YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Międzyrzec Podlaski

To oni zrealizują zadania publiczne

8 lutego 2020 13:42:26 | autor: Anna Ostapiuk
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku gmina Międzyrzec dofinansuje czternastu oferentów łączną kwotą 70 tys. zł.

Do otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2020 roku zadań publicznych przystąpiło 17 oferentów z gminy Międzyrzec Podlaski. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarządzeniem Nr 10.2020 z dnia 6 lutego 2020 r. Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski w sprawie wsparcia finansowego realizacji zadań publicznych zlecanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku dotację przyznano na realizację 14 ofert. na łączną kwotę 70 000 zł:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - przyznano dotacje w kwotach:
1. Międzygminny Klub Sportowy ROGO Rogoźnica - "Uczestnictwo MKS ROGO Rogoźnica w w rozgrywkach LZPN o/B.P." - 12 450 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" Rudniki - "Wspieranie działalności młodzieżowych klubów sportowych, w tym szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w imprezach sportowych" - 1 000 zł
3. Gminno Ludowy Klub Sportowy "KRZNA" w Rzeczycy - "KRZNA Rzeczyca 2020" - 29 900 zł
4. Stowarzyszenie Moja Gmina - "Rodzina Sportem Silna VII" - 4 500 zł
5. Stowarzyszenie Zdrowo Aktywni - "Zdrowo i Aktywnie" - 1 700 zł
6. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Jelnicy - " X edycja OSP Jelnica na sportowo" - 3 000 zł
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczycy - "OSP Rzeczyca" - 2 500 zł
8. Stowarzyszenie rozwoju wsi Pościsze i Tuliłów - "Turniej Piłki Nożnej Trzymaj formę ponad normę ze św. Janem Pawłem II" - 750 zł

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, a także działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
1. Stowarzyszenie Przyjazne Misie - "Integracja z historią narodową w tle - Śladami bitwy warszawskiej na Lubelszczyźnie" - 2 500 zł

Ochrona i promocja zdrowia:
1. Stowarzyszeniie na rzecz rozwoju wsi Jelnica - "Warsztaty kulinarne Zdrowe Odżywianie" - 1 000 zł

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patalogiom społecznym:
1. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewicy - "Jestem bezpieczny, umiem ratować 2020" - 2 600 zł

Kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe:
1. Stowarzyszenie Moja Gmina - "Przemyślenia Wielkanocne 2020" - 1 600 zł
2. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec - "IX edycja Konkursu historycznego To co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeżywa w sercu i pamięci pod hasłem Gdyby Was nie było..." - 3 000 zł
3. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec - "Portret Świętego Jana Pawła II piosenką malowany" - 3 500 zł

Oferenci, których ofertom przyznano dotację w kwocie mniejszej niż wnioskowano powinni złożyć aktualizację oferty w terminie 14 dni od ogłoszenia zarządzenia. Niezłożenie aktualizacji oferty w wymaganym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z podpisania umowy ze strony Oferenta. Wzór aktualizacji do pobrania na stronie Urzędu Gminy.

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male