YouTube Facebook fotogalerie
reklama
Region

Zanim wygaśnie zezwolenie

18 stycznia 2020 14:55:27 | autor: Anna Ostapiuk
Wkrótce mija termin dokonania płatności i składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Niedopełnienie obowiązku spowoduje wygaśnięcie zezwolenia.

fot. pixabay

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ważnych zezwoleń zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Do dnia 31 stycznia 2020 r. należy złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2019 oraz wnieść na rachunek właściwego urzędu opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż. Niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia i/lub dokonania opłaty, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), spowoduje wygaśnięcie zezwolenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu określonego w art. 11 nie złoży oświadczenia z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej oraz nie wniesie raty lub całości opłaty  powiększonej o 30 % tej opłaty. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia. Wzóry druku oświadczenia oraz numery rachunków bankowych dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych właściwych urzędów terytorialnych.

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male