YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Drelów

Nadanie nowego sztandaru szkole w Drelowie

23 czerwca 2019 23:29:38 | autor: Anna Ostapiuk
W Drelowie miała miejsce uroczystość przekazania nowego sztandaru Szkole Podstawowej im. Unitów Drelowskich.

Przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Unitów Drelowskich w Drelowie

- Zarówno w życiu pojedynczych osób jak i całych społeczności bywają takie chwile, które na długo pozostają w sercach. Taka chwila staje się dziś naszym udziałem – rozpoczęła uroczystość dyrektor szkoły Dorota Sawczuk. W dniu 27 czerwca 2018 r. Rada Gminy Drelów podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Unitów Drelowskich Szkole Podstawowej w Drelowie. - Decyzja jest wyjątkowo trafna, bo podjęta przez społeczność lokalną. Szkoła została uhonorowana wyjątkowym tytułem, wyjątkową chlubą, jaką jest imię naszych bohaterów, naszych drelowskich unitów – podkreślił z dumą wójt gminy Drelów Piotr Kazimierski - Ci patroni w sposób wyjątkowy kreują rzeczywistość funkcjonowania nie tylko społeczności  szkolnej, ale całej naszej gminy. Święto unitów 17-ego stycznia, uroczystości, które przygotowuje społeczność szkolna, rekonstrukcje, które miały miejsce wcześniej, to zawsze najważniejsze święta w naszej gminie. Unici nas prowadzą. Dotknięcia unickiej sprawy i ich bohaterstwa nie da się zapomnieć, w sposób trwały wpisują się w życie naszych mieszkańców. Jestem pewien, że pamięć o nich będzie godnie przenoszona za sprawą sztandaru poprzez następne pokolenia.

Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli sztandar dyrektor szkoły, która przekazała go pocztowi sztandarowemu szkoły - Pragnę zapewnić, że będę strzec wartości Bóg, Honor, Ojczyna, które są i będą fundamentem naszej szkoły. Drodzy uczniowie, przekazuję sztandar w wasze ręce. Niech prowadzi was ku lepszej przyszłości. Niech zawsze będzie symbolem waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru. - Przyjmując ten sztandar jako symbol szkoły i jej tradycji przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o dobre imię szkoły właściwym postępowaniem, rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły – ślubowali uczniowie - Przyrzekamy pielęgnować jej tradycje i godnie reprezentować ją na zewnątrz.

Strona szafirowa sztandaru ozdobiona jest awersem medalu unickiego, niezwykłej pamiątki, ufundowanej przez Koło Emigracji Polskiej w Paryżu, wykonanej według projektu wielkiego Polaka Cypriana Kamila Norwida. Medal był wyrazem hołdu złożonego unitom na Podlasiu i Lubelszczyźnie za wytrwałość w znoszeniu represji stosowanych przez władze carskie. W centrum znajduje się krzyż z koroną cierniową stojący na usypanej z kamieni mogile oraz wsparta o niego tarcza dawnej Rzeczpospolitej w układzie dwupolowym, z orłem na tle czerwonym, pogonią na tle niebieskim i archaniołem na tle białym. Pod mogiłą data 17.01.1874 r., w dolnych rogach rewers i awers medalu unickiego. Strona druga, biały orzeł na tle flagi narodowej, na białym tle napis Rzeczpospolita Polska, na czerwonym hasło przewodnie wyboru imienia szkoły: Chluba przeszłości dumą współczesności.

W trakcie uroczystości w dniu 18 czerwca wręczono podziękowania fundatorom sztandaru oraz przedstawicielom zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji z terenu gminy współpracujących ze szkołą. Zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów szkoły, zawierającą m.in. prezentację multimedialną opartą o najważniejsze fakty z historii placówki. Pożegnano również tegorocznych absolwentów szkoły.

REKLAMA
reklama


 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male