YouTube Facebook fotogalerie
reklama

Uchwyć fakturę

21 listopada 2012 11:56:19
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Faktury”.

Organizatorzy zachęcają: „Zamień się w czujnego obserwatora otaczającego nas świata, przyrody, zwierząt, przedmiotów a dostrzeżesz ciekawe faktury, których wygląd nada treść Twojej fotografii. Czy faktura będzie opisem całej rzeczy, czy wykorzystacie ją do wyrażenia swoich myśli, emocji i odczuć, czy posłuży do stworzenia istniejącego samodzielnie dzieła, zależy wyłącznie od Was fotografujących.”

Konkurs jest adresowany do osób w wieku 13-19 lat. Prace należy dostarczyć do 30 listopada 2012 r., do pracowni multimedialnej MOK (wejście „F”, I piętro) na ul. Warszawskiej 37 lub elektronicznie na adres: kultura@miedzyrzec.pl, w tytule: „FAKTURY”.

Warunki konkursu

Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 5 fotografii.

Fotografie mogą być dostarczane:

- w formie odbitek

- wydruku komputerowego na papierze fotograficznym o wymiarach od 15 x 21cm do 30 x 42 cm

- zapisie cyfrowym JPG o szerokości co najmniej 3000 pikseli lub wysokości co najmniej 2000 pikseli. Wielkość pliku nie powinna przekraczać 3MB.

Technika wykonania prac jest dowolna.

Każda praca powinna być sygnowana przez autora na odwrocie, ponadto powinna zawierać adres i numer telefonu twórcy.

– Jeśli wszystkie fotografie uczestnika lub ich część składają się na cykl i jako cykl mają być oceniane, muszą być specjalnie nazwane. Każda fotografia w cyklu powinna być nazwana według następującego klucza: zaczynać się powinna od litery „c”, miejsca porządkowego i myślnika, po którym nastąpi nazwa własna fotografii (czyli 3 kolejne zdjęcia zgłoszone jako cykl będą nazwane „c1 – nazwa własna, „c2 – nazwa własna”, „c3 – nazwa własna”).

Nie nagrodzone prace będą zwracane autorom.

Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.

Uczestnicy dostarczając prace na konkurs akceptują regulamin i wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje w celach związanych z konkursem oraz wystawami pokonkursowymi.

Wszystkie zdjęcia dostarczone do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

Jury dokona oceny zgłoszonych fotografii w obu kategoriach biorąc pod uwagę m.in. oryginalność, kreatywność dostarczonych zdjęć oraz ich zgodność z tematem Konkursu.

Spośród zgłoszonych prac Jury przyzna:

– I – 300 zł

– II – 200 zł

– III – 100 zł

Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą mailową.

Postanowienia końcowe

1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

– zmiany regulaminu konkursu

– nie przyznania nagrody głównej w przypadku niespełnienia przez uczestników regulaminu konkursu lub niskiej wartości merytorycznej prac.

2. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac podczas przesyłki.

3. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

4.Prace niespełniające regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

5. Ingerencja komputerowa dopuszczalna w zakresie:

– rozjaśniania

– przyciemniania

– kadrowania

– redukcji kolorów

– zmianie kontrastu

Nie dopuszczalny jest: kolaż w programach graficznych!

 

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „FAKTURY”

 

1.      Imię i nazwisko uczestnika ....................................................................................................

2.      Adres do korespondencji …………………………………………..……………………......

…………………………………………………………………………………………………...

3.      Telefon ………………………………….. Email …….……..……...………………………

4.      Szkoła (nazwa, adres, telefon) ...............................................................................................

.......................................................................................................................................................

5.      Opiekun (nauczyciel lub rodzic) ............................................................................................

.......................................................................................................................................................

6.      Wykaz prac (tytuł i opis):

Fotografia 1 lub zestaw1...…………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………..…………………….

Nazwa pliku (wersja elektroniczna) ………………………………………..…………………...

Fotografia 2…………………………………………………………………………..…………

Nazwa pliku (wersja elektroniczna) ……………………………………………..……………...

Fotografia 3……………………………………………………………………………………...

Nazwa pliku (wersja elektroniczna) ………..…………………………………………………...

Fotografia 4…………………………………………………………………………..…………

Nazwa pliku (wersja elektroniczna) ……………………………………………..……………...

Fotografia 5……………………………………………………………………………………...

Nazwa pliku (wersja elektroniczna) ………..…………………………………………………...

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego „FAKTURY” i akceptuję jego treść.

Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałem/łam osobiście.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Konkursu.

 

 

……….....................................................

 

…………….............................................

 

 

………………………………...................

Data i miejscowość

Podpis autora/ opiekuna prawnego

 
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    (22 listopada 2012 00:19:52) . jak bym się mieścił w granicy 13-19lat to czemu nie z chęcią:) autor: gomer12
    (21 listopada 2012 23:31:03) Gomer mniej wiesz dłużej żyjesz. wystartuj to pogadamy Panie Gomer autor: gomer j27
    (21 listopada 2012 14:16:02) . po pierwsze ingerencja komputerowa powinna być zakazana (moim skromnym zdaniem :) ) po drugie co dalej stanie się z nagrodzonymi pracami których organizator nie zwraca??? I w końcu po trzecie , jest napisane że nie nagrodzone prace będą zwracane autorom a w postanowieniach końcowych w pkt3 jest napisane że organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs , wiec jak to w końcu jest? autor: gomer12
    logo male