YouTube Facebook fotogalerie
reklama
miasto Międzyrzec Podlaski

Miasto przyznało dotacje

2 stycznia 2018 12:30:30 | autor: redakcja
Kluby sportowe i organizacje pozarządowe otrzymają w 2018 roku wsparcie z budżetu miasta w wysokości 341 200 złotych. W porównaniu z minionym rokiem kwota ta wzrosła o 20 tys. zł.

 

Samorząd corocznie wspiera finansowo realizację zadań publicznych w obszarach: edukacji, sportu, rekreacji, kultury, tradycji i promocji zdrowia. Dotacje są przyznawane w trybie otwartego konkursu ofert i wypłacane z budżetu miasta. Oto jak podzielono pieniądze na 2018 rok.

Obszar I - Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania (8 500 zł)

Ochotnicza Straż Pożarna „Stołpno"
zadanie „Młodzieżowa Akademia Umiejętności Pożarniczych" - 3 000 zł

Fundacja „W te pędy"
zadanie „Dzień sportu" - 0 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Zrozumieć ich świat"
zadanie „Podarunek dla przyjaciela" w oparciu o pracownię ceramiczną" - l 000 zł
zadanie „Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku ZHP" - 2 000 zł
zadanie Przegląd Twórczości Artystycznej „Poznajmy się" - l 500 zł
zadanie „Festiwal Talentów" - l 000 zł

Obszar II - Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu (163 500 zł)

Fundacja „W te pędy"
zadanie „Bieg z "JAJEM" - 2 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Międzyrzecka Trójka
zadanie ,,Organizacja działalności sportowej dla mieszkańców miasta oraz zapewnienie im udziału w rywalizacji sportowej we wszystkich kategoriach wiekowych. Liga piłki siatkowej dziewcząt i chłopców" - 5 000 zł

Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy Gambit
zadanie „Udział Klubu we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży” - 2 500 zł

Klub Sportowy MOSiR HURAGAN Międzyrzec Podlaski
zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz zapewnienia im udziału w realizacji sportowej, szczególnie w zakresie piłki nożnej" - 61 000 zł
zadanie "Organizacja działalności sportowej dla mieszkańców miasta oraz zapewnienie im udziału w rywalizacji sportowej we wszystkich kategoriach wiekowych (II LIGA PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN) - 91 000 zł

Klub Strzelecki VIS
zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży ze strzelectwa sportowego. Organizacja Mistrzostw Międzyrzeca Podlaskiego Młodzieży Szkolnej" - l 000 zł
zadanie „Szkolenie członków OSP ze strzelectwa sportowego. Organizacja strażackiej ligi strzeleckiej dla jednostek OSP z Miasta Międzyrzec Podlaski" l 000 zł

Obszar III - Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji (4200 zł)

Towarzystwo Przyjaciół Nauk
zadanie „Śladami przeszłości" – 700 zł
zadanie "Wydanie XLVII-XLVIII tomu „Rocznika Międzyrzeckiego" - 2 000 zł

Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego
zadanie Książka „Międzyrzecka droga do Niepodległości" - l 500 zł

Obszar IV - Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywanie problemów uzależnień (165 000 zł)

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze
zadanie Kolonie edukacyjne „SURVIVAL" i „KOLONIJNY SKAUT" z elementami profilaktyki uzależnień - 0 zł

Fundacja „W te pędy"
zadanie „Zyskaj Zdrowie z Nordic Walking II" - 3 000 zł

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych w Lublinie
zadanie „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży" - 0 zł

Klub Sportowy Taekwondo
zadanie „Promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w treningach, konsultacjach szkoleniowych, zgrupowaniach, zawodach sportowych oraz w systemie sportu młodzieżowego w kraju i zagranicą - Taekwondo Olimpijskie" - 24 000 zł

Klub Sportowy Narwal
zadanie „Promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w szkoleniu sportowym, rywalizacji sportowej na wszystkich szczeblach ogólnopolskich (Pływanie)" - 19 000 zł

Klub Sportowy MOSiR HURAGAN Międzyrzec Podlaski
zadanie „Tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia młodego pokolenia poprzez organizacje czasu wolnego dzieci i młodzieży" - 40 000 zł
zadanie „Tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia młodego pokolenia poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży (tenis stołowy) - 8 000 zł
zadanie „Tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia młodego pokolenia poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży (KOLARSTWO GÓRSKIE MTB)" - 6 000 zł

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce" w Żabcach
zadanie „Prowadzenie działalności socjoterapeutycznej wśród dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonej uzależnieniami w formie świetlicy lub innych działań stałych i długookresowych" - 65 000 zł

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male