YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Drelów

Nieunikniona podwyżka opłat

27 listopada 2019 20:32:09 | autor: Anna Ostapiuk
Podczas VII Sesji Rady Gminy Drelów podjęto uchwały dotyczące obniżenia średniej ceny skupu żyta i określenia rocznej stawki podatku od nieruchomości. Omówiono również temat nieuchronnej podwyżki cen za wywóz śmieci i strategii ekonomicznego sortowania odpadów. Przybliżając obecne inwestycje i plany budżetowe na przyszły rok wójt Piotr Kazimierski wyraził przekonanie, że rok 2020 nie będzie zbyt przychylny dla samorządów.

Milionowe inwestycje

Na chwilę obecną w gminie Drelów realizowane są trzy duże inwestycje: wodociąg w miejscowościach Leszczanka i Danówka, remont Domu Ludowego i rozbudowa strażnicy OSP w Żerocinie oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dołdze.
Wykonawca instalacji wodociągowej deklaruje zakończenie prac do końca bieżącego roku. Z powodzeniem udało się sfinalizować do tej pory wodociągowanie wsi Witoroż, Strzyżówka, Pereszczówka, Żerocin, Kwasówka i Łózki. Łącznie inwestycja wyniosła ok. 6 mln złotych. Również na koniec roku planowane jest zakończenie prac remontowych w Żerocinie o wartości ponad 1 mln zł.  Jednym z sukcesów gminy była także możliwość zakupu komputerów do szkół w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich o wartości 600 tys. zł. W czterech miejscowościach wykonano otwarte strefy aktywności w postaci siłowni zewnętrznych za łączną kwotę ok. 180 tys. zł. Rozpoczęta realizacja projektu termomodernizacji budynku szkoły w Dołdze obejmie m.in. kompleksową wymianę okien i wymianę instalacji wewnątrz budynku, a wartość prac przekracza 1 mln zł. – Ubiegamy się o dofinansowanie do wymiany oświetlenia ulicznego i modernizacji ujęcia wody w Szóstce, planujemy również termomodernizację szkoły w Szóstce – przybliżył plany inwestycyjne wójt Kazimierski – Przyszły rok będzie jednak trudny finansowo, a sytuacja spowodowana jest ograniczoną subwencją oświatową, która jest zmniejszana i w żaden sposób nie pokrywa rzeczywistych kosztów funkcjonowania szkół, nie pokrywa również zapowiadanych podwyżek dla nauczycieli.

Higiena gospodarki śmieciowej

W trakcie sesji wójt omówił szczegółowo plany dotyczące podwyżki opłat, sortowania odpadów i niedogodności związane z przechowywaniem ich w szybko ulegających uszkodzeniom workach, podkreślając dwie brane pod uwagę możliwości rozwiązania tej kwestii: wyposażenie mieszkańców w trzy pojemniki na śmieci na koszt Międzygminnego Związku Komunalnego lub indywidualny zakup pojemników z możliwością ubiegania się o odliczenie kosztu z należnego podatku śmieciowego. – Plany zostaną poddane pod dyskusję z prezesem MZK, następnie będą omówione z sołtysami i mieszkańcami – wyjaśnił, dodając: - Jeśli mamy więcej płacić to czujmy się z tym lepiej, niech będzie higienicznej i sprawniej. Wójt podkreślił, że choć przewiduje się zwiększenie opłat za wywóz śmieci, to będą one jednak częściej zbierane. Zwiększone zostaną obowiązki względem monitoringu, a brak segregacji będzie skutkował opłatami sankcyjnymi.

Uchwały Rady Gminy

Rada Gminy podjęła uchwały względem: - obniżenia średniej rocznej ceny skupu żyta z kwoty 58,46 zł za I dt do kwoty 50 zł za I dt przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Drelów, - określenia rocznej stawki podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi z 4,71 zł/ha do 4,80 zł/ha i gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji z 3,09 zł/m2 do 3,15 zł/m2. Pozostałe stawki podatkowe – bez zmian.

REKLAMA
reklama

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    (28 listopada 2019 23:02:17) Bardzo dobra debata dotyczaca przyszlosci !!! YouTube - " Wielka Debata Konfederacji! Starcie kandydatów w Prawyborach " autor: gość
    logo male