Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania. Klikając "Zgadzam się" wyrażasz zgodę na "Politykę Prywatności" i używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Ogłoszenia
13.5°C
Kontakt
Region

Radni gmin zapraszają do udziału w sesjach

23 marca 2023 18:45 | autor: Anna Ostapiuk

Ekwiwalenty pieniężne dla OSP, wybory sołtysów i rad sołeckich oraz gospodarka odpadami to niektóre z kwestii, które poruszą podczas zbliżającej się sesji radni gminy Drelów. Radni międzyrzeccy natomiast podejmą szereg uchwał dotyczących udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na realizację zadań drogowych na terenie gminy.

GMINA DRELÓW

XXV sesja Rady Gminy Drelów odbędzie się w dniu 24 marca o godz. 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie kworum,
2) przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
4. Podsumowanie pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy za 2022 rok oraz plany pracy Komisji Rady Gminy na 2023 rok.
5. Informacja jednostek organizacyjnych z działalności w 2022 roku i plany pracy na 2023 rok.
6. Informacja o stanie bezrobocia i sposobach zapobiegania bezrobociu na terenie gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drelów na lata 2023-2029,
2) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczo gaśniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Drelów,
3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych o ustalenie terenu działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP Gmin: Drelów, Międzyrzec Podlaski oraz Miasta Międzyrzec Podlaski,
4) zmieniająca uchwałę Nr XV/136/2021 Rady Gminy Drelów z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów,
5) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drelów w roku 2023,
7) ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Drelów, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
8) zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Drelów,
9) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drelów,
10) skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drelowie,
11) zmian w budżecie Gminy na 2023 rok,
12) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Ogłoszenia, wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad

_____

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

LIV sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski odbędzie się w dniu 29 marca o godz. 13:00 w świetlicy w Wysokim.

Proponowany porządek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:
a. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy (zgłaszanie ewentualnych uwag).
2. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji z bieżącej działalności.
3. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany budżetu gminy na 2023 rok
b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c. funduszu sołeckiego
d. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1010L oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1008L
e. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na dofinansowanie przewozów na liniach Międzyrzec Podlaski – Zasiadki – Międzyrzec Podlaski oraz Międzyrzec Podlaski – Strzakły
f. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na rozbudowę dróg powiatowych Nr 1006L i Nr 1007L
g. udzielenia dodatkowej pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na rozbudowę dróg powiatowych Nr 1006L i Nr 1007L
h. rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

REKLAMA
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    reklama | ogłoszenia | regulamin | kontakt | wersja desktop

    «Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and NRK»

    Copyright 2020 © Międzyrzec.info
    Lokalny portal informacyjny