Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania. Klikając "Zgadzam się" wyrażasz zgodę na "Politykę Prywatności" i używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Ogłoszenia
7.6°C
Kontakt
Region

Umowa pożyczki - jak ją napisać?

9 stycznia 2019 09:51 | autor: Porada eksperta

Umowa pożyczki to dokument, który regulują przepisy prawne zawarte w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z nimi, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przekazać na rzecz pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy bądź rzeczy oznaczonych co do gatunku. Napisanie umowy pożyczki wiąże się z zawarciem w niej kilku istotnych elementów. Przede wszystkim należy pamiętać o opisaniu stron umowy oraz przedmiotu umowy.

Umowa pożyczki - definicja

Umowa pożyczki, na przykład pożyczki chwilówki bez zaświadczeń o dochodach udzielanej m.in. za pośrednictwem serwisu Superkasa.pl , to dokument regulowany przez przepisy prawne zawarte w art. 720-724 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 720 przytoczonego kodeksu, przez umowę pożyczki dający, czyli pożyczkodawca, zobowiązuje się przenieść na własność biorącego, czyli pożyczkobiorcy, określoną kwotę bądź rzeczy oznaczone co do gatunku. Pożyczkobiorca z kolei zobowiązuje się do zwrotu określonej sumy pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku. Rzeczami oznaczonymi co do gatunku mogą być na przykład:
•    płody rolne,
•    surowce,
•    towary przemysłowe, takie jak benzyna czy cement.

Bardzo ważny jest fakt, iż mogą to być przedmioty materialne nieoznaczone co do tożsamości, które można określić przy pomocy miary. Muszą mieć one jednak postać materialną. Umowa pożyczki wiąże się z przekazaniem pieniędzy bądź rzeczy na własność pożyczającego. Jest to jednak tymczasowe zasilenie majątku pożyczkobiorcy.

Art. 720. Umowa pożyczki

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Jak napisać umowę pożyczki pieniędzy?

Umowa pożyczki to umowa cywilnoprawna, która powinna być sporządzona w odpowiedniej formie pod rygorem nieważności, podobnie jak aneks do umowy pożyczki . Jeżeli wartość umowy pożyczki przekracza kwotę tysiąca złotych, należy sporządzić ją w formie pisemnej. Umowa pożyczki jest również umową konsensualną. Oznacza to, że jest ona ważna, jeżeli do jej podpisania dochodzi przez wzajemne porozumienie stron. Wydanie przedmiotu umowy stanowi podstawę jej zawarcia.

Umowa pożyczki pieniędzy powinna składać się z kilku istotnych elementów, do których zaliczyć można:
•    datę oraz miejsce zawarcia umowy pożyczki,
•    strony umowy,
•    opisanie przedmiotu umowy,
•    wskazanie pożyczanej kwoty oraz czasu spłaty zobowiązania finansowego,
•    oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy,
•    konsekwencje nieterminowego uregulowania pożyczki,
•    warunki wypowiedzenia umowy,
•    podpisy stron umowy.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Stroną umowy pożyczki może być każdy podmiot prawa cywilnego, tj.: osoba fizyczna, prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 3311 Kodeksu cywilnego, pod warunkiem, że posiada zdolność do czynności prawnych. W umowie pożyczki należy bardzo dokładnie opisać jej strony. Konieczne będzie podanie:
•    imion i nazwisk,
•    dokładnego adresu zamieszkania,
•    numeru PESEL stron umowy pożyczki,
•    nazwy firmy pożyczkowej, która odgrywa rolę pożyczkodawcy,
•    dokładnego adresu firmy, jej numerów NIP, REGON i KRD,
•    oznaczenia sądu rejestrowego, w którym jest przechowywana dokumentacja spółki,

Umowa pożyczki - odstąpienie od umowy, roszczenia i naprawienie szkody

Przepisy prawne zawarte w Kodeksie cywilnym określają sytuacje, w których to istnieje możliwość odstąpienia od umowy, ubiegania się o roszczenia bądź o naprawienie szkody. Zgodnie z art. 721 Kodeksu cywilnego, pożyczkodawca może odstąpić od umowy pożyczki oraz odmówić wydania jej przedmiotu, jeśli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy. Uprawnienie to nie jest brane pod uwagę, jeżeli pożyczkodawca wiedział o niezbyt korzystnej sytuacji majątkowej biorącego pożyczkę w chwili zawarcia umowy pożyczki bądź z łatwością mógł wejść w posiadanie takich informacji.

Jeżeli pożyczkodawca nie wydaje przedmiotu umowy, roszczenie pożyczkobiorcy ulega przedawnieniu wraz z upływem sześciu miesięcy, licząc od momentu, kiedy to przedmiot miał być wydany. Taką sytuację określa art. 722 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 724 Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz stanowiąca przedmiot umowy pożyczki, ma wady, a pożyczkodawca wiedział o ich istnieniu przed zawarciem umowy, ma on obowiązek naprawienia szkody na rzecz pożyczkobiorcy. Przepis ten nie obowiązuje, jeżeli szkoda była z łatwością dostrzegalna.

Umowa pożyczki a umowa kredytowa

Umowa pożyczki oraz umowa kredytowa (w tym np. umowa kredytu hipotecznego) , to dwa zupełnie różne pojęcia. Najbardziej istotną różnicą jest fakt, iż umowę pożyczki regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Warunki zawierania umowy kredytowej określa Prawo bankowe.

Umowa pożyczki i umowa kredytowa są dokumentami, które w znacznym stopniu różnią się od siebie. Niewątpliwie łączy je jeden ważny aspekt - obie umowy muszą składać się z niezbędnych elementów oraz powinny być zawarte w odpowiedniej formie pod rygorem nieważności.

Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    reklama | ogłoszenia | regulamin | kontakt | wersja desktop

    «Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and NRK»

    Copyright 2020 © Międzyrzec.info
    Lokalny portal informacyjny