YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Międzyrzec Podlaski

Duch książki na fotografii

26 kwietnia 2019 18:14:25 | autor: Anna Ostapiuk
Wybierz ulubioną książkę, wykonaj trzy fotografie obrazujące „jej ducha”, weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody.

Do wzięcia udziału w konkursie „Duch książki na fotografii” zaprasza Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim.  Konkurs przeznaczony dla mieszkańców gminy, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Jego celem nadrzędnym są: popularyzacja czytelnictwa, kształtowanie wrażliwości literackiej, doskonalenie sztuki fotografowania oraz inspirowanie do twórczego myślenia.

Aby wygrać nagrody, których łączna wartość to 2 000 zł, należy wykonać trzy fotografie oddające istotę, wyjątkowość i atmosferę danej książki:
1) uczniowie szkoły podstawowej klas I-V - dowolna książka,
2) uczniowie szkoły podstawowej klas VI-VII, oddziałów gimnazjalnych, szkół średnich - dowolna książka,
3) dorośli – do wyboru: „Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa, „Dym” – Maria Konopnicka, „Katarynka” – Bolesław Prus, „Mój ojciec wstępuje do  strażaków” (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz, „Orka” – Władysław Stanisław Reymont, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” – Stefan Żeromski, „Sachem” – Henryk Sienkiewicz, „Sawa” (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

Zgłoszenia prac (również wykonanych grupowo) należy dokonać osobiście w siedzibie GBP lub jej filii do dnia 28 czerwca 2019 r.

Do każdej pracy należy dołączyć opis zawierający: tytuł i autora książki, której fotografie dotyczą, kategorię uczestnika, listę osób – autorów pracy, telefon kontaktowy, w przypadku dzieci i młodzieży dodatkowo należy podać: nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna. Organizator zastrzega sobie prawo do  odrzucenia zdjęć zawierających fotomontaże, kolaże, multiekspozycje, obróbkę graficzną, oraz jakąkolwiek manipulację cyfrową.

Uczestnicy  zostaną  powiadomieni  o  czasie i miejscu   rozstrzygnięcia  konkursu w terminie 30 dni od ostatniego dnia zgłaszania prac konkursowych. Prace będą prezentowane na wystawie zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim.

Patronat nad konkursem objął wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz.

Regulamin konkursu

 I. Postanowienia ogólne

1. „Duch książki na fotografii” jest konkursem fotograficznym przeznaczonym dla mieszkańców Gminy Międzyrzec Podlaski. Konkurs ma za zadanie pobudzenie wyobraźni i kreatywności uczestników w celu popularyzacji czytelnictwa, kształtowania wrażliwości literackiej, doskonalenia sztuki fotografowania oraz inspirowania do twórczego myślenia. Niebanalna forma konkursu polega na zrobieniu oryginalnych zdjęć obrazujących "ducha książki".
2. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim.
3. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz.
4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Międzyrzec Podlaski. W ramach konkursu wyodrębniono trzy kategorie uczestników:
1) uczniowie szkoły podstawowej klas I-V,
2) uczniowie szkoły podstawowej klas VI-VII, oddziałów gimnazjalnych, szkół średnich,
3) dorośli.

II. Zasady

1. Konkurs trwa od 3 kwietnia do 28 czerwca 2019 roku.
2. Pracę konkursową powinny stanowić 3 fotografie, każda o wymiarze A3 (30 x 40 cm), oddające istotę, wyjątkowość, atmosferę danej książki, „ducha książki”:
1) uczniowie szkoły podstawowej klas I-V - dowolna książka,
2) uczniowie szkoły podstawowej klas VI-VII, oddziałów gimnazjalnych, szkół średnich - dowolna książka,
3) dorośli – do wyboru: „Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa, „Dym” – Maria Konopnicka, „Katarynka” – Bolesław Prus, „Mój ojciec wstępuje do  strażaków” (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz, „Orka” – Władysław Stanisław Reymont, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” – Stefan Żeromski, „Sachem” – Henryk Sienkiewicz, „Sawa” (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski
3. Fotomontaże, kolaże, multiekspozycje, obróbka graficzna, oraz jakakolwiek manipulacja  cyfrowa  są  niedopuszczalne. Organizator zastrzega sobie prawo do  odrzucenia zdjęć, które nie  będą spełniały  kryteriów  przedstawionych  w regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały zasady współżycia
społecznego.
4. Przystąpienie do konkursu następuje przez  zgłoszenie pracy fotograficznej i dostarczenie jej osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim lub jej Filii do dnia 28 czerwca 2019 roku. 
5. Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin oraz zapewniają, że:
a) oddana praca jest ich autorstwa,
b) nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
6. Dopuszczalne jest zgłoszenie do konkursu pracy autorstwa zbiorowego. Maksymalna liczba współtwórców to 10 osób.
7. Do każdej pracy należy dołączyć opis zawierający: tytuł i autora książki, której fotografie dotyczą, kategorię uczestnika, listę osób – autorów pracy, telefon kontaktowy, w przypadku dzieci i młodzieży dodatkowo należy podać: nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna.
8. Prace będą prezentowane na wystawie zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, w ustalonym przez nią terminie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Planuje się przyznać 3 nagrody i 3 wyróżnienia:
1) uczniowie szkoły podstawowej klas I-V – 1 nagroda i 1 wyróżnienie,
2) uczniowie szkoły podstawowej klas VI-VII, oddziałów gimnazjalnych, szkół średnich - 1 nagroda i 1 wyróżnienie, 3) dorośli -1 nagroda i 1 wyróżnienie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
4. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych brutto).
5. Uczestnicy  zostaną  powiadomieni  o  czasie   i   miejscu   rozstrzygnięcia  konkursu w  terminie 30 dni od ostatniego dnia zgłaszania prac konkursowych.
6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

IV. Postanowienia końcowe

1. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest dołączenie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na udział w konkursie oraz udostępnianie wizerunku, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów. 
2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane jego uczestnikom.
3. Zgodnie z art 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), obowiązującym  od  25  maja 2018 r. informuję, że:
a) administratorem danych osobowych przekazanych zgodnie z regulaminem jest Gmina Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, ul.  Rudnicka 36, 21-560 Międzyrzec Podlaski,
b) Pani/Pana zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Duch książki na fotografii” oraz w innych materiałach promocyjnych i nie będą udostępniane innym podmiotom,
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
d) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) Pani/Pana zebrane dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
5. Osoby uwiecznione na zdjęciach wyrażają zgodę na ich wystawienie i publikowanie.
6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 

REKLAMA
reklama

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male