YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Drelów

Nowe, przyjazne sposoby świadczenia usług publicznych - to Ty masz na to wpływ!

20 lutego 2020 22:17:59 | autor: Anna Ostapiuk
Partner projektu ukierunkowanego na wzmocnienie dostępności usług publicznych poszukuje osób, które mogą mieć istotny wpływ na podniesienie poziomu świadczonych przez gminę usług. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do udziału w działaniach ankietowych i testowych, za które przewidziano również atrakcyjne wynagrodzenie.

Projekt "Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez IST" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt ph. "Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP".
Celem projektu jest wdrożenie w dwóch jednostkach samorządu terytorialnego (JST) zaawansowanego systemu informatycznego wspierającego osoby o szczególnych potrzebach tzw. OSP w poszukiwaniu informacji publicznych z wykorzystaniem geoportalu zwanego dalej GDP. Opracowany system umożliwi mieszkańcom i pracownikom gminy zarządzanie obiektami publicznymi, które wymagają poprawy ich dostępności z punktu widzenia osób o szczególnych potrzebach.
Przekazywane za pośrednictwem systemu informacje dotyczyć będą również potrzeb związanych z umówieniem wizyty w instytucji pożytku publicznego nadzorowanych przez poszczególne JST oraz dalszą obsługę osób dedykowanej ścieżce w urzędzie. Docelowe rozwiązanie pozwoli na efektywne zarządzanie przez JST poziomem dostępności świadczonych usług oraz dostępności architektonicznej obiektów na terenie gminy.

Gmina Drelów przystąpiła jako partner do powyższego projektu, w ramach którego zaplanowany jest szereg działań umożliwiających maksymalne dostosowanie efektów końcowych działań do potrzeb mieszkańców gminy.

Jednym z takich działań jest zaplanowane na dzień 28 lutego 2020 r., godz. 11:00 spotkanie ankietowe w celu przeprowadzenia badań wśród pracowników gminy oraz mieszkańców spełniających kryteria definicji OSP pod kątem oceny przydatności rozwiązań informatycznych wspomagających obsługę osób o szczególnych potrzebach, w szczególności systemu:
- prezentującego na tzw. portalach mapowych obiekty użyteczności publicznej z oznaczeniem ich udogodnień,
- wspomagającego zgłaszanie konieczności zmian,
- umożliwiającego rezerwację wizyt w urzędzie w dedykowanej ścieżce dla osób zakwalifikowanych do grup OSP.

W związku z powyższym Urząd Gminy Drelów poszukuje chętnych i zaangażowanych mieszkańców do udziału w badaniu ankietowym. Poszukiwane osoby to osoby spełniające następujące kryteria:
- 3 osoby powyżej 65 roku życia,
- 3 osoby z oznakami niepełnosprawności,
- 3 osoby lub ich opiekunowie prawni, którzy są leczeni w poradniach zdrowia psychicznego,
- 3 kobiety w ciąży,
- 3 osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osoby o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

Osoby chętne do udziału w badaniu ankietowym, zarówno mieszkańcy gminy jak i osoby spoza tego terenu, proszone są o kontakt pod nr telefonu 83 372 32 32, lub e-mail: marek.jozwik@drelow.pl.

W dalszej fazie prowadzenia projektu przewidziane są kolejne działania związane z testowaniem wytworzonego oprogramowania, za które to prace przewidziane jest wynagrodzenie w formie umowy zlecenia.

Realizację projektu, w którym partnerami Akademickiego Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej są Gmina Drelów i Gmina Gołdap, o łącznej wartości 1.911.150,24 zł, przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej kwotą 1.845.150,24 zł, zaplanowano na okres 01.2020-06.2021.

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male