Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania. Klikając "Zgadzam się" wyrażasz zgodę na "Politykę Prywatności" i używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Ogłoszenia
0°C
Kontakt
Region

Jest nas mniej

20 listopada 2021 12:29 | autor: redakcja

Na koniec czerwca 2021 r. w województwie lubelskim mieszkało 2 086 400 osób, co stanowiło 5,5 % ludności Polski. W ciągu roku liczba ludności w województwie zmniejszyła się o prawie 17 tys. osób.

Stan ludności zmniejszył się w prawie wszystkich powiatach. Wyjątkiem był powiat lubelski, w których odnotowano przyrost liczby mieszkańców o 0,5% (746 osób). Największy przyrost liczby ludności odnotowano w gminie Głusk (o 3,8%), Wólka (o 1,6%) i Spiczyn (o 1,5%).

Największy spadek liczby ludności odnotowano w powiecie hrubieszowskim (o 1,6%) oraz powiecie parczewskim, Chełmie i Zamościu (po 1,4%). Największy ubytek ludności zaobserwowano w gminie Grabowiec (o 2,9%), Jeziorzany (o 2,8%) oraz Stary Brus (o 2,4%).

W miastach mieszkało 46,5% ogółu ludności województwa lubelskiego, podczas gdy w kraju ludność miast stanowiła 59,8% ogółu populacji. W Lublinie, największym mieście województwa, mieszkało 337 800 osób – 34,8% mieszkańców miast. Natomiast najmniejszym miastem województwa był Józefów nad Wisłą, który liczył 0,9 tys. mieszkańców.

Wśród powiatów ziemskich najbardziej zurbanizowany był powiat świdnicki (57,7%), a następnie puławski (47,3%) i rycki (45,7%). Najmniejszy udział mieszkańców miast odnotowano w powiecie lubelskim (7,1%) oraz chełmskim (10,0%).

Średnia gęstość zaludnienia w województwie lubelskim wyniosła 83 osoby na km2 wobec 122 osób na km2 w kraju. Pod tym względem województwo uplasowało się na 12. pozycji w kraju. W miastach na 1 km2 przypadało średnio 952 osoby. W poszczególnych powiatach województwa rozmieszczenie ludności nie było równomierne – największe zagęszczenia występowało w Lublinie (2291 osób na 1 km2) i Zamościu (2056), a najmniejsze w powiecie włodawskim (30) i parczewskim (36).

Kobiety przeważają

Struktura ludności według płci w województwie lubelskim od wielu lat nie ulega zmianie. Na koniec czerwca 2021 r. kobiety stanowiły 51,6% ogółu ludności województwa. Średnio na 100 mężczyzn przypadało 106 kobiet. W miastach na 100 mężczyzn przypadało 113 kobiet wobec 101 na wsi.

Powyższe proporcje zmieniały się w zależności od grupy wiekowej. W rocznikach do 48 roku życia włącznie oraz w 50 i 51 liczba mężczyzn była większa, a w pozostałych (49 oraz 52 i powyżej) przeważały kobiety.

Najwięcej kobiet na 100 mężczyzn przypadało w Lublinie (117), następnie w Chełmie (114) i Zamościu (113), Białej Podlaskiej i powiecie puławskim (po 109). Najbardziej wyrównanym pod względem proporcji płci był powiat radzyński, w którym na 100 kobiet przypadało 100 mężczyzn.

Struktura ludności według wieku w województwie lubelskim zmienia się z roku na rok. Systematycznie maleje liczba dzieci i młodzieży, a wzrasta liczba ludności w starszych rocznikach. Liczba osób młodych w wieku poniżej 20 lat w ujęciu rocznym zmalała o 1,2%, a liczba osób w wieku 65 lat i więcej wzrosła o 1,3%. Na 100 osób w wieku poniżej 20 roku życia przypadało 99 osób w wieku 65 lat i więcej, podczas gdy rok wcześniej było ich 96.

Starzejemy się

Struktura ludności według biologicznych grup wieku w końcu czerwca 2021 r. przedstawiała się następująco: dzieci w wieku do 14 lat włącznie stanowiły 14,6% ogółu populacji województwa lubelskiego, ludność dorosła w wieku od 15 do 64 lat – 66,1%, a osoby w wieku 65 lat i więcej – 19,3%. W porównaniu z czerwcem 2020 r. udział dzieci zmniejszył się o 0,1 p.proc., osób dorosłych – o 0,3 p.proc., a osób starszych wzrósł o 0,4 p.proc.

W wyniku zachodzących zmian demograficznych z roku na rok zwiększa się mediana wieku mieszkańców. W I półroczu 2021 r. statystyczny mieszkaniec województwa był w wieku 42,1 lat (o 0,4 więcej niż rok wcześniej), przy czym mężczyzna miał 40,2 lat (więcej o 0,4), a kobieta 44,1 lat (więcej o 0,3). Mieszkaniec miasta był starszy od mieszkańca wsi o 2,3 lat.

Małżeństwa

W I półroczu 2021 r. w województwie lubelskim zawarto 3095 małżeństw. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. liczba nowo zawartych małżeństw wzrosła o 60,6%. Podobnie jak w poprzednim roku ponad połowę małżeństw (54,8%) zarejestrowano na wsi.

Inaczej niż w 2020 r. częstość zawierania związków małżeńskich w miastach (2,88‰) była mniejsza niż na wsi (3,03‰). Najczęściej związki małżeńskie zawierano w powiecie łukowskim (3,47‰), następnie bialskim (3,45‰) oraz parczewskim (3,39‰), zaś najrzadziej we włodawskim (1,80‰), tomaszowskim (2,45‰) i puławskim (2,50‰).

Urodzenia

W I półroczu 2021 r. w województwie lubelskim zarejestrowano 8417 urodzeń żywych. W porównaniu z 2020 r. liczba urodzeń zmalała o 7,2%. Podobnie jak rok wcześniej na wsi urodziło się więcej dzieci (53,6% ogółu urodzeń żywych) niż w miastach. Wśród noworodków ponad połowę (50,8%) stanowili chłopcy.

Największe natężenie urodzeń odnotowano w powiecie łukowskim (10,25‰), następnie w Lublinie (9,82‰) i powiecie radzyńskim (9,33‰), natomiast najmniejsze w powiecie tomaszowskim (6,45‰), Chełmie (6,56‰) i powiecie hrubieszowskim (6,57‰).

Zgony

W I półroczu 2021 r. w województwie lubelskim zmarło 14 873 mieszkańców. W porównaniu z 2020 r. liczba zgonów wzrosła o 26,5%. Na wsi odnotowano 56,1% ogółu zgonów. Struktura zgonów według płci świadczy o nadumieralności mężczyzn, których udział w ogólnej liczbie zgonów wyniósł 51,6% (52,1% w I póroczu 2020 r.).

Współczynnik zgonów wykazywał duże zróżnicowanie między poszczególnymi powiatami. Największe natężenie zgonów odnotowano w powiecie hrubieszowskim (18,56‰), następnie parczewskim (18,52‰) i krasnostawskim (18,16‰), natomiast najmniejsze w Białej Podlaskiej (10,80‰), powiecie łęczyńskim (10,89‰) oraz lubelskim (11,57‰).

W I póroczu 2021 r. zarejestrowano 38 zgonów niemowląt (dzieci poniżej 1 roku życia). W porównaniu z 2020 r. liczba zgonów niemowląt zmalała o 11,6%.

Przyrost naturalny

W I półroczu 2021 r. po raz kolejny w województwie lubelskim odnotowano ujemny przyrost naturalny, w wyniku którego liczba mieszkańców zmalała o 6456 osób (rok wcześniej o 2686 osób). W miastach odnotowano mniejszy ujemny przyrost naturalny (minus 2624 osoby), niż na wsi (minus 3832 osoby).

W skali całego województwa w I półroczu 2021 r. we wszystkich powiatach odnotowano wartości ujemne wskaźnika. Największy ubytek naturalny ludności odnotowano w powiecie hrubieszowskim (minus 11,98‰), następnie w parczewskim (minus 11,39%) i krasnostawskim (minus 11,13%), a najniższy w powiecie łukowskim (minus 2,13%), Białej Podlaskiej (minus 2,64%) i powiecie łęczyńskim (minus 2,80%).

Wędrówki ludności

W województwie lubelskim liczba mieszkańców maleje od wielu lat. Dzieje się tak między innymi ze względu na występującą przewagę liczby osób, które wymeldowały się z pobytu stałego do innych województw w kraju lub do innego kraju (odpływ), nad liczbą osób nowo zameldowanych na pobyt stały z innych województw i z innych krajów (napływ).

W wyniku ujemnego salda migracji stałych liczba mieszkańców województwa lubelskiego w I półroczu 2021 r. zmniejszyła się o 2399 osób. W miastach ubyło 2257 mieszkańców, a na wsi
142 osoby.

Największy ubytek ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców odnotowano w Zamościu (minus 6,43%), następnie w powiecie hrubieszowskim (minus 6,31%) i tomaszowskim (minus 6,18%). Natomiast przyrost liczby mieszkańców odnotowano tylko w powiecie lubelskim (6,78%).

źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie

Dodaj swój komentarz:
 • captcha
 • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
  (22 listopada 2021 20:31)
  Strach pomyśleć jaki byłby spadek, gdyby nie wprowadzono 500+
  autor: gość

  (20 listopada 2021 18:51)
  Redaktor śpisz? Dlaczego w ogóle takie słowa przechodzą ??
  autor: HIHOT

  (20 listopada 2021 17:50)
  w sumie "gościu" masz rację....
  autor: mieszkanka

  (20 listopada 2021 16:24)
  Jak PiS porzadzi jeszcze kilka lat.to nie tylko się zmniejszymy liczebnie ale w ogóle nas nie będzie bo targowica odda nas putinowi
  autor: gość

  reklama | ogłoszenia | regulamin | kontakt | wersja desktop

  «Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and NRK»

  Copyright 2020 © Międzyrzec.info
  Lokalny portal informacyjny