YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Drelów

XIV sesja RG Drelów - zaproszenie

26 marca 2021 12:49:57 | autor: Anna Ostapiuk
Radni gminy Drelów zapraszają do śledzenia obrad XIV sesji, podczas której zostaną podjęte uchwały dotyczące m.in. bieżących kwestii gminnych oraz porozumienia międzygminnego.

XIV sesja RG Drelów odbędzie się 30 marca o godz. 10:00, a jej transmisję można śledzić na stronie - SESJA.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie kworum,
2) przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
4. Podsumowanie pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy za 2020 rok oraz plany pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok.
5. Informacja Jednostek organizacyjnych z działalności w 2020 roku i plany pracy na 2021 rok.
6. Informacja o stanie bezrobocia i sposobach zapobiegania bezrobociu na terenie gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Gmin: Trzebieszów, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski na lata 2020-2030,
2) szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Gmin: Trzebieszów, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski na lata 2020-2030, w tym trybu konsultacji,
3) pomników przyrody na terenie gminy Drelów,
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Drelów,
5) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Żerocin, stanowiącej własność gminy Drelów,
6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Danówka, stanowiącej własność Gminy Drelów,
7) dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drelów w roku 2021,
8) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drelów w roku 2021,
9) zmian w budżecie Gminy na 2021 rok,
10) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Ogłoszenia, wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male