅘
  autor: Rikitykitak

  reklama | ogłoszenia | regulamin | kontakt | wersja desktop

  «Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and NRK»

  Copyright 2020 © Międzyrzec.info
  Lokalny portal informacyjny