YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Drelów

Votum zaufania i absolutorium dla wójta Piotra Kazimierskiego

28 czerwca 2019 22:12:49 | autor: Anna Ostapiuk
Podczas V sesji Rady Gminy Drelów w dniu 27 czerwca radni zapoznali się z Raportem o stanie gminy za 2018 r., głosowali również nad votum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Drelów. Poruszono szereg ważnych kwestii dotyczących mieszkańców, m.in. stan bezrobocia, ocenę zasobów pomocy społecznej, rozdysponowanie funduszu sołeckiego i tematykę oświatową.

Wójt Gminy Drelów Piotr Kazimierski przedstawił Raport o stanie gminy za 2018 r. zawierający realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Po zakończonej debacie nad raportem radni udzielili włodarzowi gminy votum zaufania. Pozytywne rozliczenie z wykonania budżetu za 2018 r. skutkowało przyjętą uchwałą absolutoryjną.

Wykonanie budżetu Gminy Drelów  za 2018 r. przedstawia się następująco:
Dochody: Plan 34.209.051,41 zł, wykonano 31.995.383,03 zł, tj. 93,53%
Wydatki: Plan 38.223.023,55 zł, wykonano 36.152.055,24 zł, tj. 94,58%
Środki wydatkowano głównie na zastosowanie odnawialnych źródeł energii, rozbudowę sieci wodociągowej, infrastrukturę drogową, rozbudowę strażnic OSP, modernizację szkół i domów ludowych.
Pozyskano wiele dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 9.093.083,56 zł oraz na działania inwestycyjne w kwocie 8.726.370,23 zł.

Omówiono również najbliższe plany inwestycyjne i bieżące działania dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej dla miejscowości Leszczanka i Danówka oraz ujęcia wody w Szóstce, a także rozbudowy Domu Ludowego w Żerocinie, przy którym rozpoczęcie prac przewiduje się już na lipiec, tuż po podpisaniu umowy z wykonawcą.

W kolejnych punktach obrad radni podjęli szereg istotnych uchwał dotyczących przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej, regulaminu dostarczania wody, ustalenia maksymalnej ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół gminnych. Podjęto uchwałą zmiany w budżecie gminy, dotyczące m.in. powstania stref aktywności i rozdysponowania Funduszu Sołeckiego w miejscowościach Danówka, Drelów, Łózki, Pereszczówka, Przechodzisko i Witoroż, a także zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Ustanowiono nowy pomnik przyrody znajdujący się w okolicy Domu Ludowego w miejscowości Witoroż.

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male