YouTube Facebook fotogalerie
reklama
miasto Międzyrzec Podlaski

Przyznano dotacje z miejskiego budżetu

16 stycznia 2020 17:52:01 | autor: redakcja
W 2020 roku dotacje z budżetu miasta dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Międzyrzeca Podlaskiego wyniosą w sumie 506 500 złotych.

 

Miasto corocznie wspiera finansowo realizację zadań publicznych w obszarach: edukacji, sportu, rekreacji, kultury, tradycji i promocji zdrowia. Dotacje są przyznawane w trybie otwartego konkursu ofert i wypłacane z budżetu miasta. W 2019 roku miasto na realizację osiemnastu zleconych zadań przeznaczyło 443 400 złotych. W 2020 roku do dofinansowania zakwalifikowano 23 zadania, a ogólna kwota przyznanych dotacji wyniesie 506 500 zł.

 

Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania (12 000 zł)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Zrozumieć ich świat"
zadanie: Integracja i rozwój zainteresowań – 4 000 zł

Ochotnicza Straż Pożarna Zawadki
zadanie: Aktywne ferie w OSP Zawadki 2020 – 2 500 zł

Ochotnicza Straż Pożarna Stołpno
zadanie: Letni biwak szkoleniowy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Międzyrzec Podlaski – 2500 zł

Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim
zadanie: Misja – integracja – 3 000 zł

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (323 000 zł)

Fundacja "W te pędy"
zadanie: Nordic walking dla mieszkańców Międzyrzeca – 8 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" – Akademia Piłkarska
zadanie: Szkolenie w piłce nożnej dzieci i młodzieży z miasta Międzyrzec Podlaski – 18 000 zł

Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy "Gambit"
zadanie: Promocja Międzyrzeca Podlaskiego poprzez udział WFM Patrycji Waszczuk w zawodach szachowych o zasięgu ogólnopolskim, europejskim i światowym – 3 000 zł

Klub Sportowy MOSiR HURAGAN Międzyrzec Podlaski
zadanie: Organizacja działalności sportowej dla dorosłych mieszkańców miasta w zakresie piłki nożnej – 120 000 zł

Klub Sportowy MOSiR HURAGAN Międzyrzec Podlaski
zadanie: Organizacja działalności sportowej dla dorosłych mieszkańców miasta - II liga piłki siatkowej – 60 000 zł

Klub Sportowy MOSiR HURAGAN Międzyrzec Podlaski
zadanie: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz zapewnienie udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (tenis stołowy) – 8 000 zł

Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
zadanie: Rowerem po zdrowie – 2 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy "Międzyrzecka Trójka"
zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej - 25 000 zł

Klub Sportowy Narwal Międzyrzec Podlaski
zadanie: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu – 39 000 zł

Klub Sportowy Taekwondo Międzyrzec Podlaski
zadanie: szkolenie dzieci i młodzieży w Taekwondo Olimpijskim – 24 000 zł

Stowarzyszenie Kultury i Sportu BUSHIDO
zadanie: Organizacja szkolenia sportowego mającego na celu umożliwienie współzawodnictwa na zawodach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Międzyrzec Podlaski – 6 000 zł

Klub Sportowy RedLion Muay Thai Międzyrzec Podlaski
zadanie: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Muay Thai oraz zapewnienie im udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych – 10 000 zł

 

Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji (8 000 zł)

Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego
zadanie: "Symbolika miejska. Chorągwie, odznaczenia i sztandary na przestrzeni lat" – 2 000 zł

Parafia Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim
IV Międzyrzeckie Warsztaty Uwielbienia – 3 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim
zadanie: Wydanie XLIX-L tomu "Rocznika Międzyrzeckiego" – 2 500 zł

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim
zadanie: Śladami przeszłości – 500 zł

 

Promocja zdrowia, profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (163 500 zł)

Klub Sportowy MOSiR HURAGAN
zadanie: Tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia młodego pokolenia poprzez organizację czasu wolnego - kolarstwo górskie – 6 000 zł

Klub Sportowy MOSiR HURAGAN
zadanie: Tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia młodego pokolenia poprzez organizację czasu wolnego – piłka nożna dzieci i młodzieży – 74 500 zł

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce
zadanie: Organizacja czasu i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonej uzależnieniami w formie działalności socjoterapeutycznej, prowadzenia świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz tworzenia warunków dla organizacji tych działań – 83 000 zł

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male