YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Drelów

W tym roku gmina sięgnie po słońce, energię i wodę

15 lutego 2021 11:31:53 | autor: Anna Ostapiuk
Energooszczędność, modernizacje budynków, ulic i ujęć wody to tegoroczne priorytety samorządu drelowskiego. Na potrzeby realizacji wielomilionowych projektów gmina zaprzęgnie do pracy słońce i wodę, czego efektem mają być znaczne oszczędności i poprawa jakości życia mieszkańców.

Włodarz gminy Drelów Piotr Kazimierski (fot. Anna Ostapiuk)

Rok 2021 dla drelowskiego samorządu zapowiada się pracowicie, a zakładane efekty, oprócz poprawy estetyki i funkcjonalności kolejnych elementów infrastruktury publicznej, mają przynieść znaczne oszczędności. Szczegóły projektu wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla ponad 500 gospodarstw domowych, modernizacji i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, budowy nowych dróg i wymiany oświetlenia ulicznego przybliża włodarz gminy Piotr Kazimierski. Pytamy również o kolejne plany na najbliższe lata.

Slońce na usługach gminy

Najważniejszym zadaniem, które gmina będzie przeprowadzała w roku bieżącym i prawdopodobnie następnym, będzie inwestycja w odnawialne źródła energii, projekt realizowany dzięki Funduszom Europejskim za ponad 7,5 mln złotych. Obecnie na terenie gminy jest prawie 600 instalacji solarnych, a powstanie prawie 200 nowych, do tego ponad 250 instalacji fotowoltaicznych i kilkadziesiąt instalacji grzewczych. - Zakres dotyczy ponad 500 instalacji, czyli połowa gospodarstw domowych w gminie weźmie udział w projekcie. W tym roku przeznaczyliśmy kwotę ponad 3 mln złotych na to zadanie - opowiada o projekcie wójt gminy Drelów Piotr Kazimierski. - Będziemy starali się jak najszybciej wyłonić wykonawcę. Sądzę, że jeszcze w marcu, a najpóźniej w kwietniu, uda nam się podpisać umowę i przystąpić do realizacji. Po tym, jak wyłonimy wykonawcę i poznamy ceny jednostkowe instalacji, podpiszemy umowy z mieszkańcami. Opóźnia nas covid, a powinniśmy już zrobić spotkania z mieszkańcami, wyjaśnić ewentualne niejasności i uwagi. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie można takie zebrania wiejskie przeprowadzić. 

Więcej wody uzdatnionej


Stacja ujęcia wody w Szóstce przed modernizacją (fot. Anna Ostapiuk)

W najbliższym czasie rozpoczną się prace nad modernizacją stacji ujęcia wody w Szóstce. Jak zapewnia włodarz, wykonawca został już wyłoniony, trwają pierwsze prace, a termin realizacji zaplanowano na koniec czerwca. Usługę wykona Zakład Usługowo - Handlowy Instalacji Sanitarnych i C.O. Jerzy Lewandowski z Białej Podlaskiej. Wartość projektu to 1,5 mln zł, z czego 75% to dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. - W ramach prac remontowych wymienimy dwie studnie głębinowe, zostanie wybudowane dodatkowe pomieszczenie gospodarcze i dodatkowy zbiornik na wodę uzdatnioną - wyjaśnia Kazimierski. - W czasie największego rozbioru wody, szczególnie w okresie letnim, mamy problemy z dostarczeniem wody uzdatnionej do wszystkich odbiorców. Woda z gruntu oczywiście jest, bo mamy wydajne ujęcia wody, natomiast wody uzdatnionej, którą możemy puścić w sieć, chwilami może brakować. Potrzebujemy zatem dodatkowego zbiornika, żeby tę wodę mieć zabezpieczoną w razie gwałtownych poborów wody w okresie letnim i okresach dotkliwej suszy. Cieszę się, że do okresu letniego to zabezpieczenie będzie już miało miejsce.

Cieplej i oszczędniej w kolejnej szkole


Szkoła Podstawowa w Szóstce przed termomodernizacją (fot. Anna Ostapiuk)

Trwają również przygotowania samorządu do realizacji projektu "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szóstce". W ramach zadania nastąpi docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymiana oświetlenia na lampy typu LED, modernizacja systemu ogrzewania, wymiana części okien i poprawa estetyki samego budynku. - Wartość projektu to około 500 tys zł. Wykonawca został już wyłoniony, podpisaliśmy umowę, a prace niedługo się rozpoczną - wymienia włodarz. Usługę wykona Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDEXPOL Damian Lewczuk z Białej Podlaskiej z ofertą cenową 474 938,46 zł. 

Poprawa oświetlenia i funkcjonalności dróg


Oświetlenie uliczne w Drelowie (fot. Anna Ostapiuk)

W tym roku nastąpi pierwsza część kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego na lampy ledowe. - Wartość projektu to 2,6 mln zł z dofinansowaniem 80% z funduszy zewnętrznych - podaje dane Kazimierski. - To poprawi jakość oświetlenia ulic i przyniesie nam wymierne oszczędności w kosztach energii elektrycznej na oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, bo jako samorząd musimy je wszystkie oświetlać.

W ramach zamówień publicznych samorząd przygotowuje się do budowy drogi Dołha Zagumienie o szacowanej wartości ponad 770 tys. zł. Część środków została już zabezpieczona, złożono również wniosek o dofinansowanie. Przewidywany termin wszczęcia postępowania to trzeci kwartał 2021 r. W planach jest również wykonanie drogi łączącej Kwasówkę z Pereszczówką, która nie tylko stanowi znaczny skrót dojazdowy dla mieszkańców obu wiosek, ale też ułatwi dojazd firmie Wipasz do budowanego przez nią Instytutu Żywienia i Hodowli Polskiego Kurczaka. - Wipasz, chcąc poprawić dojazd do własnej wytwórni, instytutu i kurników w Kwasówce, deklaruje wpłatę 100 tys. zł na fundusz dróg gminnych i oczekuje od gminy adekwatnego zaangażowania. Prawdopodobnie będziemy przygotowywać drogę gminną łączącą Kwasówkę z Pereszczówką. W tym roku wydamy zapewne ok. 200 tys. zł na podbudowę tej drogi, a w przyszłości, jeśli Wipasz będzie dalej deklarował zaangażowanie adekwatne do tego, co gmina może w tej kwestii zrobić, będziemy we współpracy budować tę drogę - przybliża szczegóły współpracy wójt gminy Drelów. W ciągu najbliższych dwóch lat ma powstać również nowa nawierzchnia drogi w Przechodzisku, łączącej wioskę z Zahajkami i będącej znacznym skrótem dojazdowym do Międzyrzeca Podlaskiego.

Przeciwdziałanie klęskom wodnym


Otwarcie kanału A w kierunku Przechodziska w 2020 r. (fot. Anna Ostapiuk) 

W budżecie gminy zabezpieczono ok. 500 tys. złotych na fundusz sołecki. W jego ramach sołectwa wykonają najważniejsze dla nich zadania usprawniające funkcjonowanie poszczególnych społeczności. - W znacznej części będą to wydatki na meliorację i poprawienie cieków wodnych. Mieszkańcy, w dużej mierze dotknięci suszą i podtopieniami w tamtym roku, doszli do wniosku, że o te cieki trzeba zadbać. Gmina również w ten projekt będzie się angażować i wspierać mieszkańców, tym bardziej, że jesteśmy w partnerstwie z Wodami Polskimi i mamy też zapowiedź od instytucji, że będą czynione prace nad poprawą infrastruktury im przynależnej - zapewnia Kazimierski. - Ta instytucja odpowiada za transport wody publicznej przypisanej ciekom wodnym takim jak Kanał Wieprz-Krzna, rzeki Dziegciarka i Danówka oraz inne nawodniki. Tylko we współpracy możemy przeciwdziałać klęskom, zapobiegać podtopieniom lokalnym i suszy. W ubiegłym roku tak własnie próbowaliśmy działać i były pierwsze efekty, jak choćby uruchomienie nawodnika szósteckiego i doprowadzenie wody do czterech miejscowości.

Zadania obecnej i przyszłej kadencji samorządu

Gmina Drelów, oczekując na nowy okres programowania, w którym będą lokowane środki na ekologię, w tym wszelkie działania wodno – kanalizacyjne, przygotowuje się do opracowania jeszcze w tym roku koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków w Drelowie. Jak tłumaczy wójt Kazimierski, będzie to nie lada wydatek dla obecnej i przyszłej kadencji samorządu, bowiem spodziewana kwota może sięgać 10-15 mln zł. - Budowa oczyszczalni to też kanalizacja samego Drelowa. Nie ma możliwości, by funkcjonowała tylko oczyszczalnia zrzutowa, musi być do niej doprowadzony ściek bezpośrednio od mieszkańców - wyjaśnia. - Musimy zapewnić nie tylko samej osadzie Drelów zrzut ścieków, ale też w znacznej części zapewnić mieszkańcom zrzut z ich przydomowych oczyszczalni. Nie możemy liczyć na to, że sąsiednie miejscowości, jak chociażby Międzyrzec Podlaski, będą zawsze godzić się na ścieki z gmin. Musimy mieć własną oczyszczalnię ścieków i to jest nasza racja stanu. Musimy w tym roku zająć się koncepcją, tak żeby pod koniec 2022, gdy prawdopodobnie środki unijne zostaną uruchomione, być gotowymi na aplikowanie o nie. W dużej mierze zaabsorbuje to samorząd finansowo i organizacyjnie, ale jest to bardzo ważne zadanie. 

W planach również wodociąg w Sokulu, ostatniej miejscowości w gminie, która nie posiada tej infrastruktury. Jednocześnie ma powstać połączenie linii Dołha-Szachy-Żerocin w taki sposób, by można było dostarczyć wodę do Dołhy, Szach i Sokula z gminnego wodociągu. - Takie połączenie musi powstać, byśmy nie musieli kupować wody od sąsiedniej gminy Międzyrzec, jak to ma miejsce w chwili obecnej w Dołdze i Szachach. Prawdopodobnie możliwość spięcia pozostanie i będziemy mogli alternatywnie posiłkować się wzajemnie wodami - przybliża plany włodarz. - Cały system będzie się zasadzał na drelowskim ujęciu wody. To zadanie na koniec kadencji i w dużej części na kadencję następną naszego samorządu. To taka kolej rzeczy, najpierw zwodociągowanie całej gminy i równolegle, jak się ten proces zakończy, budowa oczyszczalni ścieków kolektorowo-zrzutowej, która zbierze ścieki i je przerobi. Działkę kupiliśmy już kilka lat temu w okolicy lasu Horodek, na łąkach między Drelowem a Żerocinem przy drodze powiatowej. Z możliwością zrzutu oczyszczonej wody do rzeki Dziegciarki, która w zeszłym roku została udrożniona. Jest to dobra lokalizacja, nie kolidująca z funkcjonowaniem osad. Przede wszystkim oddalona, więc gdyby pojawiały się wyziewy, to zostaną poniesione z wiatrem na las żerociński i nikomu nie będą przeszkadzały. 

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male