YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Międzyrzec Podlaski

Tworzymy gminę społeczną

7 marca 2021 20:25:12 | autor: Anna Ostapiuk
Rok 2021 będzie wyjątkowy dla mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski. Samorząd podjął się bowiem realizacji trzydziestu siedmiu inwestycji, których głównym zadaniem jest bezpośrednia i szybka poprawa jakości życia lokalnej społeczności. Gospodarka wodna, energooszczędność, infrastruktura drogowa, a przede wszystkim działania prospołeczne to najważniejsze zadania inwestycyjne, na których realizację gmina pozyskała niemal 90% dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Nowy rok, jak podkreśla włodarz gminy Międzyrzec Podlaski, to z jednej strony kontynuacja zmierzających ku końcowi projektów, a z drugiej jednoczesna realizacja kilkudziesięciu wieloobszarowych zadań, z których część obejmie również rok 2022. - Po raz pierwszy budżet gminy przekroczył 73 mln złotych, z czego na same zadania inwestycyjne przeznaczamy 22 mln. To budżet historyczny, na który złożyły się dwa czynniki: racjonalna gospodarka finansowa gminy i ogromna ilość pozyskanych środków zewnętrznych, zarówno z RPO dla województwa lubelskiego jak i środków krajowych. W tym roku będziemy realizować 37 zadań inwestycyjnych współfinansowanych w blisko 90% ze środków zewnętrznych - tłumaczy wójt Krzysztof Adamowicz. Tegoroczne wydatki dwukrotnie przewyższą rekordowy rok 2020, w którym inwestycje osiągnęły poziom 11 mln złotych.

Infrastruktura wodna

Wśród największych zadań rozpoczętych w roku ubiegłym, a których realizacja dobiega końca, znajduje się modernizowana obecnie stacja ujęcia wody w Rogoźnicy. W okresie wiosennym zakończą się prace ukierunkowane na powstanie instalacji fotowoltaicznej, nowych zbiorników i nowoczesnej technologii uzdatniania wody. Projekt opiewa na ponad 2 mln złotych.


Stacja uzdatniania wody w Rogoźnicy (fot. Anna Ostapiuk)

Na ukończeniu jest również proces budowy kanalizacji w Wysokim, na który środki pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponad czteromilionowy projekt przełoży się na budowę sieci kanalizacyjnej o długości 8,2 km ze 120 przyłączami sanitarnymi. Jednocześnie trwa realizacja projektu związanego z monitoringiem sieci wodociągowej i podniesieniem jakości gminnej infrastruktury wodnej. Dofinansowanie dwumilionowego zadania sięga 1,6 mln złotych, a w jego ramach powstanie dodatkowy zbiornik w Rzeczycy, pokrywające zapotrzebowanie energetyczne ogniwa fotowoltaiczne i monitoring sieci wodociągowej na terenie gminy. - Wśród dobrych informacji mamy zmiany w budżecie, które zwiększyły zakładane wydatki budżetowe z 21 do 22 mln złotych. Złożyło się na to podpisanie z Urzędem Marszałkowskim dwóch umów na budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb funkcjonowania szkół podstawowych w Misiach, Krzewicy, Rogoźnicy, Tłuśćcu i Rudnikach wraz z budową odcinka wodociągu w Łuniewie - przybliża szczegóły ostatnich działań Adamowicz. Wartość projektu to 1,5 mln złotych z dofinansowaniem niemal 1 mln złotych. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. W planach również wodociąg łączący Halasy z Łukowiskiem.

 Infrastruktura drogowa

W ramach środków związanych z poprawą infrastruktury drogowej pojawiły się dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina pozyskała 4,6 mln złotych, a przewidziane zadania realizowane będą w latach 2021-2022. Na ten rok zaplanowano m.in. budowę chodnika przy drogach gminnych w Halasach i Żabcach oraz przebudowę dróg w Kolonii Rogoźnica i Misiach. - Po zamknięciu budżetu 2021 wiemy, że pojawią się wolne środki. Chcemy je przeznaczyć na kolejne projekty związane z budową infrastruktury drogowej, m.in. utworzenie i budowę drogi w Wysokim. Będziemy aplikować o środki, a w  tym roku chcemy stworzyć projekt na ten cel - zapowiada wójt. - Jesteśmy też w kilku projektach z powiatem bialskim, których celem będzie budowa i przebudowa dróg powiatowych na terenie naszej gminie. Chcemy wspólnie zrealizować długi odcinek Kożuszki - Łuby oraz Kożuszki -  Krzewica przez Łuniew. Powiat ubiega się o dofinansowanie. Mamy nadzieję, że zostanie to wkrótce rozstrzygnięte i razem pochylimy się nad tym zadaniem.


W Halasach powstanie nowy chodnik (fot. Anna Ostapiuk)

Wśród ważnych dla gminy projektów ekologicznych figuruje również rozbudowa oświetlenia ulicznego, która pochłonie 1,5 mln złotych. Na uwagę zasługuje fakt, że od kilku lat na terenie gminy funkcjonują tylko lampy w technologii Led, przynoszące znaczne oszczędności. Zgodnie ze zgłaszanymi przez radnych i sołtysów potrzebami poszczególnych sołectw, nowe lampy będą dobudowywane m.in. w Jelnicy, Pościszach, Tuliłowie, Rogoźnicy i Rzeczycy. Jak wyjaśnia Adamowicz, trwają prace nad kolejnymi projektami dla miejscowości Strzakły i Tłuściec.

Odnawialne źródła energii

Pokaźna kwota sięgająca 7 mln złotych z dofinansowaniem ponad 4 mln złotych została przeznaczona na budowę instalacji OZE. W ramach projektu powstanie 505 instalacji solarnych, zostaną też zamontowane 52 piece na pellet. Obecnie gmina jest w fazie przetargu w ramach projektu Program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych, zakładającego wymianę 51 instalacji gazowych. To kolejne 2,8 mln złotych w budżecie gminy z dofinansowaniem sięgającym niemal 80%.

Termomodernizacja i adaptacja budynków użyteczności publicznej

W trakcie termomodernizacji znajdują się kolejne placówki szkolne na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, bowiem, jak zapowiada wójt Adamowicz, priorytetem samorządu jest, by do roku 2022 wszystkie szkoły zostały poddane podobnym działaniom usprawniającym ich funkcjonowanie i przynoszącym wymierne efekty oszczędnościowe.W ostatnim czasie wymieniano źródła ciepła i oświetlenie, stolarkę okienną i drzwiową oraz docieplano budynki w Rogoźnicy, Rudnikach, Rzeczycy i Halasach. W tym roku termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła zaplanowano dla placówki w Misiach, a w kolejce oczekują Kożuszki.


Budynki szkół podstawowych w Misiach i Kożuszkach wkrótce przejdą proces termomodernizacji (fot. street view)

Coraz bliżej realizacji znajduje się duży projekt opiewający na kwotę 6,5 mln złotych, współfinansowany w 85% ze środków unijnych, zakładający kompleksową przebudowę i adaptację budynku szkoły w Strzakłach. Zostanie mu nadana nowa funkcja użytkowa, bowiem jako Centrum Aktywności i Integracji Społecznej, wyposażone w wiatę grillową, scenę z zadaszeniem, plac zabaw i siłownię zewnętrzną, przyczyni się do powstania wielosezonowego kompleksu rekreacyjnego dla lokalnej społeczności. - Jesteśmy po przetargu, który musieliśmy unieważnić. Chodziło o brak uzgodnień z organami do tego powołanymi.  Dla przejrzystości postanowiliśmy dać sobie czas na realizację, na co Urząd Marszałkowski wyraził zgodę - tłumaczy wójt. - W marcu ogłosimy drugi przetarg, mamy zabezpieczone środki, a wszystkie kwestie formalne zostały dochowane. Tę inwestycję chcemy zakończyć w przeciągu tego roku.


Budynek szkoły w Strzakłach zostanie zaadaptowany na Centrum Aktywności i Integracji Społecznej (fot. Anna Ostapiuk)

Budżet prospołeczny

Nasz tegoroczny budżet, pełen wyzwań, jest przede wszystkim prorozwojowy. Budujemy gminę społeczną. 750 tysięcy złotych przeznaczamy na fundusz sołecki, który zostanie rozdysponowany zgodnie z potrzebami samych mieszkańców sołectw. Realizujemy wiele projektów społecznych, np. senioralne skierowane na kluby seniora czy koła gospodyń wiejskich. To też projekty szkolne. Jeszcze 2-3 lata będziemy realizować projekt świetlic współfinansowany ze środków europejskich. Przy każdej naszej szkole jest świetlica, która rozwija zainteresowania dzieci. Kończymy projekt Szkoła Rozwoju, dzięki któremu nasi nauczyciele mogli doposażyć swoje warsztaty, stworzyć ciekawe zajęcia rozwijające dla dzieci. Ich realizacja została zmieniona przez pandemię, wymagają też ciągłego uczenia się w nowej sytuacji, ale myślę, że robimy to dobrze. Zapewniliśmy sprzęt komputerowy, oprogramowanie, mamy e-dziennik w każdej placówce, a opieką przedszkolną obejmujemy wszystkie dzieci - podsumowuje Adamowicz.

- Cieszę się, że możemy realizować ważne zadania na rzecz naszych mieszkańców i zmieniać na lepsze ich życie. Na przestrzeni ostatnich lat w każdej miejscowości zrobiliśmy coś wartościowego. Dużo wyzwań jeszcze przed nami, ale posiadamy świetną kadrę, która przez lata się sprawdziła. Zrealizowaliśmy dużo zadań, i co ważne, bez żadnych uchybień kończyliśmy i rozliczaliśmy kolejne projekty. A wymagają one skrupulatności i czujności przy wydatkowaniu środków i realizacji zadań.

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
 • captcha
 • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
  (24 kwietnia 2021 08:39:13) Idąc za artykułem Dziennika Wschodniego z dnia 12.04.2021r i zawartych tam wypowiedzi to biogazownia ma stanąć w gminie Międzyrzec Podlaski a konkretnie w Halasach gdyż przyszły inwestor posiada wlaśnie tam swoje grunty autor: gość
  (22 kwietnia 2021 23:03:59) Jak nie patrzeć to smród smród i tyle autor: gość
  (22 kwietnia 2021 12:26:08) Albo w drugą stronę jak wiatr się zmieni autor: gość
  (22 kwietnia 2021 09:26:20) Z tamtej strony i tak do miasta smród nawiewa więc niczego to nie zmienia. Będzie tylko ociupinkę bardziej śmierdziało. autor: gość
  (22 kwietnia 2021 09:07:07) Tak w Halasach ma powstać nowa biogazownia autor: gość
  (9 marca 2021 17:33:09) Eee Czy W nowym budżecie zapisano przygotowanie nowych terenów wokół miasta pod budowę chlewni albo innych strategicznych inwestycji o podobnym charakterze? autor: Eee
  logo male