YouTube Facebook fotogalerie
reklama
Region

W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie po potrąceniu przez kierowcę?

3 lipca 2017 15:22:18 | autor: Sponsorowany
Uczestnikami ruchu drogowego są nie tylko kierowcy pojazdów mechanicznych i rowerzyści, ale również i piesi. Ci ostatni są szczególnie narażeni na ryzyko ciężkich obrażeń w razie wypadku drogowego. Nie są oni bowiem chronieni przez żadnego rodzaju zabezpieczenia. W razie potrącenia mogą jednak dochodzić odszkodowania z polisy OC sprawcy.

Dlaczego dochodzi do potrąceń?

Potrącenia pieszych są niezwykle niebezpieczną kategorią wypadków drogowych. Wiele z nich bowiem kończy się poważnymi urazami, a nawet śmiercią. Ich podstawową przyczyną jest lekceważenie przez kierowców zasad ruchu drogowego oraz ich nieostrożność. Powszechnym zjawiskiem jest bowiem przekraczanie dozwolonej prawem prędkości. Jadąc z nadmierną szybkością kierowca ma znacznie mniej czasu na hamowanie, które też wymaga większego dystansu. Nie należy również zapominać o czasie reakcji kierowcy. Każdy manewr jest opóźniony wobec zamiaru o pewien czas. Nietrudno jest więc popełnić błąd, który może być tragiczny w skutkach.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Podstawę odpowiedzialności za szkody powstałe w ruchu drogowym stanowi art. 436 Kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu, kierowca odpowiada za szkody wyrządzone pieszym na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że istnieje domniemanie winy kierowcy – innymi słowy, jest on zawsze odpowiedzialny za szkodę, chyba że zachodzi jedna z trzech przesłanek wyłączających winę. Mianowicie, są nimi: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina poszkodowanego. Co jest niezwykle istotne z punktu widzenia pieszego, w razie wypadku nie musi on udowadniać winy kierowcy. To kierowca musi wykazać, że istniała jedna z przesłanek wyłączających jego winę.

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu?

Zasadniczo, poszkodowanemu przysługują dwa rodzaje roszczeń – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie. Zdaniem eksperta portalu www.tuodszkodowania.pl: Odszkodowanie może przybrać postać zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem. Wśród nich można wyróżnić chociażby koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, opieką nad poszkodowanym, transportem poszkodowanego i jego bliskich. Co ważne, również adaptacja mieszkania adekwatnie do potrzeb poszkodowanego oraz przygotowanie go do wykonywania nowego zawodu, czy też zwrot utraconych dochodów za okres, w którym nie mógł on pracować lub prowadzić działalności gospodarczej, może być podstawą do uzyskania odszkodowania. Sprawca może także zostać zobowiązany do płacenia renty uzupełniającą, stanowiącej wyrównanie różnicy w dochodach, które aktualnie osiąga poszkodowany, a które osiągał wcześniej.

Uzyskanie odszkodowania nie jest proste, ale nie jest niemożliwe. Niezależnie od okoliczności sprawy, należy zgromadzić wszystkie dokumenty, które dotyczą odniesionych urazów. Będą one niezwykle pomocne przy ustaleniu kwoty odszkodowania. W przypadkach bardziej skomplikowanych warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże przejść przez wszystkie procedury.

REKLAMA
reklama

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male